Previous Page  22 / 30 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 22 / 30 Next Page
Page Background

494 ńŬŴůŤ—ŞůūŨŷŠŦū

ŮŤ —ŜŞŭ (›ŬūŮŴ›ū›ŞŠūŸŭ) —ŢůūŲśŭ —Ţ ŞŰŪŤ—ŚũŞ šŦŧŞŦŹ—ŞůŞ ųśűūŰ (›Ų. ŞũůŜ-

ŮůūŦŲŤ —Ţ ůŤ «ŲŬŰŮś —ŢůūŲś»), Ť ū›ūŜŞ ťŞ ŚšŦũŢ ůŤ šŰũŞůŷůŤůŞ Ůůūũ ŦšŬŰůś —Ŝ-

Şŭ ūŦŧūŠŢũŢŦŞŧśŭ ŢůŞŦŬŜŞŭ ũŞ šŦŞůŤŬŢŜ ůūũ ŚŨŢŠŲū ŠŦŞ ŷŮū ŲŬŷũū ޛŦťŰ—ŢŜ (ŧŞŦ

Ť ū›ūŜŞ ťŞ ŞŧŰŬŹũŢůŞŦ ŞŰůūšŦŧŞŜŴŭ —Ţ ůū ťřũŞůŷ ůūŰ), ›ŞŬŷŨū ›ūŰ ťŞ ŚŲŢŦ

—ŢůŞşŦşřŮŢŦ ŷŨŢŭ ůūŰ ůŦŭ —ŢůūŲŚŭ ś ůŞ —ŢŬŜšŦŞ Ţũ ţŴś ŮůŞ ũŢŷůŢŬŞ —ŚŨŤ ůŤŭ ūŦ-

ŧūŠŚũŢŦŞŭ;

ŌŁň: 43

Ŏŕň: 27 ¨Ń/¨Ł: 2

19. ŇŢŴŬŢŜůŢ ŷůŦ ťŞ śůŞũ Ůŧŷ›Ŧ—ū ũŞ Ţ›ŦůŬŞ›ūŸũ ūŦ ŮۗşřŮŢŦŭ —ŢůŞŪŸ ŧŨŤŬū-

ũū—ūۗŚũūŰ ŧŞŦ —ŢŨŨūũůŦŧūŸ ŧŨŤŬūũŷ—ūŰ, —Ţ ůŦŭ ū›ūŜŢŭ ū ůŢŨŢŰůŞŜūŭ ›ŞŬŞŦ-

ůŢŜůŞŦ Ţŧ ůŴũ ›ŬūůŚŬŴũ Ş›ŷ ůŞ ůŰŲŷũ ŧŨŤŬūũū—Ŧŧř ůūŰ šŦŧŞŦŹ—ŞůŞ (ŦšŜŴŭ Ş›ŷ

ůŤ ũŷ—Ŧ—Ť —ūŜŬŞ), ŧŞů’ Ş›ŷŧŨŦŮŤ ůŤŭ ŞŬŲśŭ ŷůŦ ŧŨŤŬūũū—ŦŧŚŭ ŮۗşřŮŢŦŭ ŢŜũŞŦ

ޛފūŬŢۗŚũŢŭ (Łʼn 368);

