Background Image
Previous Page  26 / 42 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 26 / 42 Next Page
Page Background

46

ŎŦ ŧŜũšŰũūŦ Ş›ŷ ůŤũ ›ūŦũŦŧū›ūŜŤŮŤ ůŤŭ ũŞŰůŦŨŦŞŧśŭ ޛŦŲŢŦŬŤ—ŞůŦŧŷůŤůŞŭ

4. ņ ›ūŦũŦŧś šŦŧŞŦūšūŮŜŞ Ůůūũ ťŞŨřŮŮŦū ŲŹŬū

Œū ţśůŤ—Ş ůŤŭ ›ūŦũŦŧśŭ ŞŬ—ūšŦŷůŤůŞŭ Ůůūũ ťŞŨřŮŮŦū ŲŹŬū ŚŲŢŦ ŧŞťūŬŜŮŢŦ Ť

őŸ—şŞŮŤ ůūŰ Ŏņń ŠŦŞ ůū šŜŧŞŦū ůŤŭ ťřŨŞŮŮŞŭ (ŢűŢŪśŭ UNCLOS)

1

. ŏŬŷŧŢŦůŞŦ

ŠŦŞ ůū ŦŮŲŸūũ šŦŢťũŚŭ ťŢٗŦŧŷ ›ŨŞŜŮŦū ›ūŰ ŧŞťūŬŜţŢŦ ůŞ ţŤůś—ŞůŞ ůŤŭ řŮŧŤ-

ŮŤŭ ›ūŦũŦŧśŭ šŦŧŞŦūšūŮŜŞŭ, ŮŢ ŮŲŚŮŤ —Ţ ůŤ ŮŤ—ŞŜŞ ›ūŰ űŚŬŢŦ ůū ›ŨūŜū ŧŞŦ ůūũ

ťŞŨřŮŮŦū ŲŹŬū ›ūŰ şŬŜŮŧŢůŞŦ (ŨŦ—ŚũŢŭ, ŢŮŴůŢŬŦŧř ŸšŞůŞ, ŞŦŠŦŞŨŜůŦšŞ ţŹũŤ,

ŞũūŦŧůś ťřŨŞŮŮŞ).

ŎŦ ŞũůŜŮůūŦŲŢŭ ›ŬūşŨŚųŢŦŭ ůūŰ ¨ŦŧŞŜūŰ ůŤŭ ťřŨŞŮŮŞŭ ŧŞůŞũŚ—ūŰũ ůŤũ ›ūŦũŦ-

ŧś ŞŬ—ūšŦŷůŤůŞ ŧŰŬŜŴŭ —ŢůŞŪŸ ůūŰ ʼnŬřůūŰŭ ůŤŭ őŤ—ŞŜŞŭ ŧŞŦ ůŴũ ›ŞŬřŧůŦŴũ

ʼnŬŞůŹũ, ŮůŞ ū›ūŜŞ ŢŦŮŚŬŲŢůŞŦ ś šŦŚŬŲŢůŞŦ ůū ›ŨūŜū, ŹŮůŢ ũŞ —Ťũ ۛřŬŲŢŦ ťŞ-

ŨřŮŮŦūŭ ŲŹŬūŭ, —Ť Ű›ŞŠŷ—Ţũūŭ ŮůŤũ ›ūŦũŦŧś šŦŧŞŦūšūŮŜŞ —ŦŞŭ Śũũū—Ťŭ ůřŪŤŭ.

