Background Image
Previous Page  7 / 38 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 38 Next Page
Page Background

ŏŐŎŊŎŃŎő

1. ŏŬŦũ Ş›ŷ ŞŬŧŢůř ŲŬŷũŦŞ ŚũŞŭ šŦŧŞŮůśŭ ޛŞŬŲŦŞŧūŸ ›ŬŴůūšŦŧŢŜūŰ ŬŹůŤŮŢ

ޛŦŮŧŚ›ůŤ ŞŪŦŴ—ŞůūŸŲū ůŤŭ ʼnŢũůŬŦŧśŭ ¨ŦūŜŧŤŮŤŭ: ʼnŸŬŦŢ ʼnŞťŤŠŤůř, ŮůŤũ ›Ţ-

ŬŦūŲś —Şŭ ůŬŜŞ ůūŰŨřŲŦŮůūũ ŢŦŬŤũūšŦŧŢŜŞ ŚŲūŰũ ޛŜ ŮŢŦŬř ŢůŹũ —ŤšŢũŦŧŷ ŚŬŠūÃ

›ūŦūŭ ŢŜũŞŦ ū ŨŷŠūŭ ůŤŭ Ÿ›ŞŬŪśŭ ůūŰŭ; ŁũůŜ šŢ ůūŰ ŢŬŴůŤťŚũůūŭ, Ş›řũůŤŮŢ ū

›ŞŬŦŮůř—Ţũūŭ šś—ŞŬŲūŭ ůūŰ ůŷ›ūŰ: ¨Ţũ šŚŲū—ŞŦ ŮŰţśůŤŮŤ ŠŦŞ ůū ťŚ—Ş. ŋūŰ

ůū ŚŧŞũŢ «šŹŬū» ū œ›ūŰŬŠŷŭ ›Ŭū ŢŜŧūŮŦ ›ŚũůŢ ŢůŹũ!

ŁŨŨř ŧŞŦ ūŦ ޛŷ—ŢũūŦ šŦřŨūŠūŦ ŢŜũŞŦ ›ŬŞŠ—ŞůŦŧūŜ (ŧŞŦ ŷŲŦ ŞŮŰũśťŦŮůūŦ ŮŢ ›ūŦ-

ũŦŧř ůūŰŨřŲŦŮůūũ šŦŧŞŮůśŬŦŞ).

-ʼnŸŬŦŢ ŏŬŷŢšŬŢ, šŢũ —›ūŬŹ ũŞ ›ŞŬŞŧūŨūŰťśŮŴ ůŦ ŧŞůŞťŚůŢŦ ū —řŬůŰŬŞŭ.

ŋ›ūŬŹ ũŞ ŧŞťŜŮŴ ŧř›ūŰ ŞŨŨūŸ;

-ĽŲŦ, šŢũ ›ŬūşŨŚ›ŢůŞŦ ŠŦŞ ůūũ ŧŞůŤŠūŬūŸ—Ţũū řŨŨŤ ťŚŮŤ, Ţŧůŷŭ Ş›ŷ ŞŰůś ›ūŰ

ŧřťŢŮůŢ! ŋŜŨŞ šŰũŞůř ŧŸŬŦŢ —řŬůŰŭ, ŠŦŞ ũŞ ŞŧūŸŠŢŮůŢ Ş›ŷ ŷŨūŰŭ. (ŋŢůř ůŤũ

›ŬūůŬū›ś ůūŰ ›ŬūŚšŬūŰ, ū —řŬůŰŬŞŭ ŮŰũśťŴŭ ŰųŹũŢŦ ůūũ ůŷũū ůŤŭ űŴũśŭ

ůūŰ ŠŦŞ —ŢŬŦŧř šŢŰůŢŬŷŨޛůŞ, ŞŨŨř ŮůŤũ ŮŰũŚŲŢŦŞ Ţ›ŞũŚŬŲŢůŞŦ ŮůŤũ ›ŬūŤ-

ŠūŸ—ŢũŤ ŧŞůřŮůŞŮŤ, ŞűūŸ ůūŰ ŢŜũŞŦ ųŰŲūŨūŠŦŧŹŭ ŞšŸũŞůū ũŞ Ş›ŢŰťŸũŢŦ ůūũ

ŨŷŠū Ůůūũ ›ŬŷŢšŬū ůūŰ šŦŧŞŮůŤŬŜūŰ, ›ūŰ şŬŜŮŧŢůŞŦ ŮŢ ›ūŨŸ —ŦŧŬś Ş›ŷŮůŞŮŤ

Ş›ŷ ŞŰůŷũ, ŞŨŨř ũŞ «űŴũřţŢŦ» ŠŦŞ ũŞ ŞŧūŸŠŢůŞŦ ŮŢ ŷŨŤ ůŤũ ŞŜťūŰŮŞ!).

------------------------

-ŎŦ ŧŞŬŚŧŨŢŭ ůŴũ šŦŧŞŮůŹũ ŢŜũŞŦ ŢũůŢŨŹŭ řşūŨŢŭà —ŷũūũ řũťŬŴ›ūŦ ›ŞũŸųŤŨūŦ

—›ūŬūŸũ ũŞ ŧŞťŜŮūŰũ ŮĶ ŞŰůŚŭ řũŢůŞ!

-ŔŞŜũŢůŞŦ ŷůŦ ŮŲŢšŦřŮťŤŧŞũ ›ŢŬŦŮŮŷůŢŬū ŠŦŞ ũŞ Ţ—›ũŚūŰũ šŚūŭ ŧŞŦ ŨŦŠŷůŢŬū

ŠŦŞ ũŞ ŢŜũŞŦ ›ŬŞŧůŦŧŹŭ ŲŬśŮŦ—Ţŭ!

ńŜũŞŦ ŮŞűŚŭ, ŷůŦ ŧřťŢ ›ŞŬřŠŴũ ůŤŭ šŜŧŤŭ ţŢŦ ůŤũ šŦŧś ůūŰ šŰŮůŰŲŜŞ, Ť ū›ūŜŞ

ŮŢ —ŢŠřŨū şŞť—ŷ ūűŢŜŨŢůŞŦ ŮůŤũ ŞũޛřŬŧŢŦŞ ůŴũ ۛūšū—Źũ, ޛŦůŢŜũŢůŞŦ ŷ—Ŵŭ

Ş›ŷ ůŤũ ŚŨŨŢŦųŤ ŮůūŦŲŢŦŹšūŰŭ ūŬťūŨūŠŦŧśŭ ūŬŠřũŴŮŤŭ ůŴũ ۛŞŬŲūŰŮŹũ

ۛūšū—Źũ. ŏŬřŠ—ŞůŦ, ›ūŨŨř řůū›Ş ťŞ —›ūŬūŸŮŞũ ũŞ ŢŜŲŞũ Ş›ūűŢŰŲťŢŜ, Ţřũ,

›ŬūůūŸ ŨŤűťūŸũ ūŦ ŮŲŢůŦŧŚŭ Ş›ūűřŮŢŦŭ, ŢŜŲŢ Ű›řŬŪŢŦ ŚũŞŭ ŮŰũūŨŦŧŷŭ ŧŢũůŬŦ-

ŧŷŭ ŮŲŢšŦŞŮ—ŷŭ ůŷŮū ŠŦŞ ůŤũ ŠŢŴŠŬŞűŦŧś ŧŞůŞũū—ś ůŴũ šŦŧŞŮůŦŧŹũ —ūũřšŴũ

Şũř ůŤũ ŕŹŬŞũ, ŷŮū ŧŞŦ ŠŦŞ ůŤũ ŞŬŲŦůŢŧůūũŦŧś ůŴũ ŧůŦŬŜŴũ, ŞŨŨř ŧŞŦ ŠŦŞ ůŤũ

ŢŮŴůŢŬŦŧś šŦŞ—ŷŬűŴŮŤ ůŴũ ŲŹŬŴũ ŧŞŦ ŠŦŞ ůŤũ ŧŞůŞũū—ś ŞŰůŹũ —ŢůŞŪŸ ůŴũ

ŲŬŤŮůŹũ ŧŞŦ ůŤũ ›ŬūŮŞŬ—ūŠś ůŴũ ޛŦ—ŚŬūŰŭ ŢŠŧŞůŞŮůřŮŢŴũ ŮůŤũ ŨŢŦůūŰŬŠŦ-

ŧś Ş›ūŮůūŨś ŧŞťŢ—Ŧřŭ. ńŧ ůūŰ Ş›ūůŢŨŚŮ—Şůūŭ, ůūŰŨřŲŦŮůūũ, űŞŜũŢůŞŦ ŷůŦ Ť

ūŬŠřũŴŮŤ Ůůūũ ŲŹŬū ůŤŭ šŦŧŞŦūŮŸũŤŭ ŢŜũŞŦ ›ŬŷŲŢŦŬŤ ŧŞŦ ŢŨŨŦ›śŭ.