Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΣΥΓΧΥΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ

Μαυρομιχάλη 23 | 106 80 | Αθήνα Τ 210 3678 800 | F 210 3678 819 www.nb.org | info@nb.org © 2021, ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΕΤΕ Ο κίνδυνος σύγχυσης στο δίκαιο του σήματος Ιωάννης Ψαράκης Δικηγόρος, ΜΔΕ Αστικού, Φορολογικού & Εμπορικού Διακαίου ISBN 978-960-654-556-6 Σύμφωνα με το Ν 2121/1993 για την Πνευματική Ιδιοκτησία απαγορεύεται η ανα- δημοσίευση και γενικά η αναπαραγωγή του παρόντος έργου, η αποθήκευσή του σε βάση δεδομένων, η αναμετάδοσή του σε ηλεκτρονική ή οποιαδήποτε άλλη μορφή και η φωτοανατύπωσή του με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη. ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΘΥΝΩΝ Το περιεχόμενο του παρόντος έργου έχει τύχει επιμελούς και αναλυτικής επιστη- μονικής επεξεργασίας. Ο εκδοτικός οίκος, ο συγγραφέας και όλοι οι συντελεστές του έργου δεν παρέχουν διά του παρόντος νομικές συμβουλές ή παρεμφερείς συμβουλευτικές υπηρεσίες, ουδεμία δε ευθύνη φέρουν για τυχόν ζημία τρίτου λόγω ενέργειας ή παράλειψης που βασίστηκε εν όλω ή εν μέρει στο περιεχόμενο του παρόντος έργου. Επαγγελματικές νομικές συμβουλές θα πρέπει να αναζητη- θούν πριν από κάθε νομική ενέργεια, η δε χρήση του παρόντος ή μέρους του δεν ιδρύει σχέση δικηγόρου - πελάτη ή οποιαδήποτε άλλη σχέση μεταξύ του χρήστη και της ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ, ή του συγγραφέα, ή των λοιπών συντελεστών. Εκδοτική επιμέλεια: Θεόδωρος Στίγκας Δημιουργία & concept εξωφύλλου: Νεκταρία Καπογιάννη Συντονιστής έκδοσης: Λάμπρος Μαντζαβίνος Σελιδοποίηση: Ειρήνη Λάμπρου Πηγή εξωφύλλου: Shutterstock Image Bank Παραγωγή: NB Production 17112021M23 LawPublishers inEurope Διαθέσιμο και στην: www. qualex .gr

RkJQdWJsaXNoZXIy NDg3NjE=