Ο ΘΕΜΗΣ ΣΕΡΦΑΡΕΙ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ - page 11

11
Ναι, πραγματικά, σκέφτηκε οΘέμης. Ο μπαμπάς και η μαμά έκαναν αυτή τηφορά ηλεκτρονικά τηφορολογική
δήλωση. Αγανάκτησαν βέβαια στην αρχήπου «δεν μπορούσαν να μπουν στο διαδίκτυο λόγω της υπερφόρτω-
σης», αλλά τελικά είχαν πει πως «είναι μεγάλη ευκολία!». Αλλά δεν τον πολυένοιαζε τονΘέμη για τη φορο-
λογική δήλωση, είναι αλήθεια. Για τις εκλογές μάλιστα, αλλά προς το παρόνΑΛΛΟ είναι το θέμα!
- Εμένα με ενδιαφέρει να κάνω ηλεκτρονικές παρέες, να συναντάω ψηφιακά τους φίλους μου και να γνωρίσω
κι άλλους. Με ενδιαφέρει να μπορώ να εκφράζομαι, να μιλάω, εξήγησε στον Κωστή.
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10 12,13,14,15,16
Powered by FlippingBook