Ο ΘΕΜΗΣ ΣΕΡΦΑΡΕΙ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ - page 10

10
Ψηφιακός καινούργιος κόσμος;
Τοπήρεαπόφαση.Θαρωτούσε τονΚωστή, τονμεγάλοξάδελφό του, την επόμενηφοράπουθα ερχότανσπίτι.
Τι στοκαλό...στηνψηφιακήγενιάδεν έλεγε τιςπροάλλες ότι ανήκει;Δεν μπορεί!Θα τα ξέρει καλά. Και πράγ-
ματι όταν τους επισκέφτηκε τοΣάββατο, δεν τον ρώτησε μόνο, τον βομβάρδισε με ερωτήσεις.
- Ξέρω τι είναι «διαδίκτυο»! ξεκίνησε χωρίς ανάσα. Ξέρω τι κάνεις εκεί. Τόσοι γνωστοί και φίλοι μου είναι
«εκεί», μιλάνε, επικοινωνούν, σερφάρουν. Και, μη νομίζεις, ξέρω να μπαίνω σε ιστοσελίδες κλπ., κλπ. Αλλά
πρέπει να τους δείξω ότι τα ξέρω!
-Ένα – ένα, απάντησε χαμογελώντας ο Κωστής. Για να δούμε τι ξέρεις... Καταρχήν το διαδίκτυο είναι ένα
τεράστιο δίκτυο, στο οποίο είναι συνδεδεμένα πολλά, μεγάλα ή μικρά, δίκτυα υπολογιστών. Οι άνθρωποι
επικοινωνούν μεταξύ τους με τη βοήθεια του διαδικτύου, αλλά πάντα διαμέσου κάποιων υπολογιστών.
Καταρχήν πρέπει να κατανοήσεις ότι πίσω από κάθε υπολογιστή βρίσκεται ένας άνθρωπος, μια οργάνωση,
μια εταιρεία κ.λπ. Και, έχει «απ’ όλα», όπως και ο «πραγματικός κόσμος». Εκεί, όπως το ξέρεις άλλωστε
ήδη, μπορείς να κάνεις -σχεδόν!- τα πάντα: από τα πιο αστεία μέχρι τα πιο σοβαρά πράγματα. Μπορείς να
ενημερώνεσαι, να μαθαίνεις τα νέα που σε ενδιαφέρουν. Υπάρχει ένας απέραντος ωκεανός πληροφορίας,
όπου μπορείς να «σερφάρεις». Όμως προσοχή! Δεν είναι όλα σωστά και αξιόπιστα επειδή είναι στο διαδί-
κτυο! Π.χ. ηWikipedia είναι πολύ χρήσιμη, αλλά ό,τι γράφεται εκεί δεν είναι εγγυημένα σωστό. Μπορείς,
συνέχισε ο Κωστής, ακόμη και να αγοράζεις ή να ανταλλάσσεις πράγματα, να ακούς μουσική. Ακόμη και με
μία δημόσια υπηρεσία μπορείς να επικοινωνήσεις και να κάνεις τη δουλειά σου. Σε κάποιες χώρες ψηφίζουν
κιόλας μέσωΔιαδικτύου.
1,2,3,4,5,6,7,8,9 11,12,13,14,15,16
Powered by FlippingBook