Background Image
Previous Page  8 / 28 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 28 Next Page
Page Background

ũŦŧŷ Šř—ū ũŞ ›ŢŬũř Ş›ŷ ŧŞťŤ—ŢŬŦũŚŭ ŨūŠŦŮůŦŧŚŭ ŢŠŠŬŞűŚŭ ŧŞŦ ũŞ ŮŰũūšŢŸŢůŞŦ

Ş›ŷ ›ŢŬŦūšŦŧŚŭ ŢũŚŬŠŢŦŢŭ —Ţ Ůŧū›ŷ ůŤũ ŢŪŞŮűřŨŦŮŤ ůŰŲŷũ ŞŪŦŹŮŢŴũ Ş›ŷ ůŤ

šŦřůŞŪŤ ůūŰ řŬťŬūŰ 1400 Łʼn; ŁũůŦŮůūŜŲŴŭ, —Ţ ŞũřŨūŠŢŭ ŮŧŚųŢŦŭ, Ť Ş›ŷšūŮŤ

Ş›ūŧůŤ—řůŴũ šŢũ —›ūŬŢŜ ũŞ ŞũůŦ—ŢůŴ›ŦŮťŢŜ —ŷũū Ŵŭ ŢŦšŦŧś ›ŢŬŜ›ůŴŮŤ ŞŪŜŴ-

ŮŤŭ ŞšŦŧŞŦūŨŷŠŤůūŰ ›ŨūŰůŦٗūŸ. ŃŦ’ ŞŰůŷ ŧŞŦ ū ũŷ—ūŭ ›ŬūŚşŨŢųŢ ůū ůŢŧ—śŬŦū

ůŤŭ ŮۗşūŨśŭ ŧŞůř ůū ŚũŞ ůŬŜůū ůŤŭ ›ŢŬŦūŰŮŦŞŧśŭ ŞŸŪŤŮŤŭ.

ńŪřŨŨūŰ, —Ţ Ş—ŦŠŹŭ ›ŢŬŦūŰŮŦŞŧūŸ šŦŧŞŜūŰ ŧŬŦůśŬŦŞ ťŞ űŞŦũŷůŞũ ŞŧŞůŞũŷŤůūŭ

ū ũū—ūťŢůŦŧŷŭ ›ŞŬŞ—ŢŬŦٗŷŭ ›ŢŬŦūŰŮŦŞŧŹũ šŦŧŞŦŴ—řůŴũ Ůůūũ ū›ūŜū —›ūŬŢŜ

ũŞ ūšŤŠśŮŢŦ Ť šŦŧŞŮůŦŧś ŬŸť—ŦŮŤ ůŤŭ ūŦŧūŠŢũŢŦŞŧśŭ ŮůŚŠŤŭ ۛŚŬ ūŬŦٗŚũŴũ

—ŢŨŹũ ůŤŭ ūŦŧūŠŚũŢŦŞŭ ŧŞůř ůū řŬťŬū 1393 Łʼn, ŢũŹ ťŞ űŞŦũŷůŞũ ŞšŦŞũŷŤůŤ

Ť ŮŧŚųŤ ŠŦŞ ŞũŞŨūŠŦŧś ŢűŞŬ—ūŠś ůŴũ šŦŞůřŪŢŴũ ůūŰ ŜšŦūŰ řŬťŬūŰ —Ţůř ůŤ

ŨŸŮŤ ůūŰ Šř—ūŰ.

