Η ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

Η Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών Ο καταλύτης της ταχείας επίλυσης διαφορών από την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων Μιχάλης Ι. Χασιώτης Δικηγόρος, LLM Δίκαιο της Οικονομίας και των Επιχειρήσεων ISBN 978-960-654-577-1 Σύμφωνα με το Ν. 2121/93 για την Πνευματική Ιδιοκτησία απαγορεύεται η αναδη- μοσίευση και γενικά η αναπαραγωγή του παρόντος έργου, η αποθήκευσή του σε βάση δεδομένων, η αναμετάδοσή του σε ηλεκτρονική ή οποιαδήποτε άλλη μορφή καιηφωτοανατύπωσήτουμεοποιονδήποτετρόπο,χωρίςγραπτήάδειατουεκδότη. ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΘΥΝΩΝ Τοπεριεχόμενοτουπαρόντοςέργουέχειτύχειεπιμελούςκαιαναλυτικήςεπιστημονι- κής επεξεργασίας. Ο εκδοτικός οίκος, ο συγγραφέας και όλοι οι συντελεστές του έρ- γου δεν παρέχουν διά του παρόντος νομικές συμβουλές ή παρεμφερείς συμβουλευ- τικές υπηρεσίες, ουδεμία δε ευθύνη φέρουν για τυχόν ζημία τρίτου λόγω ενέργειας ή παράλειψης που βασίστηκε εν όλω ή εν μέρει στο περιεχόμενο του παρόντος έργου. Επαγγελματικέςνομικέςσυμβουλέςθαπρέπεινααναζητηθούνπριναπόκάθενομική ενέργεια,ηδεχρήσητουπαρόντοςήμέρουςτουδεν ιδρύεισχέσηδικηγόρου-πελά- τη ή οποιαδήποτε άλλη σχέση μεταξύ του χρήστη και της ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ, ή του συγγραφέα, ή των λοιπών συντελεστών. Εκδοτική επιμέλεια: Εύη Γαλάνη Δημιουργία & concept εξωφύλλου: Νεκταρία Καπογιάννη Μορφική επιμέλεια: Λάμπρος Μαντζαβίνος Σελιδοποίηση: Θεώνη Χαραλαμπάκη Πηγή εξωφύλλου: Shutterstock Image Bank Παραγωγή: NB Production 08122021M23 Διαθέσιμο και στην: www. qualex .gr LawPublishers inEurope Μαυρομιχάλη 23 | 106 80 | Αθήνα Τ 210 3678 800 | F 210 3678 819 www.nb.org | info@nb.org © 2021, ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΕΤΕ

RkJQdWJsaXNoZXIy NDg3NjE=