Background Image
Previous Page  18 / 42 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 18 / 42 Next Page
Page Background

XVIII ŏŬŷŨūŠūŭ ĺŧšūŮŤŭ

Şũř›ůŰŪŤŭ ŢũŞŨŨŞŧůŦŧŹũ ůŬŷ›Ŵũ ޛŜŨŰŮŤŭ ůŴũ ũŞŰůŦŧŹũ šŦŞűūŬŹũ, ŷ›Ŵŭ Ť

ūšŷŭ ůŤŭ šŦŞ—ŢŮūŨřşŤŮŤŭ.

œ›ŷ ůū ›ŬŜŮ—Ş ŞŰůŷ, ůū őŰũŚšŬŦū šū—śťŤŧŢ ŮŢ ›ŚũůŢ ťŢ—ŞůŦŧŚŭ ŢũŷůŤůŢŭ, ūŦ

ū›ūŜŢŭ šŦŞůŤŬśťŤŧŞũ ŨŷŠŴ ůŤŭ ŢŮŴůŢŬŦŧśŭ ůūŰŭ ŮŰũūŲśŭ ŮůŤũ ›ŞŬūŸŮŞ Śŧšū-

ŮŤ. őůŤũ ›ŬŹůŤ, ›ŢŬŦŨŞ—şřũūũůŞŦ ūŦ ū—ŦŨŜŢŭ Ş›ŷšūŮŤŭ ůŦ—śŭ ŮůŤũ —ũś—Ť ůūŰ

Ŏ—ŷůŦ—ūŰ ʼnŞťŤŠŤůś ůŤŭ Ōū—Ŧŧśŭ őŲūŨśŭ ŁťŤũŹũ Ł. Łũůř›ŞŮŤ, —Ţ ŞũŞűūŬř

Ůůū ޛŦŮůŤ—ūũŦŧŷ ŚŬŠū ŧŞŦ ůū ťŢٗŦŧŷ ŬŷŨū ůūŰ, Ş›ŷ Ţŧ›ŬūŮŹ›ūŰŭ ůūŰ CMI

ŧŞŦ ůŤŭ ŞŧŞšŤ—Şŵŧśŭ ŧūŦũŷůŤůŞŭ. ņ šŢŸůŢŬŤ ŢũŷůŤůŞ ŢŮůŦřţŢŦ ŮůŤ ŲŬŤ—Şůū-

šŷůŤŮŤ ůūŰ ›ŨūŜūŰ ŧŞŦ Ůůūũ ůŬŷ›ū —Ţ ůūũ ū›ūŜū ŞŰůś ޛŤŬŢřţŢůŞŦ Ş›ŷ ůŤũ

ūŦŧūũū—Ŧŧś ŧŬŜŮŤ, ŮůŦŭ ޛŦ›ůŹŮŢŦŭ Ůůū ŧŞťŢŮůŹŭ ůūŰ ŲŬŤ—ŞůūšŷůŤ Ş›ŷ ůŦŭ

ŞŰŪŞũŷ—ŢũŢŭ šŦŞŮŰũūŬŦŞŧŚŭ ũŞŰůŦŨŦŞŧŚŭ ›ůŴŲŢŸŮŢŦŭ, ŮůŤ šŦřŬťŬŴŮŤ ůŤŭ šŞ-

ũŢŦŞŧśŭ ŮŸ—şŞŮŤŭ ŧŞŦ ůŤũ (ŧŞůŞŲŬŤŮůŦŧś) ŧŞůŞŠŠŢŨŜŞ ŞŰůśŭ, ŧŞťŹŭ ŧŞŦ ŮůūŰŭ

ŧŦũšŸũūŰŭ Ş›ŷ ůŤũ ›ūŦũŦŧū›ūŜŤŮŤ ůŤŭ ũŞŰůŦŨŦŞŧśŭ šŬŞŮůŤŬŦŷůŤůŞŭ. őůŤũ ůŬŜ-

ůŤ ŢũŷůŤůŞ ŢŪŢůřţŢůŞŦ Ť ŮŰŮůŤ—Ŧŧś ŨŢŦůūŰŬŠŜŞ ůŤŭ ũŞŰůŦŨŦŞŧśŭ ŞŠūŬřŭ ŧŞŦ Ť

