Previous Page  9 / 42 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 42 Next Page
Page Background

VII

Πρόλογος

Με τον Ν 4469/2017 και τα νομοθετήματα που εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότη-

σή του, επιχειρείται η θέσπιση μιας οργανωμένης εξωδικαστικής διαδικασί-

ας για τη συνολική και μακροπρόθεσμη ρύθμιση των χρεών των ελληνικών

επιχειρήσεων. Τον στόχο αυτό ο νομοθέτης προσπάθησε να τον επιτύχει με

την εκπόνηση ενός περιορισμένης χρονικής ισχύος νομοθετικού πλαισίου, το

οποίο αποτελείται από μακροσκελείς διατάξεις πάσης φύσεως νομοθετημά-

των που θέτουν τις ουσιαστικές προϋποθέσεις και τη διαδικασία ρύθμισης

των οφειλών επιχειρήσεων.

Οι προσδοκίες που καλλιεργήθηκαν κατά την θέσπιση του Ν 4469/2017 δεν

έχουν μέχρι σήμερα επαληθευτεί. Τούτο, μεταξύ άλλων, οφείλεται οπωσδή-

ποτε και στην επιφυλακτικότητα που δημιουργούν στον υποψήφιο εφαρμο-

στή του θεσπισθέντος νομοθετικού πλαίσιου οι αυστηρές ουσιαστικές και δι-

αδικαστικές προϋποθέσεις που θέτει, καθώς και ο εξόχως τεχνικός χαρακτή-

ρας του. Την επιφυλακτικότητα αυτή γνωρίζουμε από προσωπική αντίληψη

από τη μελέτη και την εφαρμογή του νόμου, ο πρώτος από εμάς και με την

ιδιότητα του Συντονιστή του Ν 4469/2017, αλλά και από προβληματισμούς

και ζητήματα που τέθηκαν στο πλαίσιο σχετικών ημερίδων και σεμιναρίων

που παραδώσαμε και παρακολουθήσαμε μέχρι σήμερα.

Με το ανά χείρας έργο, ευελπιστώντας να αμβλύνουμε αυτή την επιφυλακτι-

κότητα, επιχειρούμε να αποδώσουμε με πνεύμα προσανατολισμένο στη νο-

μική πράξη τα μέχρι σήμερα συμπεράσματα από τη μελέτη και την εφαρμο-

γή του νομοθετικού πλαισίου του Ν 4469/2017. Σκοπός μας είναι ο εφαρμο-

στής του νόμου, ανατρέχοντας στο παρόν έργο, να δύναται να εξεύρει λύ-

σεις στα βασικά ζητήματα που καλείται να αντιμετωπίσει πριν ή/και μετά την

έναρξη της διαδικασίας για τη ρύθμιση των οφειλών των επιχειρήσεων που

καλείται να συμβουλεύσει και να συνδράμει στην προσπάθειά τους για έξοδο

από την υπερχρέωση μέσω του πλαισίου που θέτει ο εξωδικαστικός μηχανι-

σμός του Ν 4469/2017.

Το μικρό χρονικό διάστημα που έχει μεσολαβήσει από τη θέσπιση του νομο-

θετικού πλαισίου δεν έχει επιτρέψει τη νομολογιακή του επεξεργασία, ενώ

περιορισμένη σε βάθος και έκταση είναι και η σχετική βιβλιογραφία. Κατά

συνέπεια το ανά χείρας έργο βασίστηκε κατά κύριο λόγο στη συστηματική

μελέτη των νομοθετικών κειμένων, της αιτιολογικής έκθεσης και της επί του

νομοσχεδίου έκθεσης δημόσιας διαβούλευσης. Για τους λόγους αυτούς και

με δεδομένο τον αμιγώς πρακτικό προσανατολισμό του, κρίθηκε σκόπιμο οι