4 ΚΩΔΙΚΕΣ ΣΥΝ 44

Μαυρομιχάλη 23 | 106 80 | Αθήνα Τ 210 3678 800 | F 210 3678 819 www.nb.org | info@nb.org © 2021, ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΕΤΕ 4 Κώδικες (ΑΚ, ΚΠολΔ, ΠΚ & ΚΠΔ) συν 44 - 58η εκδ. Επιμέλεια: Λίλα Καρατζά ISBN 978-960-654-397-5 Σύμφωνα με το Ν. 2121/93 για την Πνευματική Ιδιοκτησία απαγορεύεται η αναδη- μοσίευση και γενικά η αναπαραγωγή του παρόντος έργου, η αποθήκευσή του σε βάση δεδομένων, η αναμετάδοσή του σε ηλεκτρονική ή οποιαδήποτε άλλη μορφή καιηφωτοανατύπωσήτουμεοποιονδήποτετρόπο,χωρίςγραπτήάδειατουεκδότη. ΔΗΛΩΣΗΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣΕΥΘΥΝΩΝ Τοπεριεχόμενοτουπαρόντοςέργουέχειτύχειεπιμελούςκαιαναλυτικήςεπιστημονι- κής επεξεργασίας. Ο εκδοτικός οίκος, ο συγγραφέας και όλοι οι συντελεστές του έρ- γουδενπαρέχουνδιάτουπαρόντοςνομικέςσυμβουλέςήπαρεμφερείςσυμβουλευ- τικέςυπηρεσίες,ουδεμίαδεευθύνηφέρουνγιατυχόνζημίατρίτουλόγωενέργειαςή παράλειψηςπουβασίστηκεενόλωήενμέρειστοπεριεχόμενοτουπαρόντοςέργου. Επαγγελματικέςνομικέςσυμβουλέςθαπρέπεινααναζητηθούνπριναπόκάθενομική ενέργεια,ηδεχρήσητουπαρόντοςήμέρουςτουδεν ιδρύεισχέσηδικηγόρου-πελά- τη ή οποιαδήποτε άλλη σχέση μεταξύ του χρήστη και της ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ, ήτουσυγγραφέα,ήτωνλοιπώνσυντελεστών. Δημιουργία & concept εξωφύλλου: Θεόδωρος Μαστρογιάννης Μορφική επιμέλεια: Λάμπρος Μαντζαβίνος Σελιδοποίηση: Γιάννης Δεδούσης Πηγή εξωφύλλου: Shutterstock Image Bank Παραγωγή: NB Production 19112021M23 LawPublishers inEurope

RkJQdWJsaXNoZXIy NDg3NjE=