ŲŬŤŮŦ—ū›ūŜŤŮŤ ůūŰ ›ŨūŜūŰ Ŵŭ ůū ›ŨŞŜŮŦū ŧŞŦ ůū —ŚŮū, ŞũůŜŮůūŦŲŞ, Şũř›ůŰ-

ŪŤŭ šŬŞŮůŤŬŦŷůŤůŞŭ, —ŚŮŞ ŷ—Ŵŭ Ş›ŷ ůŤũ ŜšŦŞ ū›ůŦŧś ŠŴũŜŞ ůŤŭ ūŦŧūũū—Ŧŧśŭ

ŞŮůřťŢŦŞŭ. ńŦšŦŧŷůŢŬŞ, ŢŪŢůřţŢůŞŦ Ť Ş›ūůŢŨŢٗŞůŦŧŷůŤůŞ ůŴũ —ŤŲŞũŦٗŹũ ŧŞŦ

«ťŰŬūűŰŨřŧŴũ» ›ūŰ ŚŲūŰũ ŢŠŧŞťŦšŬŰťŢŜ ŮŢ šŦŢťũŚŭ ޛŜ›Ţšū ŠŦŞ ůŤũ ŢŪŞŮűř-

ŨŦŮŤ ŮŰũťŤŧŹũ ťŢ—ŦůūŸ ŞũůŞŠŴũŦٗūŸ ŧŞŦ Ť ŧŞůŞŨŨŤŨŷůŤůŞ ůŴũ ŧŰŬŹŮŢŴũ

—Ţ ůūŰŭ ū›ūŜūŰŭ ŞŰůūŜ ŢŪū›ŨŜţūũůŞŦ. őŢ Ţ›Ŝ›Ţšū ŦšŦŴůŦŧūŸ šŦŧŞŜūŰ, ŞũŞŨŸūũůŞŦ

ūŦ ޛŦ›ůŹŮŢŦŭ ůŤŭ ŧŬŜŮŤŭ ŮůŤ ŨŢŦůūŰŬŠŜŞ ůŤŭ ŮŸ—şŞŮŤŭ ťŞŨřŮŮŦŞŭ —ŢůŞűū-

Ŭřŭ ŧŞŦ ũŞŸŨŴŮŤŭ, Ť ŢũšŢŲŷ—ŢũŤ ůŬŹŮŤ ůŤŭ ŢũšūŮۗşŞůŦŧśŭ ŦŮūŬŬū›ŜŞŭ, ůŞ

—ŚŮŞ ›ŬūŮůŞŮŜŞŭ ůūŰ ŞšŸũŞ—ūŰ —ŚŬūŰŭ, ū ŬŷŨūŭ ůŤŭ ۛūŲŬŢŴůŦŧśŭ ťŞŨřŮŮŦŞŭ

ŞŮűřŨŢŦŞŭ ŧŞŦ Ť ޛřŬŧŢŦŞ ůūŰ ūŦŧŢŜūŰ ũū—ūťŢůŦŧūŸ ›ŨŞŦŮŜūŰ. ņ ůŚůŞŬůŤ ŧŞŦ

ůŢŨŢŰůŞŜŞ ťŢ—ŞůŦŧś ŢũŷůŤůŞ ŞűŦŢŬŹũŢůŞŦ ŮůŞ —ŚŮŞ ›ŬūŮůŞŮŜŞŭ ůŴũ ũŞŰůŦŧŹũ

šŞũŢŦŮůŹũ Ş›ŷ Ś›ūųŤ ūŰŮŦŞŮůŦŧūŸ ŧŞŦ šŦŧūũū—ŦŧūŸ šŦŧŞŜūŰ. ŅŤůūŸ—Ţũū ŢšŹ

šŢũ ŢŜũŞŦ Ť ›ŢŬŦŠŬŞűś ůūŰ ŦŮŲŸūũůūŭ ŧŞťŢŮůŹůūŭ ŞŨŨř Ť ŞũřšŢŦŪŤ ůŴũ ŞšŰ-

ũŞ—ŦŹũ ŧŞŦ ŢũšŢŲū—ŚũŴŭ ůŬŦşŹũ ›ūŰ ›ŬūŧŸ›ůūŰũ Ş›ŷ ůŤũ ޗ›Ũūŧś ›ŢŬŦŮŮū-

ůŚŬŴũ šŦŧŞŦŵŧŹũ ŧŞũŷũŴũ (›.Ų. ũŞŰůŦŧūŸ šŦŧŞŜūŰ ŧŞŦ ›ůŴŲŢŰůŦŧūŸ šŦŧŞŜūŰ)

