Previous Page  17 / 22 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 17 / 22 Next Page
Page Background

Η διαδικασία με βάση την ΕΣΔΑ: Πρακτικός Οδηγός

Λ.-Α. ΣΙΣΙΛΙΑΝΟΣ/Μ.-Α. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

27

ή άλλων εξόδων ως προϋπόθεση της εξέτασης της υπόθεσής του. Συνεπώς, το κόστος δια-

δικασίας για τον ενδιαφερόμενο εντοπίζεται στην εκπροσώπησή του από δικηγόρο.

δ. Ομαδικές προσφυγές και περισσότεροι προσφεύγοντες

Όταν ένας προσφεύγων ή εκπρόσωπος υποβάλλει αιτιάσεις για λογαριασμό δύο ή περισ-

σότερων προσφευγόντων των οποίων οι προσφυγές βασίζονται σε διαφορετικά πραγματι-

κά περιστατικά, θα πρέπει να συμπληρωθεί διαφορετικό έντυπο προσφυγής για κάθε προ-

σφεύγοντα. Όταν υπάρχουν περισσότεροι από πέντε προσφεύγοντες, ο εκπρόσωπος θα

πρέπει να παράσχει, εκτός από το έντυπο προσφυγής και τα σχετικά έγγραφα, έναν πίνακα

με τα απαραίτητα προσωπικά στοιχεία για κάθε προσφεύγοντα. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί

να «κατεβάσει» τον εν λόγω πίνακα από την ιστοσελίδα του Δικαστηρίου (www.echr.coe.

int/applicants). Εάν ο εκπρόσωπος είναι δικηγόρος, ο πίνακας θα πρέπει να προσκομισθεί

και σε ηλεκτρονική μορφή (memory stick ή CD-ROM).

Σε περιπτώσεις μεγάλων ομάδων προσφευγόντων, οι προσφεύγοντες ή οι εκπρόσωποί

τους μπορεί να κληθούν από το Δικαστήριο να προσκομίσουν τις παρατηρήσεις τους (

sub-

missions

) ή τα έγγραφά τους σε ηλεκτρονική ή άλλη μορφή. Προκειμένου να διευκολυνθεί

η αποτελεσματική και ταχεία διεκπεραίωση των προσφυγών, το Δικαστήριο μπορεί να δώ-

σει περαιτέρω οδηγίες ως προς τις απαιτούμενες ενέργειες.

ε. Δημοσιότητα διαδικασίας και ανωνυμία προσφεύγοντος

Άρθρο 40 ΕΣΔΑ –

Δημόσια συνεδρίαση και πρόσβαση στα έγγραφα

1.

Η συνεδρίαση είναι δημόσια, εκτός αν το Δικαστήριο αποφασίσει διαφορετικά λόγω

εξαιρετικών συνθηκών.

2.

Το κοινό έχει πρόσβαση στα έγγραφα που κατατίθενται στην Γραμματεία, εκτός αν ο

Πρόεδρος του Δικαστηρίου αποφασίσει διαφορετικά.

Άρθρο 33 Κανονισμού ΕΔΔΑ –

Δημόσιος χαρακτήρας των εγγράφων

1.

Όλα τα έγγραφα που κατατίθενται στη Γραμματεία, από τα διάδικα μέρη ή από παρεμ-

βαίνοντες τρίτους σε σχέση προς την προσφυγή, εκτός από όσα κατατίθενται στο πλαίσιο

των διαπραγματεύσεων φιλικού διακανονισμού όπως προβλέπεται στο άρθρο 62 του πα-

ρόντος Κανονισμού, είναι προσβάσιμα στο κοινό σύμφωνα με τις λεπτομέρειες που ορίζει

ο Γραμματέας, εκτός αν ο Πρόεδρος του Τμήματος αποφασίσει διαφορετικά, για τους λό-

γους που παρατίθενται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, είτε αυτεπαγγέλτως είτε

κατόπιν αίτησης ενός εκ των διαδίκων ή κάθε άλλου ενδιαφερομένου προσώπου.

2.

Η δημόσια πρόσβαση σε ένα έγγραφο ή σε μέρος του μπορεί να περιοριστεί προς το

συμφέρον των ηθών, της δημόσιας τάξης ή της εθνικής ασφάλειας σε μια δημοκρατική

κοινωνία, όταν το απαιτούν τα συμφέροντα των ανηλίκων ή η προστασία της ιδιωτικής

ζωής των μερών ή κάθε ενδιαφερόμενου, ή, στο μέτρο που κρίνεται απολύτως απαραί-

τητο από τον Πρόεδρο του Τμήματος, σε ειδικές περιστάσεις όπου η δημοσιότητα θα έθι-

γε τα συμφέροντα της δικαιοσύνης.