Previous Page  8 / 30 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 30 Next Page
Page Background

VIII ŏŢŬŦŢŲŷ—ŢũŞ

ņ ūŦŧūŠŢũŢŦŞŧś ũŞŰůŦŨŦŞŧś ޛŦŲŢŜŬŤŮŤ

....................................133

ŖŭŜůŰŬŮ ńŭ. œŧ—şšśŪťŮ

¨ŧŨťšŸŭŬŮ (ŐţŧŭşŧźŮ Ũşŧ ōśşŮ ŔŸŭŨťŮ)

LL.M. mult. (Cambridge, N.Y.U.)

ņ ūŦŧūŠŢũŢŦŞŧś ޛŦŲŢŜŬŤŮŤ Ŵŭ ũŚŞ ޛŢũšŰůŦŧś

›Ŭūū›ůŦŧś

............................................................................167

ŖŭŧůŰŝŪş ʼn. œşŭŪşŪŝŢŬű

ŋśŨŰŬŭşŮ Ņ—›ŬŭŧŨŬŹ ¨ŧŨşŝŬű ŏŧŨŬŪŬ—ŧŨŬŹ ŐşŪţ›ŧůŰť—ŝŬű łŦťŪźŪ

ńŌŎŒņŒŁ ňňň.

őůŬūŠŠŰŨŷ ůŬŞ›ŚţŦ: ŎŦ šŦŢũŚŪŢŦŭ ŮůŤũ ūŦŧūŠŢũŢŦŞŧś

ޛŦŲŢŜŬŤŮŤ - ŒŬŷ›ūŦ Ş›ūůŬū›śŭ ŧŞŦ šŦŧŞŮůŦŧśŭ

ś ŢŪŹšŦŧŤŭ ޛŜŨŰŮśŭ ůūŰŭ

ŒŬŷ›ūŦ šŦŧŞŮůŦŧśŭ ޛŜŨŰŮŤŭ

ůŴũ ūŦŧūŠŢũŢŦŞŧŹũ ŮŰŠŧŬūŸŮŢŴũ

...........................................211

Œ›ŹŭŬŮ ń. łũţūşŪŢŭŜŮ

¨ŧŨťšŸŭŬŮ, LL.M.

ŏŤŠŚŭ ŧŞŦ ŢŧűřũŮŢŦŭ ůŤŭ ›ŞťūŨūŠŜŞŭ ŧŞŦ

ůŴũ šŦŢũŚŪŢŴũ ŮůŦŭ ūŦŧūŠŢũŢŦŞŧŚŭ ޛŦŲŢŦŬśŮŢŦŭ

........................221

łŪŰźŪťŮ ŊşŭşŰŤŚŮ

LLB, MBA, ¨ŧŨťšŸŭŬŮ, ŅŨŢŸŰťŮ

ņ šŦŞ—ŢŮūŨřşŤŮŤ ŮůŤũ ޛŜŨŰŮŤ šŦŢũŚŪŢŴũ

ŮůŤũ ūŦŧūŠŢũŢŦŞŧś ޛŦŲŢŜŬŤŮŤ

................................................229

ĻũţŪş ŊŬũŰůŚŨť

¨ŧŨťšŸŭŬŮ, ¨.ō., ¨ŧş›ŧůŰţű—śŪť ¨ŧş—ţůŬũşŠŜŰŭŧş &

ŅŨ›şŧŢţŹŰŭŧş ¨ŧş—ţůŬũşŠťŰźŪ

ņ ŮۗşūŨś ůūŰ ũū—ŦŧūŸ ŮۗşūŸŨūŰ ŮůŤũ ›ŬūŨŤ›ůŦŧś

Ş›ūůŬū›ś ůŤŭ ›ŞťūŨūŠŜŞŭ ŮůŤũ ūŦŧūŠŢũŢŦŞŧś ޛŦŲŢŜŬŤŮŤ

..........233

ŅűŚššţũŬŮ ŊŬűŭŚŨťŮ

LL.M. (Cambridge) ŅŰşŝŭŬŮ ůŰť ¨ŧŨťšŬŭŧŨŜ ŅŰşŧŭţŝş ŊŬűŰşũŝŢť