ŁŰůŷ ›ūŰ ŦŮŲŸŢŦ, Ŵŭ ŠŢũŦŧŷŭ ŧŞũŷũŞŭ, ŢŜũŞŦ ŷůŦ ޛŜ ŞšŦŧŤ—řůŴũ ůŢŨūۗŚũŴũ

ŮŢ ›ŨūŜū Ť ›ūŦũŦŧś šŦŧŞŦūšūŮŜŞ ŧŞťūŬŜţŢůŞŦ —Ţ şřŮŤ ůūũ ťŞŨřŮŮŦū ŲŹŬū Ůůūũ

ū›ūŜū şŬŜŮŧŢůŞŦ ůū ›ŨūŜū. ĺůŮŦ, Ť ›ūŦũŦŧś šŦŧŞŦūšūŮŜŞ ŮůŤũ ŞũūŦŧůś ťřŨŞŮŮŞ

ŞũśŧŢŦ Ůůū ʼnŬřůūŭ ůŤŭ ŮŤ—ŞŜŞŭ ůūŰ ›ŨūŜūŰ

2

. őůŞ ŨŦ—řũŦŞ ŧŞŦ ŢŮŴůŢŬŦŧř ŸšŞůŞ

ůū ›ŞŬřŧůŦū ŧŬřůūŭ ŞŮŧŢŜ ŧŰŬŦŞŬŲŦŧř ůŤũ ›ūŦũŦŧś ůūŰ šŦŧŞŦūšūŮŜŞ Ţ›Ŝ ŞšŦŧŤ-

—řůŴũ ůŢŨŢŮťŚũůŴũ ޛŜ ůūŰ ›ŨūŜūŰ

3

.

Œū ›ŞŬřŧůŦū ŧŬřůūŭ, —Ţ ŧŞũŷũŢŭ ůūŰ ŢťũŦŧūŸ ůūŰ šŦŧŞŜūŰ ś šŦŢťũŢŜŭ ŮۗşřŮŢŦŭ

—›ūŬŢŜ ũŞ ŞŰůū›ŢŬŦūŬŜŮŢŦ ůŤ šŦŧŞŦūšūŮŜŞ ůūŰ, Ş›ūűŢŸŠūũůŞŭ ޛޗşřŮŢŦŭ ޛŜ

ůūŰ ›ŨūŜūŰ, ŷ›Ŵŭ, ›.Ų., ŠŦŞ ŞŪŦŷ›ūŦũŢŭ ›ŬřŪŢŦŭ ›ūŰ Ű›řŠūũůŞŦ ŮůŦŭ ŢŮŴůŢŬŦ-

1. œ›ŢŠŬřűŤ Ůůū Montego Bay ůŤŭ ŒţŞ—řŦŧŞ ůū 1982 ŧŞŦ ŧŰŬŹťŤŧŢ Ş›ŷ ůŤũ ńŨŨřšŞ —Ţ ůū

Ō. 2321/1995.

2. ņ ŞŬŲś ůŤŭ Ş›ūŧŨŢŦŮůŦŧśŭ šŦŧŞŦūšūŮŜŞŭ ůūŰ ŧŬřůūŰŭ ůŤŭ ŮŤ—ŞŜŞŭ ůūŰ ›ŨūŜūŰ ŞũŞŠũŴ-

ŬŜţŢůŞŦ ›ŞŠŧūٗŜŴŭ ŧŞŦ ŮۗşŞůŦŧř, ŧŞťŹŭ ŮŸ—űŴũŞ —Ţ ůū řŬťŬū 92 ůŤŭ UNCLOS

«Űş

›ũŬŝş ›ũśŬűŪ —ţ Űť ůť—şŝş ţŪŸŮ —ŸŪŬ ŊŭŚŰŬűŮ Ũşŧ ţŨŰŸŮ ş›Ÿ ţūşŧŭţŰŧŨśŮ ›ţŭŧ›ŰźůţŧŮ,

›Ŭű ›ŭŬŠũś›ŬŪŰşŧ ŭťŰŚ ůţ ŢŧţŦŪţŝŮ ůűŪŦŜŨţŮ Ŝ ůţ şűŰŜ Űť ŒŹ—Šşůť, ű›ŸŨţŧŪŰşŧ ůŰťŪ

ş›ŬŨũţŧůŰŧŨŜ ŰŬű ŢŧŨşŧŬŢŬůŝş ůŰťŪ şŪŬŧŨŰŜ ŦŚũşůůş»

.

