Previous Page  16 / 42 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 16 / 42 Next Page
Page Background

XIV

Ο ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ Ν 4469/2017

ναι η διαδικασία διαπραγμάτευσης μεταξύ οφειλέτη και δανειστών υπό την

αιγίδα του ενός ανεξάρτητου τρίτου, που επιλέγεται από το Μητρώο Συντο-

νιστών. Η διαδικασία θα οδηγήσει είτε σε κατάρτιση πρακτικού συμφωνί-

ας είτε σε επικύρωση από το δικαστηρίου, ώστε κατά τα οριζόμενα στο νό-

μο ποσοστά, να δεσμευτούν με τη δικαστική κρίση και δανειστές που δεν συ-

ναινούν. Θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως μια εξυγιαντική διαδικασία στα

γνωστά πρότυπα των μηχανισμών εξυγίανσης σε προπτωχευτικό στάδιο

22

.

Στο ανά χείρας βιβλίο διαφωτίζεται ο μηχανισμός τον οποίο θέτει ο νόμος

4469/2017, εξειδικεύοντας την αρχή της καλής πίστης στο στάδιο αναδια-

μόρφωσης της δανειακής σύμβασης.

Η εξειδίκευση που επιτελείται με το νόμο αυτό δεν συνεπάγεται εκτοπισμό

της αρχής της αντικειμενικής καλής πίστης. Η συμβατική πίστη και η ασφά-

λεια δικαίου επιτάσσουν καταρχήν ως κανόνα την εκτέλεση των συμβάσεων,

ακόμη και εάν έχει επέλθει μεταβολή των συνθηκών υπό τις οποίες αυτές συ-

νήφθησαν. Θα συνέτρεχε σοβαρή βλάβη και ουσιαστικά αυτοαναίρεση της

έννομης τάξης εάν, υπό το πρόσχημα της καλής πίστης, επιτρεπόταν στους

συναλλασσόμενους να αθετούν τις υποχρεώσεις τους, τις οποίες ανέλαβαν

συμβατικά. Η μεταβολή των συνθηκών, υπό τις οποίες καταρτίστηκε μια

σύμβαση, δεν μπορεί, άνευ ετέρου, να οδηγεί γενικά στην απελευθέρωση

του οφειλέτη

23

. Μόνο η σοβαρή μεταβολή, η οποία είναι ταυτοχρόνως έκτα-

κτη, μη δυνάμενη να προβλεφθεί, διαρκής και μόνιμη, μπορεί να δικαιολο-

γήσει τη διάσπαση της αρχής της τήρησης των συμπεφωνημένων. Πότε συ-

ντρέχει μεταβολή τέτοιας ποιότητας είναι ζήτημα, που κρίνεται in concreto.

Στις επαγγελματικές μισθώσεις έχει κριθεί ότι

κατά το άρθρο 288 ΑΚ αναπρο-

σαρμογή του οφειλόμενου αρχικού ή μετά από αναπροσαρμογή μισθώματος,

εφόσον εξαιτίας προβλεπτών ή απρόβλεπτων περιστάσεων επήλθε αδιαμφι-

σβήτητα τόσον ουσιώδης αύξηση της μισθωτικής αξίας του μίσθιου ακινήτου,

ώστε, με βάση τις συγκεκριμένες συνθήκες, η εμμονή του μισθωτή στην κα-

ταβολή του ίδιου μισθώματος να είναι αντίθετη προς την ευθύτητα και εντιμό-

τητα που απαιτούνται στις συναλλαγές και να επιβάλλεται, σύμφωνα με την

καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη, παρά την ανάγκη διασφάλισης των σκο-

πών του ως άνω νόμου και κατοχύρωσης της ασφάλειας των συναλλαγών,

η οποία πρέπει πάντοτε να συνεκτιμάται, η αναπροσαρμογή του μισθώματος

στο επίπεδο εκείνο το οποίο και αποκαθιστά τη διαταραχθείσα καλή πίστη

24

.

22. Για την προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης (άρθρα 99-106 στ ΠτΚ) βλ.

Περά-

κη

, Πτωχευτικό Δίκαιο, 2017, σ. 54 επ.

23.

Καραμπατζός

, Απρόοπτη μεταβολή των συνθηκών στην αμφοτεροβαρή σύμβαση,

2006, σ. 361 επ.

24. ΑΠ Ολ 3/2014 (ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ).