Background Image
Previous Page  7 / 28 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 28 Next Page
Page Background

ŏŐŎŊŎŃŎő

ņ ńůŞŦŬŜŞ ŎŦŧūŠŢũŢŦŞŧūŸ ¨ŦŧŞŜūŰ Ţ›ŚŨŢŪŢ Ŵŭ ŞũůŦŧŢŜ—Ţũū ůūŰ šŢŸůŢŬūŰ ŏŞũŢŨ-

ŨśũŦūŰ őŰũŢšŬŜūŰ ůŤŭ, ›ūŰ ›ŬŞŠ—Şůū›ūŦśťŤŧŢ ŮůŤ ťŢŮŮŞŨŦŧś ›ŬŴůŢŸūŰŮŞ —Ţ

ůŤũ ŜšŦŞ —ŢŠřŨŤ ޛŦůŰŲŜŞ ŷ›Ŵŭ ůū ›ŬŹůū Ůůū ŌŞŸ›ŨŦū, ůū ťŚ—Ş ůŴũ ›ŢŬŦūŰŮŦŞ-

ŧŹũ ŮŲŚŮŢŴũ ůŴũ ŮŰţŸŠŴũ —Ţůř ůū šŦŞţŸŠŦū. ĺũŞ ťŚ—Ş —Ţ —ŢŠřŨū ŢũšŦŞűŚŬūũ

ŠŦŞ ůūŰŭ ũū—ŦŧūŸŭ ůŤŭ ›ŬřŪŤŭ, ŷ›Ŵŭ —ŞŬůŰŬŢŜ Ť ›Űŧũś ũū—ūŨūŠŦŞŧś ŢűŞŬ—ūŠś

ůŴũ ŮŲŢůŦŧŹũ šŦŞůřŪŢŴũ ůūŰ Łʼn.

Œūũ ŧŰŬŦŷůŢŬū řŪūũŞ ůŴũ ŢŦŮŤŠśŮŢŴũ ŧŞŦ ůŴũ ŮŰţŤůśŮŢŴũ Ş›ūůŚŨŢŮŢ, ŷ›Ŵŭ

śůŞũ ŞũŞ—Ţũŷ—Ţũū, Ť ŞŪŜŴŮŤ Ůۗ—ŢůūŲśŭ ŮůŞ Ş›ūŧůś—ŞůŞ (řŬťŬū 1400 Łʼn),

ŧŞťŹŭ ŧŞŦ řŨŨŞ ŮŰũŞűś ťŚ—ŞůŞ ŧŞŦ ŢŦšŦŧŷůŢŬŞ ťŚ—ŞůŞ ŢŜůŢ Ű›ūŮůŤŬŦŧůŦŧř ůŤŭ

ŞŪŜŴŮŤŭ ŞŰůśŭ ŢŜůŢ ŮŲŢůŦţŷ—ŢũŞ —Ţ ůŤ šŦŧŞŮůŦŧś ޛŦšŜŴŪś ůŤŭ. ń›ŜŮŤŭ ŢŪŢůř-

ŮťŤŧŞũ ţŤůś—ŞůŞ ›ūŰ ŞűūŬūŸũ ůŤ ŬŸť—ŦŮŤ ůŤŭ ūŦŧūŠŢũŢŦŞŧśŭ ŮůŚŠŤŭ ŧŞŦ ůŤũ

ůŸŲŤ ůŴũ šŴŬŢŹũ —ŢůŞŪŸ ůŴũ ŮŰţŸŠŴũ —Ţůř ůŤ ŨŸŮŤ ůūŰ Šř—ūŰ. ŒŚŨūŭ, Ş›Ş-

ŮŲŷŨŤŮŞũ ůū őŰũŚšŬŦū ūŦ ›ŢŬŦūŰŮŦŞŧŚŭ ŮŰũŚ›ŢŦŢŭ Ş›ŷ ůŤ ŨŸŮŤ ůūŰ ŮۗűŹũūŰ

ŮۗşŜŴŮŤŭ ŧŞŦ ůŤ ŨśŪŤ ůŤŭ ŢŨŢŸťŢŬŤŭ ŮۗşŜŴŮŤŭ.

