ΤΟ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΟΥ - page 10

9. žÍÏÅÕÖÍÏÀ¯ÛÚÒÐÒËÁÅHarrower, 2012, 9-12
10. «ÒÍÑØÑÍÏÀ ÉÔËÅÕÁÅ ÏÅÍ ÏÒÍÑØÑÍÏÀžÍÏÅÍÒÕÄÑÌ, 2012, 11-14
11. ¥È̑ÒÕÁÉÛÖÒ
§. ¡ÉÑÂËÐØÕÕÉ٠ŒÒÈÂÕÉÍÙ
1. ¢ÔÒÙ È̑ÒÕÁÉÛÕÌ ÕÉ Ö͑ÌÖÍÏ Ö‘Ҳ. ¥Ð͒ԱÑÖÌ
2. Crime and punishment in contemporary Greece, 2011, 66-75
3. µÍ‘ÌÖÍÏÂÙ Ö‘ÒÙ ª. ¦ÒÄÐËÅÔÌ, 2010, 845-858
1,2,3,4,5,6,7,8,9 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,...22
Powered by FlippingBook