Background Image
Previous Page  16 / 42 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 16 / 42 Next Page
Page Background

XVI ŏŬŷŨūŠūŭ ¨őŏ

ŧŞťŹŭ ŧŞŦ ůŤŭ ńŰŬŴ›Şŵŧśŭ ń›ŦůŬū›śŭ, —Ţ ůŤũ ŢũŢŬŠś Ůۗ—ŢůūŲś ŧŞŦ ›ŞŬūŰŮŜŞ

ůūŰ šŦŧŞŮůŦŧūŸ ŮŹ—Şůūŭ, —Ţ ůŤ šŤ—ŦūŰŬŠŜŞ ŢŦšŦŧśŭ ŦŮůūŮŢŨŜšŞŭ, ťŞ —›ūŬūŸŮŢ

ŜŮŴŭ ŧŞũŢŜŭ ũŞ ›ŢŬŦŠŬřųŢŦ ŮŢ ŚũŞ ›ŬŹůū ůūŰŨřŲŦŮůūũ ޛŜ›Ţšū ůŞ šŢŜŠ—ŞůŞ

ޛŦůŰŲŜŞŭ ůūŰ őŰũŢšŬŜūŰ ŞŰůūŸ.

¨Ţũ ŮůŞ—ŞůŹ ŴŮůŷŮū ŮůŞ ŞŬŦť—ŤůŦŧř šŢšū—ŚũŞ. ¨Ÿū řŨŨŞ ŮůūŦŲŢŜŞ ŢŜũŞŦ ޛŜ-

ŮŤŭ řŪŦŞ —ũŢŜŞŭ: ŏŬŹůūũ, ůū ŰųŤŨŷ ޛŜ›Ţšū ůŴũ ŢŦŮŤŠśŮŢŴũ, ŞŨŨūšŞ›Źũ ŧŞŦ

ŢŨŨŤũŦŧŹũ, ūŦ ū›ūŜŢŭ ŞũůŦ—ŢůŹ›ŦŮŞũ —Ţ ůŬŷ›ū ůŢŧ—ŤŬŦŴ—Śũū ŧŞŦ ŞũŞŨŰůŦŧŷ

ŞŧŞũťŹšŤ ŧŞŦ ›ŬŴůŷůŰ›Ş ťŚ—ŞůŞ ŧŞŦ ›ŬūŧřŨŢŮŞũ —Ţ ůŤ ŮŢŦŬř ůūŰŭ ޛūŦŧū-

šū—ŤůŦŧś ŮŰţśůŤŮŤ Ůůū ŮŹ—Ş ůŴũ őŰũŚšŬŴũ. ŒŞ ›ūŨŸ ťŢůŦŧř, ŢũŜūůŢ šŦťŰ-

ŬŞ—şŦŧř ŮŲŷŨŦŞ, ›ūŰ ŚŨŞşŢ ůū ¨ŦūŦŧŤůŦŧŷ őۗşūŸŨŦū, Ůůū ŮŤ—ŢŜū ŞŰůŷ ŢŜũŞŦ

ŢũšŢŦŧůŦŧř. Œū šŢŸůŢŬū ŞűūŬř ŮůŤ ŮŸũťŢŮŤ ůūŰ ŮŹ—Şůūŭ ůŴũ őŰũŚšŬŴũ.

Ľ›Ŵŭ ›ŬūŧŸ›ůŢŦ Ş›ŷ ůūŰŭ ŧŞůŞŨŷŠūŰŭ ŢŠŠŬŞűŹũ, ŮŰũřšŢŨűūŦ Ş›ŷ ŷŨūŰŭ

ůūŰŭ šŦŧŤŠūŬŦŧūŸŭ ŮŰŨŨŷŠūŰŭ, Şŧŷ—Ť ŧŞŦ ŮŰũřšŢŨűūŦ ›ūŰ şŬŜŮŧūũůŞŦ —ŷũŦ—Ş

ś ›ŬūŮŴŬŦũř Ůůū ŢŪŴůŢŬŦŧŷ, ũŚūŦ šŦŧŤŠŷŬūŦ, ũŚūŦ šŦŧŞŮůŚŭ, ũŚūŦ ŮŸ—şūŰŨūŦ

ŢůŞŦŬŢŦŹũ ŧŞŦ ůŬŞ›ŢţŹũ, ŚŮ›ŢŰŮŞũ ũŞ ŨřşūŰũ —ŚŬūŭ Ůůū Ůۗ›ŷŮŦū ŞŰůŷ ŧŞŦ

Ůۗ—ŢůŢŜŲŞũ ŢũŢŬŠř —ŚŲŬŦ ůū ůŚŨūŭ. ŒŞ ›ŞŬŞ›řũŴ ޛŦşŢşŞŦŹũūŰũ ŧŞŦ ŢũŦŮŲŸ-

ūŰũ ůū ŬŷŨū ůūŰ őŰŨŨŷŠūŰ —Şŭ ŮůŤũ ›ŬūŞŠŴŠś ůŤŭ ޛŦŮůś—Ťŭ, ůŤ šŦŞŬŧś şŢŨ-

ůŜŴŮŤ ůŤŭ ŧŞůřŬůŦŮŤŭ ůŴũ ŮŰũŞšŚŨűŴũ ŧŞŦ ůŤũ ŢŪŴŮůŬŢűś ŧŞůŢŸťŰũŮŤ ůŤŭ

šŬřŮŤŭ —Şŭ. ń›ŦşŢşŞŦŹũūŰũ ޛŜŮŤŭ ůŤ šŚŮ—ŢŰŮś —Şŭ ŠŦŞ ůŤũ ›ŬūřٛŦŮŤ ŧŞŦ

›ŢŬŞŦůŚŬŴ ŞũřšŢŦŪŤ ůūŰ ťŢٗūŸ, ›ŞŬř ůŦŭ ůŬŚŲūŰŮŢŭ ŞũůŜŪūŢŭ ŮŰũťśŧŢŭ.

ŃŦŹŬŠūŭ őůŞ—ŞůūŠŦřũũŤŭ

ŐŭŸţŢŭŬŮ ¨ŧŨťšŬŭŧŨŬŹ ŒűũũŸšŬű ŐţŧŭşŧŚ