Previous Page  17 / 42 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 17 / 42 Next Page
Page Background

XV

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Σε μεταβολές συνθηκών χαμένοι είναι συνήθως οι επενδυτές. Ο επενδυτής

φέρει τον κίνδυνο, εάν η επένδυση έχει αρνητική απόδοση

25

. Αυτό ακριβώς

δέχθηκε και το ΔικΕΕ στην πρόσφατη απόφασή του για το «κούρεμα» των ελ-

ληνικών ομολόγων

26

. Κανείς δεν μπορούσε να προβλέψει Ο κανόνας που δι-

ατυπώνεται είναι ότι ο καθένας πρέπει να υπολογίζει με το ενδεχόμενο αρνη-

τικής έκβασης των πραγμάτων! Σε κάθε περίπτωση κατά την αναπροσαρμο-

γή οφειλών πρέπει, εκτός των ειδικών συνθηκών της συγκεκριμένης επιχεί-

ρησης να λαμβάνονται υπόψη όχι μόνον γενικότερη η διαμορφωμένη οικο-

νομική κατάσταση

27

, αλλά και οι διαφαινόμενες προοπτικές της επιχείρησης

στον συγκεκριμένο κλάδο της οικονομίας, στον οποίον αυτή δραστηριοποι-

είται. Επίσης πρέπει να συνεκτιμάται ιδιαίτερα το γεγονός της μείωσης των

εισοδημάτων των καταναλωτών και οι ρυθμοί ανάπτυξης της αγοράς, που,

στην παρούσα περίοδο, ευρίσκονται σε ύφεση.

Η ευχή λοιπόν είναι να ακολουθήσουν όλα τα εμπλεκόμενα μέρη τις διεξό-

δους που προσφέρει η αρχή της καλής πίστης. Έτσι, με την αναδιαμόρφωση

των οφειλών, μπορεί να καταστεί εφικτή η αναχρηματοδότηση των επιχειρή-

σεων με οικονομικούς όρους, συμβατούς με την κατάσταση της οικονομίας

και να τονωθεί η αγορά.

Αθήνα, Δεκέμβριος 2017

Δημήτριος Ν. Λαδάς

25. BGH U. v. 21.3.2006 XI ZR 63-05, WM 2009, 1647.

26. ΔΕΕ, 4ο Τμήμα, απόφ. 7/10/2015, υπόθ. T-79/13.

27. Βλ.

Αμίτση

, Εμβληματικές πρωτοβουλίες διαφύλαξης της κοινωνικής συνοχής

την εποχή των Μνημονίων, 2016, passim, ο οποίος προβαίνει σε τεκμηριωμένη

με οικονομική ανάλυση μακροοικονομική, η οποία προσφέρει στον συντονιστή το

αναγκαίο υπόβαθρο για την υποβολή προτάσεως αναδιάρθρωσης των οφειλών

και τη βάση για τη ρύθμιση.