Background Image
Previous Page  15 / 42 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 15 / 42 Next Page
Page Background

ŏŬŷŨūŠūŭ ¨őŏ

ņ ŢŠŧŞťŜšŬŰŮŤ ůŴũ šŦŢťũŹũ ũŞŰůŦŧŹũ ŮŰũŢšŬŜŴũ ŢŜũŞŦ —ŜŞ Ş›ŷ ůŦŭ ›Ŧū ūŰŮŦ-

ŹšŢŦŭ, Şũ ŷŲŦ Ť ūŰŮŦŴšŚŮůŢŬŤ, ŮۗşūŨś ůūŰ ¨ŦŧŤŠūŬŦŧūŸ őŰŨŨŷŠūŰ ŏŢŦŬŞŦř

ŮůŤũ ›ŬūŞŠŴŠś ůŤŭ ޛŦŮůś—Ťŭ ůūŰ ŌŞŰůŦŧūŸ ¨ŦŧŞŜūŰ. ŋŚŮŞ Ş›ŷ ůū ťŢٗŷ ŞŰůŷ,

ū őŸŨŨūŠŷŭ —Şŭ ›ŞŬŞŧūŨūŰťŢŜ ůŤ ũū—ūůŢŲũŦŧś ›ŞŬŞŠŴŠś ŧŞŦ ůŤũ ŢűŞŬ—ūŠś

ůŤŭ ũŞŰůŦŧśŭ ũū—ūťŢŮŜŞŭ, ޛŦŮŤ—ŞŜũŢŦ ůŦŭ ŞůŚŨŢŦŢŭ, ŢŨŨŢŜųŢŦŭ ŧŞŦ ŞŮřűŢŦŢŭ,

ޛŢŪŢŬŠřţŢůŞŦ ›ŬūŧŬŦůŚŢŭ ŨŸŮŢŦŭ ŧŞŦ Ůۗ—ŢůŚŲŢŦ ŢũŢŬŠř ŮůŤ šŦŢťũś Ţũū›ūŜŤŮŤ

ůŴũ ūŰŮŦŞŮůŦŧŹũ ŧŞũŷũŴũ ůŤŭ ޗ›ūŬŦŧśŭ ũŞŰůŦŨŜŞŭ.

ʼnŞůř ůŤ šŦřŬŧŢŦŞ ůŴũ 23 ŢůŹũ ›ūŰ —ŢŮūŨřşŤŮŞũ Ş›ŷ ůŤũ ŠŚũŢŮŤ ůūŰ ťŢٗūŸ

—ŚŲŬŦ Ůś—ŢŬŞ, ůŞ šŦŢťũś ũŞŰůŦŧř —Şŭ őŰũŚšŬŦŞ ŧřŨŰųŞũ, ۛŷ ůŤũ ŰųŤŨś ŞŧŞ-

šŤ—Şŵŧś šŦŢŸťŰũŮŤ ůūŰ ŞŢŜ—ũŤŮůūŰ ʼnŞťŤŠŤůś

łŪŰźŪť łŪŰŚ›şůť

, ŧŞŦ —Ţ ůŤũ

ŞůŞŨřũůŢŰůŤ ŮůśŬŦŪŤ ŷŨŴũ ŞũŢŪŞŦŬŚůŴŭ ůŴũ šŦūŦŧśŮŢŴũ ůūŰ őŰŨŨŷŠūŰ, ŚũŞ

ŢŰŬŸůŞůū űřŮ—Ş ťŢ—řůŴũ, —Ţ —ŢŠřŨū ťŢŴŬŤůŦŧŷ ŧŞŦ ›ŬŞŧůŦŧŷ ŢũšŦŞűŚŬūũ:

—ŢŨŢůśťŤŧŞũ ŢũšŢŨŢŲŹŭ Ť ›ŬūŮůŞŮŜŞ ůŴũ ũŞŰůŦŧŹũ šŞũŢŦŮůŹũ, Ť ŮۗşŞůŦŧś

ŢŨŢŰťŢŬŜŞ ŮůŦŭ ŮŲŢůŦŧŚŭ —Ţ ůŤũ Ţŧ—ŢůřŨŨŢŰŮŤ ůūŰ ›ŨūŜūŰ Śũũū—Ţŭ ŮŲŚŮŢŦŭ, ůŞ

ũū—Ŧŧř ţŤůś—ŞůŞ ›ūŰ ŞũŞŧŸ›ůūŰũ ŮŢ ›ŢŬŜ›ůŴŮŤ ũŞŰůŦŧūŸ ŞůŰŲś—Şůūŭ, Ť ŢŰ-

ťŸũŤ ›Ŭūŭ Ş›ūţŤ—ŜŴŮŤ ۛŷ ůū ›ŬŜŮ—Ş ůūŰ ŢťũŦŧūŸ ŞŨŨř ŧŞŦ ůūŰ šŦŢťũūŸŭ ũŞŰ-

ůŦŧūŸ šŦŧŞŜūŰ, Ť ŬŸť—ŦŮŤ ŧŞŦ Ť ŞũůŦ—ŢůŹ›ŦŮŤ ůŴũ ŮŰũޛŢŦŹũ ůŤŭ ťŞŨřŮŮŦŞŭ

ŬŸ›ŞũŮŤŭ, ůŞ ŮŸŠŲŬūũŞ ›ŬūşŨś—ŞůŞ ůŤŭ ťŞŨřŮŮŦŞŭ ŞŮűřŨŦŮŤŭ ŧŞŦ Ť ũū—Ŧŧś

ťŚŮŤ ůŴũ ũŞŰůŦŧŹũ Ş›ŷ ŮŰŠŧŬŦůŦŧś ŧŞŦ šŦŢťũś ř›ūųŤ.

Œū ůŢŨŢŰůŞŜū —Şŭ (ŷŠšūū) ŮŰũŚšŬŦū, ůŦŭ ŮۗşūŨŚŭ ůūŰ ū›ūŜūŰ ŮŰŠŧŢũůŬŹũŢŦ

ůū ›ŞŬŷũ ŮŰŨŨūŠŦŧŷ ŚŬŠū, ޛŦŧŢũůŬŹťŤŧŢ, ŠŦŞ ŨŷŠūŰŭ ŢŰũŷŤůūŰŭ Ůůūũ ŞũŞ-

ŠũŹŮůŤ, ŮůŤ ŨŢŦůūŰŬŠŜŞ ůŤŭ ޛŦŲŢŜŬŤŮŤŭ ŮŢ ›ŢŬŦŷšūŰŭ ūŦŧūũū—Ŧŧśŭ ŞŮůřťŢŦŞŭ.

ńŪŢůřŮťŤŧŢ Ůůū ›ŨŞŜŮŦū ŞŰůŷ ŧŞůř ůŬŷ›ū ŮűŞŦŬŦŧŷ ŧŞŦ ŮŰũťŢůŦŧŷ, Ť ŞũůŜšŬŞ-

ŮŤ ůŴũ şŞŮŦŧŹũ —ŤŲŞũŦٗŹũ ůūŰ ũŞŰůŦŧūŸ šŦŧŞŜūŰ (›.Ų. ŲŬŤ—ŞůūšŷůŤŮŤ, Ůۗ-

şřŮŢŦŭ ũŞŸŨŴŮŤŭ ŧŞŦ —ŢůŞűūŬřŭ, šŦŧŞŮůŦŧś ŧŞŦ ŢŪŴšŦŧŞŮůŦŧś ŦŧŞũū›ūŜŤŮŤ

ũŞŰůŦŧŹũ Ş›ŞŦůśŮŢŴũ) ŷůŞũ ŧŞŨūŸũůŞŦ ũŞ ŨŢŦůūŰŬŠśŮūŰũ ŮŢ ŮŰũťśŧŢŭ ŧŬŜŮŤŭ.

ņ ޛŦůŰŲŜŞ ůūŰ śůŞũ ŞũůřŪŦŞ ůūŰ ›ŬūŮŹ›ūŰ Ůůū ū›ūŜū ŞűŦŢŬŹťŤŧŢ, ůūũ ޛŜ

23 ŮŰũŞ›ůř ŚůŤ ŏŬŷŢšŬū ůŤŭ ŎŬŠŞũŴůŦŧśŭ ń›ŦůŬū›śŭ ŧŞŦ —ŚŨūŭ ůūŰ őŰŨŨŷŠūŰ

—Şŭ ʼnŞťŤŠŤůś

ł. łŪŰŚ›şůť

. ŋŢ 780 ŢŠŠŢŠŬŞ——ŚũūŰŭ ŮŰũŚšŬūŰŭ, —Ţ ůŤ Ůۗ—Ţ-

ůūŲś ›řũŴ Ş›ŷ 50 ŞŧŞšŤ—ŞŵŧŹũ ŧŞŦ ũū—ŦŧŹũ ŢŠũŴٗŚũūŰ ŧŸŬūŰŭ Ůůū ›ŢšŜū

ůūŰ ũŞŰůŦŧūŸ šŦŧŞŜūŰ, —Ţ ޛŦŮůŤ—ūũŦŧś «Ţŧ›ŬūŮŹ›ŤŮŤ» 10 ŧŞŦ ›ŨŚūũ ŲŴŬŹũ