Previous Page  9 / 30 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 30 Next Page
Page Background

IX

Ο θεσμός της απόλυσης υπό όρο αποτελεί αντικείμενο ενδιαφέροντος από

πολλές απόψεις:

από άποψη ποινικού δικαίου (δεδομένου ότι η χορήγησή του ρυθμίζεται στα

άρθρα 105 επ. ΠΚ), από άποψη σωφρονιστικής επιστήμης (εφόσον χορηγεί-

ται κατά τη διάρκεια της έκτισης της ποινής και μεταβάλλει το χαρακτήρα της)

αλλά και από άποψη εγκληματολογική (στο μέτρο που οι στόχοι και τα κριτή-

ρια για τη χορήγησή του απασχολούν, προσδιορίζονται και επιλέγονται από

την εγκληματολογία).

Στη χώρα μας ο θεσμός της απόλυσης υπό όρο αποτέλεσε τον παλαιότερο

θεσμό εναλλακτικής έκτισης της (μακρόχρονης) ποινής κατά της προσωπικής

ελευθερίας (με το ν. 811/1917 «περί προσωρινής απολύσεως των καταδίκων

εκ των φυλακών»), έχοντας συμπληρώσει ήδη έναν αιώνα ζωής. Ήταν εύ-

λογο, ένας τόσο πολυσήμαντος θεσμός να αποτελέσει κατά τη μακρόχρονη

λειτουργία του αντικείμενο πολυάριθμων δημοσιευμάτων αναφορικά με το

χαρακτήρα του και προς επιλογή των σκοπών του. Το επιστημονικό ενδιαφέ-

ρον στράφηκε κυρίως προς αναζήτηση των πλεονεκτημάτων του, ενώ εξίσου

σοβαρές υπήρξαν οι εναντίον του επικρίσεις.

Όπως αποσαφηνίζει στον πρόλογό του ο συγγραφέας της ανά χείρας μελέτης

Μαρίνος Σκανδάμης, η ενασχόλησή του με το θεσμό της απόλυσης υπό όρο

«προέκυψε αφενός μεν από τη διαπίστωση ότι η πρακτική εφαρμογή του συ-

νεχίζει να αναδεικνύει γκρίζες ζώνες, προβλήματα και αστοχίες, αφετέρου

δε από το γεγονός ότι υπάρχουν πλείστες υπερεθνικές και εθνικές νομοθετι-

κές και νομολογιακές εξελίξεις, αλλά και συμπεράσματα των εγκληματολογι-

κών επιστημών, που πρέπει να ληφθούν υπόψη για μια σύγχρονη θεώρηση

του θεσμού». Κύριο στόχο και επιδίωξή του αποτέλεσε η ανάδειξη «κάποιων

πρακτικά εφαρμοστέων λύσεων και προτάσεων, με σκοπό τη βελτίωση του

θεσμού της απόλυσης υπό όρο, ώστε να εγγυάται μια ενισχυμένη προστασία

των δικαιωμάτων των κρατουμένων και την −κατά το δυνατόν− ασφαλή εναλ-

λακτική έκτιση που μπορεί να παρέχει ο θεσμός».

Τον κατά τα παραπάνω καθόλα επιδοκιμαστέο στόχο του ο συγγραφέας επιχει-

ρεί να επιτύχει ξεκινώντας από μια παραστατική αναδρομή στην εμφάνιση και

Πρόλογος