ŌŁň: 35

Ŏŕň: 36

¨Ń/¨Ł: 1

20. ŇŢŴŬŢŜůŢ ŷůŦ ťŞ śůŞũ ūŬťŷ ũŞ Ţ›ŦůŬŞ›ūŸũ ūŦ ŮۗşřŮŢŦŭ —Ţ ůŦŭ ū›ūŜŢŭ ū ŧŨŤ-

Ŭūũū—ūŸ—Ţũūŭ šŢŮ—ŢŸŢůŞŦ Ŵŭ ›Ŭūŭ ůŤũ ŞŦůŜŞ ťŞũřůūŰ šŦřťŢŮŤ ůŤŭ ›ŢŬŦūŰŮŜŞŭ

ůūŰ, ůūŰŨřŲŦŮůūũ ŷůŞũ ›ŬŷŧŢŦůŞŦ ŠŦŞ ūŦŧūŠŢũŢŦŞŧś ޛŦŲŢŜŬŤŮŤ, ŧŞů’ Ş›ŷŧŨŦŮŤ

ůŤŭ ŞŬŲśŭ ŷůŦ ŧŨŤŬūũū—ŦŧŚŭ ŮۗşřŮŢŦŭ ŢŜũŞŦ ޛފūŬŢۗŚũŢŭ (Łʼn 368);

ŌŁň: 39

Ŏŕň: 30 ¨Ń/¨Ł: 3

4

ņ

ńŌŎŒņŒŁ ń՟ŒņŋŁŒŸŌ

ŔŎŐŎŊŎŃņőņ ʼnŁŒŁ Œņ ¨ňŁ¨Ŏŕņ ŎňʼnŎŃńŌńňŁʼnņő ńŏňŕńňŐņőņő

21. ʼnŬŜũŢůŢ Ůŧŷ›Ŧ—Ť ůŤũ ŢŰũūŵŧŷůŢŬŤ űūŬūŨūŠŦŧś —ŢůŞŲŢŜŬŦŮŤ ůŤŭ —ŢůŞşŜşŞ-

ŮŤŭ ůŤŭ ūŦŧūŠŢũŢŦŞŧśŭ ޛŦŲŢŜŬŤŮŤŭ ŨŷŠŴ šŴŬŢřŭ/ŠūũŦŧśŭ ›ŞŬūŲśŭ ŮŢ ŮŲŚŮŤ

›Ŭūŭ ůŤ —ŢůŞşŜşŞŮŤ ŞŦůŜŞ ťŞũřůūŰ;

ŌŁň: 56

Ŏŕň: 15 ¨Ń/¨Ł: 1

22. ŇŢŴŬŢŜůŢ Ůŧŷ›Ŧ—ū ũŞ ›ŬūşŨŚ›ŢůŞŦ ŢŰũūŵŧŷůŢŬŤ űūŬūŨūŠŦŧś —ŢůŞŲŢŜŬŦŮŤ,

ś ŧŞŦ ›ŨśŬŤŭ Ş›ŞŨŨŞŠś, ůŤŭ —ŢůŞşŜşŞŮŤŭ ůŤŭ ūŦŧūŠŢũŢŦŞŧśŭ ޛŦŲŢŜŬŤŮŤŭ ŨŷŠŴ

ŮŰũůŞŪŦūšŷůŤŮŤŭ ůūŰ —ŢůŞşŦşřţūũůūŭ ŠūũŚŞ;

ŌŁň: 58

Ŏŕň: 14 ¨Ń/¨Ł: 0

23. ʼnŬŜũŢůŢ Ůŧŷ›Ŧ—Ť ůŤũ ›ŞŬūŲś űūŬūŨūŠŦŧŹũ ›ŨŢūũŢŧůŤ—řůŴũ ŧŞůř ůŤ šŦŞ-

šūŲś ŮůŤũ ūŦŧūŠŢũŢŦŞŧś ޛŦŲŢŜŬŤŮŤ ›ūŰ ťŞ ůŢŨūŸũ ۛŷ ůŤũ ›ŬūŶ›ŷťŢŮŤ ůŤŭ

—Ť —ŢůŞşŜşŞŮŤŭ ůŤŭ ޛŦŲŢŜŬŤŮŤŭ (ś ›ūŮūŮůūŸ ŞŰůśŭ) ŠŦŞ ŮŰŠŧŢŧŬŦ—Śũū ŲŬūũŦ-

ŧŷ šŦřŮůŤ—Ş;

ŌŁň: 49

Ŏŕň: 22 ¨Ń/¨Ł: 1