ŧŞŦ ›ŢŬŦŮŮūůŚŬŴũ Ţũũŷ—Ŵũ ůřŪŢŴũ. ŋŢ ůŤũ ŚũũūŦŞ ŞŰůś, ūŦ šŦŞűūŬū›ūŦśŮŢŦŭ

›ūŰ ›ŬūŧŸ›ůūŰũ šŢũ ŢŜũŞŦ —ŷũū ›ūŮūůŦŧŚŭ ŞŨŨř ŧŞŦ ›ūŦūůŦŧŚŭ. ńšŹ ŞũŞŨŸū-

ũůŞŦ, —ŢůŞŪŸ řŨŨŴũ, ţŤůś—ŞůŞ ›ūŰ ř›ůūũůŞŦ ůŴũ Ş—ŢŬŦŧŞũŦŧŹũ šŦŞšŦŧŞŮŦŹũ

›ůŹŲŢŰŮŤŭ, ůŤŭ —ŢůŞŲŢŜŬŦŮŤŭ ůŴũ ŧŢűŞŨŞŜŴũ ›ŢŬŦūŬŦٗūŸ ŮŢ ›ŢŬŜ›ůŴŮŤ ŞűŢ-

ŬŢŠŠŰŷůŤůŞŭ ůūŰ ūűŢŦŨŚůŤ, ůŴũ ŞŨŨūšŞ›Źũ šŦŞšŦŧŞŮŦŹũ ŞũŞŠŧŞŮůŦŧśŭ ŢŧůŚ-

ŨŢŮŤŭ ŧŞŦ ůŤŭ ŞũŞŠũŹŬŦŮŤŭ ŞŰůŹũ, ůūŰ ŬŷŨūŰ ›ūŰ —›ūŬŢŜ ũŞ ›ŞŜŪŢŦ Ť «řŬŮŤ

ůŤŭ ũū—Ŧŧśŭ ŞŰůūůŚŨŢŦŞŭ», ůŴũ šŰŮŲŢŬŢŦŹũ ŦŧŞũū›ūŜŤŮŤŭ —ŚŮŴ ůŤŭ šŦŧŞŮůŦŧśŭ

šŦŞšŦŧŞŮŜŞŭ ŞũŞŠŧŞŮůŦŧśŭ ŢŧůŚŨŢŮŤŭ, ŞŨŨř ŧŞŦ ůŴũ ›ŨŢūũŢŧůŤ—řůŴũ ŧŞŦ —ŢŦ-

ūũŢŧůŤ—řůŴũ ůŴũ ŢũŞŨŨŞŧůŦŧŹũ ůŬŷ›Ŵũ ޛŜŨŰŮŤŭ ůŴũ ũŞŰůŦŧŹũ šŦŞűūŬŹũ

(šŦŞŦůŤŮŜŞŭ ŧŞŦ šŦŞ—ŢŮūŨřşŤŮŤŭ).

őŢ ŷŨūŰŭ ŷŮūŰŭ ŮŰũŚşŞŨŞũ —Ţ ůŤũ ›ūŦŷůŤůŞ ůŴũ ŢŦŮŤŠśŮŢŹũ ůūŰŭ, ůŤũ ŢũŢŬŠś

›ŞŬūŰŮŜŞ ŧŞŦ Ůۗ—ŢůūŲś ůūŰŭ ŮůŦŭ ŢŬŠŞŮŜŢŭ ůūŰ őŰũŢšŬŜūŰ ŧŞŦ ůŤũ ūŰŮŦŞŮůŦŧś