Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ - page 3

£¶²ž§£¬³£ § ©²°² §¬¢³´ª«³ ³°²
© ÅÑÖ͑ÉÖӒÍÕÌ
ÖÌÙ ÅÊÉÔÉËËÛÂÖÌÖÅÙ
23
Ò
¢ÅÑÉÐÐÀÑÍÒ £ÛÑ¿ÈÔÍÒ §‘’ÒÔÍÏÒÄ žÍÏÅÁÒÛ
¥ÐÉÎÅÑÈÔÒĒÒÐÌ, 1, 2 & 3 ²ÒɑÆÔÁÒÛ 2013
§ÍÕÌËÌÖ¿Ù:
žÌ‘ÀÖÔÌÙ ¥ÛËÌÖÁÈÌÙ ªØ±ÑÑÌÙ ¬ÒÄÔËÉÐÅÙ
ª±ÏØÆÒÙ ¦ÉÑÍ¿ÔÌÙ ÉØÔËÁÅ ¬’ÉÚÔÀ – «ÉÚÅËÍÂËÐÒÛ
²ÍÏÂÐÅÒÙ §ÐÉÛ×ÉÔͱÈÌÙ ¥ÔËÄÔÌÙ ³ÍÏÒÑ‘ÒÛ
ªØ±ÑÑÅ «ÅÐÅÑÖܱÏÒÛ ²ÍÏÂÐÅÒÙ ¢Í‘’ÐÀÙ
¥ÑÖÓÑÍÒÙ «ÅÔő’ÅÖÜÂÙ ²¿ÐÐÌ µÜ±ÏÒÛ – ő’ÔҒÒÄÐÒÛ
¹ÊÌ «ÍÑÍÑÀ ÉÓÔËÍÒÙ µÔÍÅÑÖÅÊÛÐбÏÌÙ
±‘’ÔÒÙ «ÒÖÕÁÔÌÙ žÌ‘ÀÖÔÌÙ µÕ͑’ÅÑÒÄÐÌÙ
¥ÑÖÓÑÌÙ ¬ÉÖÅα٠¬ÅÖ×ÁÐÈÌ ·±ÔÍՑÅ
¢ÅÔɑÆÅÁÑÒÑÖÉÙ
:
·±ÔÌÙ ¥’ÒÕÖÒÐ’ÒÛÐÒÙ žÌ‘ÀÖÔÍÒÙ ÅȱÙ
ªØ±ÑÑÌÙ ¦ÉпÑÖÜÅÙ ¬ÅÔÁÅ-¥ÔËÛÔÓ Í±’’Å
§ÛÅËËÉÐÁÅ-¬ÅÔÁÅ ŸØ‘± ªØ±ÑÑÌÙ ÍÑÅÔÁÖÌÙ
¢Â’Ì «ÅÐő’ÒÄÏÅ ¸ÑÑÅ ¬ÀÖÕÒÛ
¦ÅÕÁÐÉÍÒÙ «ÅÔÅËͱÑÑÌÙ ¥ÔÍÕÖ¿Å ¬ÅÔÒÄÈÌ – £ÍÑÅÑÍÓÖÌ
²ÍÏÂÐÅÒÙ «ÅÖÌÊÂÔÌÙ ¬ÅÔÁÅ-·ÔÍÕÖÁÑÅ ·ÅÖÜÌÍرÑÑÒÛ
1,2 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,...24
Powered by FlippingBook