3. ŒŞ ŢŮŴůŢŬŦŧř ŸšŞůŞ ůŞŰůŜţūũůŞŦ —Ţ ůū ŚšŞűūŭ ůŤŭ ŪŤŬřŭ ŧŞŦ ŢŪū—ūŦŹũūũůŞŦ ŮŲŢšŷũ Ş›ŷ-

ŨŰůŞ —Ţ ůŤ ŲŢŬŮŞŜŞ ›ŢŬŦūŲś. őŰũޛŹŭ, ůū ›ŞŬřŧůŦū ŧŬřůūŭ ŞŮŧŢŜ ŮŢ ŞŰůř ŷŨŢŭ ůŦŭ ŢŪūŰ-

ŮŜŢŭ ůūŰ ŧŞŦ ŚŲŢŦ ›ŨśŬŤ, Ş›ŷŨŰůŤ ŧŞŦ Ş›ūŧŨŢŦŮůŦŧś ŧŰŬŦŞŬŲŜŞ, —Ţ —ŷũūŰŭ ›ŢŬŦūŬŦٗūŸŭ

ůūŰŭ ›ŬūşŨޛŷ—ŢũūŰŭ Ş›ŷ ůū šŦŢťũŚŭ šŜŧŞŦū. ņ Ş›ūŧŨŢŦŮůŦŧŷůŤůŞ ůŤŭ šŦŧŞŦūšūŮŜŞŭ ůūŰ

›ŞŬřŧůŦūŰ ŧŬřůūŰŭ ŮůŞ ŢŮŴůŢŬŦŧř ůūŰ ŸšŞůŞ, ŦŮŲŸŢŦ ůŷŮū ŠŦŞ ůŤ ŨśųŤ ŧŞůŞŮůŞŨůŦŧŹũ

ŧŞŦ ›ŬūŨŤ›ůŦŧŹũ —ŚůŬŴũ ŧŞŦ ŠŦŞ ůŤũ ›ŬŷŮşŞŮŤ ŮůūŰŭ ŨŦ—ŚũŢŭ ůūŰ, ŷŮū ŧŞŦ ŠŦŞ ůŤ ŨśųŤ

ř—ŢŮŴũ —ŚůŬŴũ ŠŦŞ ůŤũ ›ŬūŮůŞŮŜŞ ůŴũ ŮۗűŢŬŷũůŴũ ůūŰ ŧŬřůūŰŭ ŞŰůūŸ. ńŜũŞŦ šŢ, ŲŞ-

ŬŞŧůŤŬŦŮůŦŧŷ ŷůŦ ūŦ ۛřŬŲūŰŮŢŭ šŦŞůřŪŢŦŭ ůūŰ šŦŢťũūŸŭ šŦŧŞŜūŰ ŢŜũŞŦ ŢŨřŲŦŮůŢŭ, ŞŧŬŦşŹŭ

šŦŷůŦ ůŞ ŧŬřůŤ šŢũ ޛŦťŰ—ūŸũ ũŞ Ű›řŬŲūŰũ ŢŦšŦŧŚŭ šŦŢťũŢŜŭ ŬŰť—ŜŮŢŦŭ ŠŦŞ ›ŢŬŦūŲŚŭ ›ūŰ

ۛřŠūũůŞŦ Ůůū ŜšŦū ŢŦšŦŧŷ ŧŞťŢŮůŹŭ —Ţ ůŤũ ŪŤŬř. ŒŞ ŞŰůř ŦŮŲŸūŰũ ŧŞŦ ŠŦŞ ůŤ šŦŧŞŦūšūŮŜŞ

ůūŰ ›ŞŬřŧůŦūŰ ŧŬřůūŰŭ ŮůūŰŭ ŨŦ—ŚũŢŭ ůūŰ. ŋūũŞšŦŧś ŢŪŞŜŬŢŮŤ Ţũ ›ŬūŧŢŦ—ŚũŴ, ŢŦŮřŠŢůŞŦ

—Ţ ůū řŬťŬū 32 ůŤŭ UNCLOS ŠŦŞ ůŞ ›ūŨޗŦŧř ›ŨūŜŞ, ޛŜ ůŴũ ū›ūŜŴũ ŧř—›ůŢůŞŦ Ť šŦŧŞŦū-

šūŮŜŞ ůūŰ ›ŞŬřŧůŦūŰ ŧŬřůūŰŭ ŧŞŦ ŧŞůŦŮŲŸŢŦ ůū šŜŧŞŦū ůŤŭ ŮŤ—ŞŜŞŭ ůūŰ ›ūŨޗŦŧūŸ ›ŨūŜūŰ.