Background Image
Previous Page  25 / 42 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 25 / 42 Next Page
Page Background

ŏūŨŰŲŬŷũŤŭ ŒŮŦŬŜšŤŭ

45

ŃŦŞ šŢ ůūũ šŞũŢŦūšūůŤťŚũůŞ ūűŢŦŨŚůŤ —›ūŬŢŜ ũŞ ůŢťŢŜ ţśůŤ—Ş ŢũšŢŲū—ŚũŴŭ ũŞ

ŞũŞţŤůŤťūŸũ ›ūŦũŦŧŚŭ ŢŰťŸũŢŭ ŠŦŞ Ş›řůŤ, Şũ ۛśŬŪŞũ ųŢŰšŢŜŭ šŦŞşŢşŞŦŹŮŢŦŭ

›ūŰ ›ŞŬޛŨřũŤŮŞũ ůūũ ũŞŰůŦŧŷ šŞũŢŦŮůś ũŞ ›ŬūşŢŜ ŮůŤ šŞũŢŦūšŷůŤŮŤ ś ŮůŤũ

›ŞŬūŲś šŦŢŰŧūŨŸũŮŢŴũ. ń›ŜŮŤŭ, —›ūŬŢŜ ũŞ ůŢťŢŜ ţśůŤ—Ş ۛŢŪŞŜŬŢŮŤŭ ŠŦŞ ůūũ

ūűŢŦŨŚůŤ, Şũ ŦšŦū›ūŦśťŤŧŢ ›ŞŬřũū—Ş ŚŮūšŞ Ş›ŷ ůŤ ŨŢŦůūŰŬŠŜŞ ůūŰ ›ŨūŜūŰ ŢũŹ

ůŞ ŢŜŲŢ ŢŧŲŴŬśŮŢŦ Ůůūũ ũŞŰůŦŧŷ šŞũŢŦŮůś.

ŏŞŬřŨŨŤŨŞ, ū ťŞŨřŮŮŦūŭ ޛŦŲŢŦŬŤ—ŞůŜŞŭ ŮŢ ›ŢŬŦŷšūŰŭ ūŦŧūũū—Ŧŧśŭ ŞŮůřťŢŦ-

Şŭ ŧŞŦ ŸűŢŮŤŭ —›ūŬŢŜ ũŞ ŢŰŬŢťŢŜ ŞũůŦ—ŚůŴ›ūŭ —Ţ ›ūŦũŦŧŚŭ ŢŰťŸũŢŭ Ş›ŷ ůŤũ

ŞšŰũŞ—ŜŞ ŧřŨŰųŤŭ ۛūŲŬŢŹŮŢŹũ ůūŰ Ş›ŷ űŷŬūŰŭ, ŞŮűŞŨŦŮůŦŧŚŭ ŢŦŮűūŬŚŭ,

—ŦŮťūŸŭ ŢŬŠŞţū—ŚũŴũ, ŞűūŸ Ť —Ť ŧřŨŰųŤ ŞŰůŹũ ůŴũ ۛūŲŬŢŹŮŢŹũ ůūŰ ŮŰũŦ-

Ůůř ›ŞŬřŨŨŤŨŞ ŧŞŦ ›ūŦũŦŧŷ ŞšŜŧŤ—Ş, ŧŞůř ›ŢŬŜ›ůŴŮŤ, ū›ŷůŢ Ű›ŚŲŢŦ ůŦŭ ŞũůŜ-

ŮůūŦŲŢŭ ›ūŦũŦŧŚŭ ŢŰťŸũŢŭ.

Ÿŭ ŠŢũŦŧś ŧŞůŞŨŤŧůŦŧś ›ŞŬŞůśŬŤŮŤ ›ŬŚ›ŢŦ ũŞ ŮŤ—ŢŦŴťŢŜ ŷůŦ Ť ūŦŧūũū—Ŧŧś

ŧŬŜŮŤ ŧŞŦ ›ŞŬŞůŢůŞ—ŚũŤ şŞťŦř ŸűŢŮŤ Ůůūũ ŲŹŬū ůŤŭ ťŞŨřŮŮŦŞŭ ޛŦŲŢŦŬŤ—Ş-

ůŦŧŷůŤůŞŭ ›ūŨŨŞ›ŨŞŮŦřţŢŦ ůūŰŭ ŧŦũšŸũūŰŭ Şŧŷ—Ť ŧŞŦ ŠŦŞ Ţ›ŦŲŢŦŬŤ—ŞůŜŢŭ ›ūŰ

ŧŞŨŷ›ŦŮůŞ ›ŬūٛřťŤŮŞũ ũŞ šŬŞŮůŤŬŦū›ūŦŤťūŸũ ŧŞŦ Ş›ŷ ŞůŰŲŢŜŭ ŮŰŠŧŰŬŜŢŭ ś

›ŢŬŦŮůřŮŢŦŭ ūšŤŠūŸũůŞŦ ŮůŤũ ūŦŧūũū—Ŧŧś ŧŞůŞŮůŬūűś, ŞŨŨř ŧŞŦ ŞũůŦ—ŚůŴ›ūŦ

—Ţ ›ūŦŧŜŨŢŭ ›ūŦũŦŧŚŭ ޗ›ŨūŧŚŭ ›ūŰ ŮŰũޛřŠŢůŞŦ ›řũůūůŢ Ť ūŦŧūũū—Ŧŧś ޛŦŲŢŦ-

ŬŤ—ŞůŦŧś ŧŞůřŬŬŢŰŮŤ.