ŃŢũŦŧŹŭ, ůŞ ŮŰũۛřŬŲūũůŞ ›ŬūŮŴ›Ŧŧř - ŤťŦŧř ŞűŢũŷŭ ŧŞŦ ůŞ ŧŞťŞŬŹŭ ›ŢŬŦ-

ūŰŮŦŞŧř ŮůūŦŲŢŜŞ ŞűŢůŚŬūŰ, ›ŬŚ›ŢŦ ũŞ ŨŞ—şřũūũůŞŦ ۛŷųŤ ůŷŮū ŠŦŞ ůŦŭ ũū-

—ūťŢůŦŧŚŭ ŬŰť—ŜŮŢŦŭ ŷŮū ŧŞŦ ůŦŭ ŢŬ—ŤũŢŰůŦŧŚŭ ›ŬūŮŢŠŠŜŮŢŦŭ ůŴũ ›ŢŬŦūŰŮŦŞŧŹũ

ŮŲŚŮŢŴũ ůŴũ ŮŰţŸŠŴũ, ŧŞŦ, ŢŰŬŦŮŧŷ—ŢũŞ ŮŢ šŦŞŨŢŧůŦŧś —ŢůŞŪŸ ůūŰŭ ŮŲŚŮŤ,

›ŬŚ›ŢŦ ũŞ ŮůŞť—ŜţŢůŞŦ ŞũŞŨŷŠŴŭ ŮŢ ŧřťŢ ›ŢŬŜ›ůŴŮŤ.

Ŏ ›ŞŬŹũ ůŷ—ūŭ ›ŢŬŦŚŲŢŦ ůŦŭ ŰųŤŨūŸ ޛŦ›ŚšūŰ ŢŦŮŤŠśŮŢŦŭ ůŴũ şŞŮŦŧŹũ ū—ŦŨŤ-

ůŹũ ŧŞťŹŭ ŧŞŦ ůŦŭ Ůۗ›ŨŤŬŴůŦŧŚŭ ś ŧŬŦůŦŧŚŭ ›ŞŬޗşřŮŢŦŭ —Ţ ůŦŭ ū›ūŜŢŭ ŞŰůŚŭ

›ŨŞŦŮŦŹťŤŧŞũ. Œū ŮŹ—Ş šŢ ŞŰůŷ ůŴũ ޛŜ —ŚŬūŰŭ ޛŦŮůŤ—ūũŦŧŹũ ›ūũŤ—řůŴũ

ůū ŞŠŠŞŨŦřţūŰũ ūŦ ŢŦŮŞŠŴŠŦŧŚŭ - ŦŮůūŬŦŧŚŭ ŮŧŚųŢŦŭ ůŤŭ ŏŬūŢšŬŢŸūŰŮŞŭ ůŤŭ

ŁĶ őŰũŢšŬŜŞŭ ū—ŷůŦ—Ťŭ ŧŞťŤŠśůŬŦŞŭ Ň. ŏŞ›ŞţśŮŤ, ŢũšŢŦŧůŦŧŚŭ ůŤŭ ›ŨśŬūŰŭ

ޛū›ůŢŜŞŭ ůūŰ ťŚ—Şůūŭ ›ūŰ šŦŞťŚůŢŦ Ť ŁũůŦ›ŬŷŢšŬūŭ ůŤŭ ńůŞŦŬŜŞŭ, ŧŞťŹŭ ŧŞŦ

Ť ŮŸũūųŤ ŢŬŠŞŮŦŹũ ŧŞŦ ůŞ Ůۗ›ŢŬřٗŞůŞ ůūŰ ŁŧŞšŤ—ŞŵŧūŸ ŧ. őůŞťŷ›ūŰŨūŰ,

›ūŰ şřţŢŦ, —Ţ ůū ŞšŦŞ—űŦŮşśůŤůū ŧŸŬūŭ ůūŰ, ůŦŭ ůŢŨŢŰůŞŜŢŭ ŧŬŦůŦŧŚŭ ›ŦũŢŨŦŚŭ.

ņ ńůŞŦŬŜŞ ŎŦŧūŠŢũŢŦŞŧūŸ ¨ŦŧŞŜūŰ ›ŞŬŞšŜšŢŦ —Ţ —ŢŠřŨŤ ŦŧŞũū›ūŜŤŮŤ ůūũ ůŷ—ū

ŞŰůŷ ŮůŤũ ޛŦŮůŤ—ūũŦŧś ŧūŦũŷůŤůŞ ůŤŭ ŲŹŬŞŭ —Şŭ.

ňŴřũũŤŭ - ő›ŰŬŜšŴũ ŒŚũůŢŭ

ń›ŜůŦ—ūŭ ńŦŮŞŠŠŢŨŚŞŭ ůūŰ ŁŬŢŜūŰ ŏřŠūŰ