Background Image
Previous Page  10 / 38 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 38 Next Page
Page Background

X

ŏŐŎŊŎŃŎő

ŇŞ śůŞũ ›ŞŬřŨŢŦųŤ ũŞ —Ťũ ŢŰŲŞŬŦŮůśŮŴ ůŤũ ūŦŧūŠŚũŢŦř —ūŰ (Ŋř—›Ŭū ŒţřŧŞ, ŋŞŬŜŞ

ŒţřŧŞ ŧŞŦ ŁŦŧŞůŢŬŜũŤ ʼnūũůūŨŚŴũ) ŠŦŞ ůŤũ Ş—ŚŬŦŮůŤ Ůۗ›ŞŬřŮůŞŮŤ Ş›ŷ ůŤũ ŞŬŲś ŚŴŭ

ůŤũ ūŨūŧŨśŬŴŮŤ ůūŰ ŚŬŠūŰ. ņ ۛŢŬ›ūŨŸůŦ—Ť ŮۗşūŨś, ۛū—ūũś ŧŞŦ ŧŞůŞũŷŤŮŤ ůŤŭ

ŮŰţŸŠūŰ —ūŰ, ŁũůŴũŜŞŭ Ő. ŏޛޚŚŨŨŤ, ŧŞůř ůū ŲŬŷũū ůŤŭ ŮŰŠŠŬŞűśŭ šŢũ ŢŜũŞŦ šŰũŞ-

ůŷũ ũŞ ›ŢŬŦŠŬŞűŢŜ —Ţ ŨŷŠŦŞ. Œū ŨŦŠŷůŢŬū ›ūŰ ťŞ —›ūŬūŸŮŞ ũŞ ŧřũŴ ŢŜũŞŦ ũŞ ůŤŭ ŞűŦŢ-

ŬŹŮŴ ůŤũ ›ŞŬūŸŮŞ —ŢŨŚůŤ.

ŁťśũŞ, ¨ŢŧŚ—şŬŦūŭ 2014

¨Ť—śůŬŦūŭ-ŏŞũŞŠŦŹůŤŭ Ŋ. ŒţřŧŞŭ