4 ΚΩΔΙΚΕΣ ΣΥΝ 44

V ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η νέα, επικαιροποιημένη και εμπλουτισμένη 58η έκδοση κατέστη αναγκαία μετά τις πολυάριθμες νομοθετικές αλλαγές των τελευταίων μηνών. Είναι ενημερωμένη μέχρι και τον Ν 4855/2021 (ΦΕΚ Α΄ 215/12.11.2021) με όλες τις τροποποιήσεις που επέφερε ο νόμος αυτός στον Ποινικό Κώδικα, τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Περιλαμβάνει επίσης και τις εκτεταμένες τροποποιήσεις που επέφερε ο Ν 4842/2021 (ΦΕΚ Α΄190/13.10.2021) στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Η νέα έκδοση περιέχει και τον νέο Πτωχευτικό Κώδικα (Ν 4738/2020), διά του οποίου καταργήθηκε ο προγενέστερος Πτωχευτικός Κώδικας (Ν 3588/2007), όπως ισχύει μετά τους Ν 4818/2021 και 4821/2021 . Επίσης, η ενότητα του Εμπορικού Δικαίου συμπληρώθηκε με δύο νομο- θετήματα για την Πνευματική Ιδιοκτησία , ήτοι τους Ν 2121/1993 και 4481/2017. Τα 48 βασικά νομοθετήματα του έργου είναι ταξινομημένα, για τη διευκόλυνση του αναγνώστη, σε έξι διακριτές θεματικές ενότητες: – Αστικό Δίκαιο. Περιλαμβάνει τον Αστικό Κώδικα , όπως ισχύει μετά τον Ν 4837/2021 (ΦΕΚ Α΄ 178/1.10.2021), τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, όπως ισχύει μετά τον Ν 4855/2021 (ΦΕΚ Α΄ 215/12.11.2021), τον Ν 4640/2019 για τη Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις και τους Ν 2308/1995 και Ν 2664/1998 για το Κτηματολόγιο , όπως ισχύουν μετά τον Ν 4821/2021 (ΦΕΚ Α΄ 134/31.7.2021). – Ποινικό Δίκαιο. Περιλαμβάνει τον νέο Ποινικό Κώδικα και τον νέο Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, όπως ισχύουν μετά τον Ν 4855/2021 (ΦΕΚ Α΄ 215/12.11.2021), τον Ν 4139/2013 περί εξαρτησιογόνων ουσιών,

RkJQdWJsaXNoZXIy NDg3NjE=