Previous Page  15 / 20 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 15 / 20 Next Page
Page Background

94

£¦Ÿ¯š¥¨¡

[37]

£¦Ÿ¯š¥¨¡

[37] ©ÎÐÎ̾ÇÈÑÈ ×ÅÐÁʽÁÕ Á¾ ÏÌÈÑÈ

ŒÅÐÉĽÎ× Hedge Fund

µÌÌÈÍÁÕ ÆÎÐÎÌÎÇÉË¾Õ ËÒÎÉËÎÕ £ÌÌÄÎÕ ÁǾÐÁÑÅ ŒÅнÄÉÁ ÑÅ hedge

fund ŒÅ »ÄÐÁ ÒÁ ÍÈÑɧɌÁÍ ÒÎ 1995. µËÒÎÒÅ ÒÁ ŒÅнÄÉÁ ÁлŒÅÉÍÁÍ

ÑÒÁÓÅÐ (ÖÔÐ½Õ Ð¾ÑÓÅÒÅÕ ÁÇÎÐ»Õ ËÁÉ Ô̼ÑÅÉÕ). ±Î 2015 ÁÎÆÑÉÑÅ

ÍÁ ÐÅ×ÑÒ΍ÎɼÑÅÉ ÒÁ ÁÍÔÒ»ÐÔ ŒÅнÄÉÁ ŒÅ ÑȌÁÍÒÉ˾ Ë»ÐÄÎÕ Á¾ ÒÈÍ

ÏÌÈÑÈ. £ÐÔÒ¼ŒÁÒÁ:

1. ¥ ׍ÅÐÁʽÁ Á¾ ÒÈÍ ÏÌÈÑÈ ÒÔÍ ŒÅÐÉĽÔÍ ÆÎÐÎÌÎÇŽÒÁÉ ÑÒÈÍ £Ì-

ÌÄÁ ŒÅ Ñ×ÍÒÅÌÅÑÒ¼ 15% ÑÀŒÆÔÍÁ ŒÅ ÒÎÍ ® 4172/13;

2. ²ÐÖÅÉ Ó»ŒÁ «¾ÓÅÍ »ÑÖÅÕ» Á¾ ÒÉÕ £ÌÌÈÍÉË»Õ ©ÎÐÎÌÎÇÉË»Õ ÁÐÖ»Õ

ÇÉÁ ÒÈÍ ÁÇÎÐÁ×ÒÏÍ ÒÔÍ ŒÅÐÉĽÔÍ ÒÎ 1995 ¼ »ÖÅÉ ÁÐÁÇÐÁÆŽ È Ä×-

ÍÁÒ¾ÒÈÒÁ £ÌÌÈÍÉËÎÀ šÈŒÎѽÎ× (ÐÓÐÎ 13 ® 2065/1992);

¡ÍÒÈÑÈ:

¹ÑÎÍ ÁÆÎÐÒÈÍ ÆÎÐÎ̾ÇÈÑÈ ÒÎ× ÅÉÑÎļŒÁÒÎÕ Á¾ ÒÈÍ ŒÅÒÁ½ÂÁÑÈ ŒÅÐÉ-

ĽÔÍ »ÖÎ×Í ÅÆÁЌÎǼ ÎÉ ÄÉÁÒÊÅÉÕ ÒÎ× ÐÓÐÎ× 42 ÒÎ× §©£ (® 4172/2013).

Ÿ×ÇËÅËÐɌ»ÍÁ, È ×ÅÐÁʽÁ Á¾ ÒÈÍ ÏÌÈÑÈ Ò½ÒÌÔÍ ÆÎÐÎÌÎÇŽÒÁÉ Á×ÒÎÒÅ-

ÌÏÕ ŒÅ Ñ×ÍÒÅÌÅÑÒ¼ 15%. £ÐŒÈÍÅÀÎÍÒÁÕ ÒÉÕ ÅÍ Ì¾ÇÔ ÄÉÁÒÊÅÉÕ È šÉνËÈÑÈ

ŒÅ ÒÈÍ žÎÌ. 1032/2015, ÎнØÅÉ ¾ÒÉ ËÁÒÁÂÎ̼ ÒÎ× ÅÍ Ì¾ÇÔ Æ¾ÐÎ× Ç½ÍÅÒÁÉ

ËÁÒ ÒÈÍ ÅËËÁÓÐÉÑÈ ÒÈÕ Ä¼ÌÔÑÈÕ ÆÎÐÎÌÎǽÁÕ ÅÉÑÎļŒÁÒÎÕ ÒÎ× ÄÉËÁÉÎÀ-

ÖÎ× Æ×ÑÉËÎÀ ÐÎÑύÎ× (»ÍÒ׍Π£1), ō½ ÒÈÕ ÎÎ½ÁÕ ÄÈÌÏÍÅÒÁÉ ËÁÉ ÒÎ ÑÖÅ-

ÒÉ˾ ÅÉѾÄȌÁ.

žÅÐÁÉÒ»ÐÔ, ÅƾÑÎÍ È ÁÇÎÐ ÒÔÍ ŒÅÐÉĽÔÍ ÐÁnjÁÒ΍ÎɼÓÈËÅ ÒÎ 1995

»ÒÎÕ ËÁÒ ÒΠ΍νΠΠÆÎÐÎÌÎÇÎÀŒÅÍÎÕ Å½ÖÅ ÒÈÍ ×ÎÖлÔÑÈ Ä¼ÌÔÑÈÕ (ÂÌ.

ÐÓÐÎ 17 ÒÎ× ® 2238/1994) ÒÎ× ÎÑÎÀ Î× ËÁÒÁÂ̼ÓÈËÅ ÇÉÁ ÒÈÍ Á¾ËÒÈ-

ÑÈ ÒÔÍ ÑÖÅÒÉËÏÍ Ò½ÒÌÔÍ, ÄÅÍ ×ƽÑÒÁÒÁÉ Ó»ŒÁ ÁÍÒÉËÅɌÅÍÉË¼Õ ÄÁÍÈÕ ÒÎ

ÆÎÐÎÌÎÇÉ˾ »ÒÎÕ 2015, ¾Î× »ÌÁÂÅ ÖÏÐÁ È ÏÌÈѼ ÒÎ×Õ.

¡ÍÁÆÎÐÉˌŠÒÈÍ ÐÎÓÅь½Á ÁÐÁÇÐÁÆ¼Õ »ÖÎ×Í ÅÆÁЌÎǼ ÎÉ ÄÉÁÒÊÅÉÕ

ÒÈÕ ÁÐ. 1 ÒÎ× ÐÓÐÎ× 36 ÒÎ× ® 4174/2013, ÑÀŒÆÔÍÁ ŒÅ ÒÉÕ ÎÎ½ÅÕ È »Ë-

ÄÎÑÈ ÒÈÕ ÐÊÈÕ ÄÉÎÉËÈÒÉËÎÀ, ÅËÒɌόÅÍÎ× ¼ ÄÉÎÐÓÔÒÉËÎÀ ÐÎÑÄÉÎÐÉ-

ьÎÀ ƾÐÎ×, ŒÎÐŽ ÍÁ ǽÍÅÉ ÅÍÒ¾Õ »ÍÒÅ (5) ÅÒÏÍ Á¾ ÒÈ Ì¼ÊÈ ÒÎ× »ÒÎ×Õ

ÅÍÒ¾Õ ÒÎ× ÎÎ½Î× Ì¼ÇÅÉ È ÐÎÓÅь½Á ׍ÎÂÎÌ¼Õ ÒÈÕ ÒÅÌÅ×ÒÁ½ÁÕ Ä¼ÌÔÑÈÕ.