3. ŎŦ ŧŜũšŰũūŦ ›ūŦũŦŧŹũ ޗ›ŨūŧŹũ

őūşŞŬŷŭ ŨŷŠūŭ ›ūŰ Ş›ŢŦŨŢŜ ůŤũ ū—ŞŨś ŨŢŦůūŰŬŠŜŞ ůūŰ ›ŨūŜūŰ ŧŞŦ —›ūŬŢŜ ũŞ

›ŬūŧŞŨŚŮŢŦ ›ŞťūŠŚũŢŦŞ ŮůŤ ŨŢŦůūŰŬŠŜŞ ŧŞŦ ůŤŭ šŞũŢŦŞŧśŭ ŮŸ—şŞŮŤŭ, Ş›ūůŢŨŢŜ

ū ŧŜũšŰũūŭ ޗ›Ũūŧśŭ ůūŰ ›ŨūŜūŰ ŮŢ šŦřűūŬŢŭ ›ūŦũŦŧŚŭ šŦŞšŦŧŞŮŜŢŭ.

ńŦšŦŧŷůŢŬŞ, Ť Şũř›ůŰŪŤ ›ūŰ ťŞ ŞŧūŨūŰťśŮŢŦ ŞũŞűŚŬŢůŞŦ ŷŲŦ ŮŢ ›ŢŬŦ›ůŹŮŢŦŭ

ޗ›Ũūŧśŭ ůūŰ ›ŨūŜūŰ, ŏŨūŦřŬŲūŰ, ›ŨŤŬŹ—Şůūŭ, ťŞŨřŮŮŦūŰ Ţ›ŦŲŢŦŬŤ—ŞůŜŞ ŮŢ

šŷŨŦŢŭ šŬŞŮůŤŬŦŷůŤůŢŭ, ū›ŷůŢ Ť ›ūŦũŦŧś ޗ›Ũūŧś Ş›ūůŢŨŢŜ ůŤũ ŞŰůūũŷŤůŤ ŮŰ-

ũŚ›ŢŦŞ ŞũůŦŮůūŜŲŴũ ŞŪŦū›ūŜũŴũ Ůۗ›ŢŬŦűūŬŹũ, ŞŨŨř ŮŢ ›ŢŬŦ›ůŹŮŢŦŭ ŞůŰŲŤ-

—ŞůŦŧŹũ ŮۗşřũůŴũ ś ŧŞŦ ŲŬŤŮŦ—ū›ūŜŤŮŤŭ ůūŰ ›ŨūŜūŰ, Ţũ ŞŠũūŜŞ ůūŰ ŏŨūŦ-

řŬŲūŰ, ›ŨŤŬŹ—Şůūŭ, ›ŨūŦūŧůśůŬŦŞŭ, šŦŞŲŢŦŬŜŮůŬŦŞŭ, ũŞŰŨŹůŬŦŞŭ ŢůŞŦŬŢŜŞŭ,

ŧŨ›. ŠŦŞ ůŤ šŦř›ŬŞŪŤ ŞŪŦū›ūŜũŴũ ›ŬřŪŢŴũ. ĸŨŨŴŮůŢ, Ť ŜšŦŞ Ť ›ŨŢŸŮŤ ůūŰ

›ŨūŜūŰ ŮŢ šŦřűūŬūŰŭ ťŞŨřŮŮŦūŰŭ ŲŹŬūŰŭ, ۛūŧŢŜ—ŢũūŰŭ ŮůŤũ ›ūŦũŦŧś šŦŧŞŦ-

ūšūŮŜŞ šŦŞűŷŬŴũ ʼnŬŞůŹũ, šŤ—ŦūŰŬŠŢŜ ũū—Ŧŧś ŞũŞŮűřŨŢŦŞ ŧŞŦ ŞşŢşŞŦŷůŤůŞ

Ŵŭ ›Ŭūŭ ůūũ ůŬŷ›ū ŞũůŦ—ŢůŹ›ŦŮŤŭ ŧŞŦ ›ūŦũŦŧśŭ ŞŪŦūŨŷŠŤŮŤŭ Ţũŷŭ ťŞŨŞŮŮŜūŰ

Ůۗşřũůūŭ ś ŞŪŦŷ›ūŦũŤŭ ›ŬřŪŤŭ, ŞũřŨūŠŞ —Ţ ůūŰŭ ›ūŦũŦŧūŸŭ ũŷ—ūŰŭ ůŤŭ ŧřťŢ

›ūŨŦůŢŜŞŭ ›ūŰ ťŞ ޛŦŨŤűťŢŜ ŧŞŦ ťŞ ŞŪŦūŨūŠśŮŢŦ ›ūŦũŦŧř ůŚůūŦŞ ›ŢŬŦŮůŞůŦŧř.