4 ΚΩΔΙΚΕΣ ΣΥΝ 44

Λίλα Καρατζά, ∆ικηγόρος, HRM ΑΣΤΙΚΟ ∆ΙΚΑΙΟ ΑΚ • ΚΠολ∆ • ∆ιαμεσολάβηση • Κτηματολόγιο ΠΟΙΝΙΚΟ ∆ΙΚΑΙΟ ΠΚ • ΚΠ∆ • Νόμος περί εξαρτησιογόνων ουσιών ΕΜΠΟΡΙΚΟ ∆ΙΚΑΙΟ Γενικό μέρος • Βιομηχανική ιδιοκτησία • Πνευματική ιδιοκτησία Ανταγωνισμός • Προστασία καταναλωτή • Εταιρίες Αξιόγραφα • Ασφαλιστικό • Πτωχευτικό • Εμπορικές Μισθώσεις ΕΡΓΑΤΙΚΟ ∆ΙΚΑΙΟ Καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου ∆ΗΜΟΣΙΟ ∆ΙΚΑΙΟ Σύνταγμα • ΣτΕ • Κ∆∆ • Κ∆∆ιαδ Ν 1406/1983 • Ν 702/1977 • ΚΕ∆Ε ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ∆ΙΚΑΙΟ ΣΕΕ • ΣΛΕΕ • Χάρτης Θ∆ • ΕΣ∆Α 58η έκδοση 44

RkJQdWJsaXNoZXIy NDg3NjE=