ŎŦ ›ŢŬŦūŰŮŦŞŧŚŭ ŮŲŚŮŢŦŭ ůŴũ ŮŰţŸŠŴũ ŢŜũŞŦ, —›ūŬŢŜ ũŞ ŨŢŲťŢŜ, ŮŲŚŮŢŦŭ šŦűŰ-

ŢŜŭ. ńŜũŞŦ şŢşŞŜŴŭ ŧŞůř şřŮŤ ŮŲŚŮŢŦŭ ›ŢŬŦūŰŮŦŞŧŚŭ, Ť ťŢŹŬŤŮŤ ŞŰůŹũ ŷ—Ŵŭ

šŢũ ›ŬŚ›ŢŦ ũŞ ŠŜũŢůŞŦ ŲŴŬŜŭ ŞũŞűūŬř Ůůū ›ŢŬŦşřŨŨūũ Ůůū ū›ūŜū şŨřŮůŤŮŞũ

ŧŞŦ ŢŪŢŨŜŲťŤŧŞũ, šŤŨŞšś ůū ›ŢŬŦşřŨŨūũ ůūŰ Šř—ūŰ ŧŞŦ ůŴũ ŢũůŷũŴŭ ›ŬūŮŴ›Ŧ-

ŧŹũ ś řŨŨŴũ ŮŲŚŮŢŴũ ›ūŰ šŤ—ŦūŰŬŠūŸũůŞŦ —ŚŮŞ Ů’ ŞŰůŷũ. ņ ŧŞůŞũŷŤŮŤ ůŴũ

ޛŦŨūŠŹũ ůūŰ ũū—ūťŚůŤ ŧŞůř ůŤ ŬŸť—ŦŮŤ ůŴũ ›ŢŬŦūŰŮŦŞŧŹũ ŮŲŚŮŢŴũ, ūŦ ŮŲŢ-

ůŦŧūŜ ŢŬ—ŤũŢŰůŦŧūŜ ›ŬūşŨŤ—ŞůŦٗūŜ ŧŞťŹŭ ŧŞŦ ūŦ ũū—ūŨūŠŦŞŧŚŭ ›ŬūŮŢŠŠŜŮŢŦŭ

ůūŰŭ šŢũ —›ūŬŢŜ ũŞ ŧŞůŞũūŤťūŸũ ŧŞŦ ŞŪŦūŨūŠŤťūŸũ, ŲŴŬŜŭ ũŞ ŨŤűťŢŜ ۛŷųŤ Ť

›ŞŬŞ›řũŴ šŦŞ›ŜŮůŴŮŤ.

ĺůŮŦ ŠŦŞ ›ŞŬřšŢŦŠ—Ş, Ť Ş›řũůŤŮŤ Ůůū ţśůŤ—Ş ›ūŰ ůŚťŤŧŢ ŧŞůř ůŤ šŦřŬŧŢŦŞ

ůŴũ ŢŬŠŞŮŦŹũ ůūŰ őŰũŢšŬŜūŰ Şũ Ť ŞŪŜŴŮŤ ŠŦŞ Ůۗ—ŢůūŲś ŮůŞ Ş›ūŧůś—ŞůŞ

ŠŢũũřůŞŦ —Ţůř ůŤ ŨŸŮŤ ůūŰ Šř—ūŰ ŧŞŦ ůŤũ ŞŧŸŬŴŮś ůūŰ ś ůŤ Ůۗ›ŨśŬŴŮŤ

ůŬŦŢůūŸŭ šŦřŮůŞŮŤŭ ś Şũ ŠŢũũřůŞŦ ŧřťŢ űūŬř ›ūŰ ŞŰŪřũŢůŞŦ Ť ›ŢŬŦūŰŮŜŞ ůūŰ

Ţũŷŭ ŮŰţŸŠūŰ —Ţ ůŤ ŮۗşūŨś ůūŰ řŨŨūŰ, šŢũ —›ūŬŢŜ ũŞ ŞŠũūśŮŢŦ ůŦŭ ŢŦšŦŧŚŭ

ŮŰũťśŧŢŭ ůūŰ Šř—ūŰ, ůŦŭ ŮůŢũŚŭ ›ŬūŮŴ›ŦŧŚŭ ŮŲŚŮŢŦŭ ůŴũ ŮŰţŸŠŴũ, ůŤũ ›ŬūŮ-

šūŧŜŞ —ūũŦ—ŷůŤůŞŭ ůŤŭ ŠŞ—Ŧŧśŭ ŮŲŚŮŤŭ. ŋ›ūŬūŸ—Ţ ũŞ űŞũůŞŮťūŸ—Ţ ŚũŞ ŞŬ—ū-