Previous Page  25 / 30 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 25 / 30 Next Page
Page Background

25

ū

őŰũŚšŬŦū ń—›ūŬŦŧūŨŷŠŴũ 497

űŰŨŨřŧŤ ʼnŞťŤŠŤůś ¨ŏŇ, Ō. ŒŚŨŨŤ ʼnŞťŤŠŤůś Ł.ŏ.Ň., ¨.ŁŰŠŤůŜšŤ, Łũ. ʼnŞťŤŠŤ-

ůś ¨.ŏ.Ň. ŧŞŦ ŁŨ. ŐŷŧŞ, ¨ŦŧŤŠŷŬū -¨.Ō.

Ŏ ŮŲūŨŦŞŮ—ŷŭ ›ūŰ ŞŧūŨūŰťŢŜ şŞŮŜţŢůŞŦ ŮůŤ šū—ś ůūŰ ŜšŦūŰ ůūŰ ŢŬŴůŤ—ŞůūŨū-

ŠŜūŰ ŧŞŦ ŢŮůŦřţŢůŞŦ ŧŰŬŜŴŭ ŮůŞ ŢŬŴůś—ŞůŞ ŢŧŢŜũŞ (›ūŨŨŞ›ŨŹũ ޛŦŨūŠŹũ), Ť

Ş›řũůŤŮŤ ůŴũ ū›ūŜŴũ ޛŚůŬŢųŢ ũŞ ŮŲŤ—ŞůŦŮťūŸũ «›ŢŦŮůŦŧŚŭ» ›ŨŢŦūųŤűŜŢŭ

Şũř—ŢŮŞ ŮůūŰŭ ŮŰũŚšŬūŰŭ ŞũŞűūŬŦŧř —Ţ ůū ůŦ ŢŜũŞŦ šŦŧŞŦū›ūŨŦůŦŧŹŭ ›ŬŞŧůŚ-

ūũ ŧŞůř ›ŢŬŜ›ůŴŮŤ. ŁŪŜţŢŦ, ŢŪřŨŨūŰ, ũŞ Ţ›ŦŮŤ—ŞũťŢŜ ŷůŦ ůū ŧŸŬŦū ŮŹ—Ş ŷŮŴũ

Ůۗ—ŢůŢŜŲŞũ ŮůŤũ Ş›řũůŤŮŤ ůūŰ ŢŬŴůŤ—ŞůūŨūŠŜūŰ Ş›ūůŢŨūŸũůŞũ, şŚşŞŦŞ, Ş›ŷ

ũū—ŦŧūŸŭ (ůŤŭ ťŢŴŬŜŞŭ ŧŞŦ ůŤŭ ›ŬřŪŤŭ), ›ŨŤũ ŷ—Ŵŭ šŢũ ŚŨŢŦ›Şũ ŧŞŦ ūŦ ›ŞŬūŰ-

ŮŜŢŭ Ş›ŷ ůŞ ūŦŧūũū—Ŧŧř Ţ›ŞŠŠŚŨ—ŞůŞ (ŨūŠŦŮůŚŭ, ūŦŧūũū—ūŨŷŠūŦ, ūŬŧŴůūŜ ŢŨŢ-

ŠŧůŚŭ) ŧŞťŹŭ ŧŞŦ ޛŦŲŢŦŬŤ—ŞůŜŢŭ. őŰũūŨŦŧř Ůۗ›ŨŤŬŹťŤŧŞũ 72 ŢŬŴůŤ—ŞůūŨŷ-

ŠŦŞ, ůŞ šŢ Ůۗ›ŢŬřٗŞůŞ Ţ›Ŝ ůŴũ Ş›ŞũůśŮŢŴũ ›ūŰ šŷťŤŧŞũ ťŞ —›ūŬūŸŮŞũ ũŞ

ŮŰũūųŦŮťūŸũ ŮůŞ ŞŧŷŨūŰťŞ:

1. ŎŦ ŮŸũŢšŬūŦ ůřŲťŤŧŞũ ŧŞů’ ŞŬŲřŭ, Şũ ŧŞŦ —Ţ ŞŮťŢũŦŧś ›ŨŢŦūųŤűŜŞ, ۛŚŬ

ůŤŭ ř›ūųŤŭ ŷůŦ ŲŬŢŦřţŢůŞŦ ũŞ šŦŞůۛŴťŢŜ ŚũŞŭ ŢũŦŞŜūŭ ũū—ūťŢůŦŧŷŭ ūŬŦٗŷŭ

ůŤŭ ūŦŧūŠŢũŢŦŞŧśŭ ޛŦŲŢŜŬŤŮŤŭ, ›ūŰ ũŞ ŦŮŲŸŢŦ ŮŰŨŨśşšŤũ ŠŦŞ ŷŨŢŭ ůŦŭ ›ŢŬŦ-

›ůŹŮŢŦŭ. ŊŞ—şřũūũůŞŭ ۛŷųŤ ůŤũ ޛŦŮś—ŞũŮŤ ůūŰ ŃŢũŦŧūŸ ńŦŮŤŠŤůś ʼnŞťŤ-

ŠŤůś ŧ. ŋŦŲŞŨŷ›ūŰŨūŰ ŷůŦ ŮůŤ šŦŢťũś şŦşŨŦūŠŬŞűŜŞ Ť ŚũũūŦŞ ůŤŭ ūŦŧūŠŢũŢŦ-

Şŧśŭ ޛŦŲŢŜŬŤŮŤŭ ūŬŦūťŢůŢŜůŞŦ —Ţ 90 ›ŢŬŜ›ūŰ šŦŞűūŬŢůŦŧūŸŭ ůŬŷ›ūŰŭ ŧŞťŹŭ

ŧŞŦ ůū ›ŞŬřšŢŦŠ—Ş ůŴũ ŢũŴŮŦŞŧŹũ ūŬŦٗŹũ, šŢũ ťŞ ›ŬŚ›ŢŦ ũŞ ŞŠũūŤťŢŜ ŧŞŦ Ť

ř›ūųŤ ŢŧŢŜũŴũ (ŞŬŧŢůŹũ) ›ūŰ ›ŬūŚŧŬŦũŞũ Ť ŚũũūŦŞ ŞŰůś ũŞ ›ŬūŮšŦūŬŜţŢůŞŦ

(Ş›ŷ ůū ũŷ—ū ś ůūũ ŢűŞŬ—ūŮůś ůūŰ) ŧŞůř ›ŢŬŜ›ůŴŮŤ, —Ţ şřŮŤ ůŤũ ůŢŨūŨūŠŜŞ

ůŤŭ ŢŧřŮůūůŢ ŢűŞŬ—ūţŷ—ŢũŤŭ šŦřůŞŪŤŭ. ŋŦŞ ůŚůūŦŞ ŢŰŢŨŦŪŜŞ —›ūŬŢŜ ũŞ —Ťũ

›ŬūŴťūŸŮŢ Ůůū —ŚŠŦŮůū şŞť—ŷ ůŤũ ŞŮűřŨŢŦŞ šŦŧŞŜūŰ, ťŞ ŮŰũŚšŬŞ—Ţ ŷ—Ŵŭ

ŮůŤũ ŢŪŢŸŬŢŮŤ ůŤŭ ŧřťŢ űūŬř şŚŨůŦŮůŤŭ ũū—ūťŢůŦŧř ŨŸŮŤŭ, ŞũřŨūŠŞ —Ţ ůū

Ţřũ ůū ›ŢšŜū ŢűŞŬ—ūŠśŭ ůūŰ ūŬŦٗūŸ ŢũůřŮŮŢůŞŦ ŮůŤ ŮűŞŜŬŞ ůūŰ ŢůŞŦŬŦŧūŸ,

ůūŰ ŧŨŤŬūũū—ŦŧūŸ ś ůūŰ űūŬūŨūŠŦŧūŸ šŦŧŞŜūŰ.

2.

ŁũŞűūŬŦŧř —Ţ ůŤũ ›ŬŹůŤ ŢũŷůŤůŞ ŢŬŴůŤ—řůŴũ, ›ūŰ ŞũŞűŚŬŢůŞŦ ŮůŤũ ›Ŭū-

ŮůŞŮŜŞ ůŤŭ ŢůŞŦŬŦŧśŭ —ŢŦūųŤűŜŞŭ ŧŞŦ ůŴũ šŞũŢŦŮůŹũ ůŤŭ ūŦŧūŠŢũŢŦŞŧśŭ ޛŦ-

ŲŢŜŬŤŮŤŭ, «›ŢŦŮůŦŧŚŭ» ›ŨŢŦūųŤűŜŢŭ ŮŲŤ—ŞůŜŮůŤŧŞũ ŞũŞűūŬŦŧř —Ţ ůŞ ŢŪśŭ ťŚ-

—ŞůŞ: ›ŬŹůūũ, ŷůŦ ŷŮū ŮůŦŭ ›ŬūŮŴ›ŦŧŚŭ ŢůŞŦŬŜŢŭ ޛŞŬŧŢŜ ŠŦŞ ůŤũ ›ŬūŮůŞŮŜŞ

ůŴũ ŢůŞŦŬŦŧŹũ ›ŦŮůŴůŹũ ůū ŧŞťŢŮůŹŭ ›ŬūŮŴ›Ŧŧśŭ ŢŰťŸũŤŭ ůŴũ ŢůŞŜŬŴũ,

ůŷŮū Ůůū ŲŹŬū ůŴũ ŧŢűŞŨŞŦūŰŲŦŧŹũ ŢůŞŦŬŦŹũ ůŤũ ›ŬūŮůŞŮŜŞ ŞŰůś šŢũ —›ū-

ŬūŸũ ũŞ ŢŠŠŰŤťūŸũ Ş›ūůŢŨŢٗŞůŦŧř ūŦ šŦŞůřŪŢŦŭ ›ŢŬŜ šŦŞůśŬŤŮŤŭ ůūŰ —Ţůū-

ŲŦŧūŸ/ŢůŞŦŬŦŧūŸ ŧŢűŞŨŞŜūŰ ŧŞŦ ޛފŷŬŢŰŮŤŭ šŦŞũū—śŭ —Ť ›ŬŞŠ—Şůū›ūŦŤťŚ-

ũůŴũ ŧŢŬšŹũ, ŷ›Ŵŭ řŨŨŴŮůŢ ŧŞůř ůŦŭ ůŢŨŢŰůŞŜŢŭ šŢŧŞŢůŜŢŭ ŮŰŲũř ޛŦŮŤ—ŞŜũŢ-

ůŞŦ ŧŞŦ ŮůŤ šŦŢťũś şŦşŨŦūŠŬŞűŜŞ. ʼnŞůř šŢŸůŢŬūũ, ŢũŹ šŢũ ›ŬūŧŬŜũŢůŞŦ Ť ŢŦŮŞ-

ŠŴŠś ŢŦšŦŧŹũ šŦŧŞŦŴ—řůŴũ —ŢŦūųŤűŜŞŭ ŮůŦŭ ūŦŧūŠŢũŢŦŞŧŚŭ ޛŦŲŢŦŬśŮŢŦŭ, Ş›ŷ

ůŤũ řŨŨŤ šŢũ ťŢŴŬūŸũůŞŦ ޛŞŬŧŹŭ Ş›ūůŢŨŢٗŞůŦŧŚŭ ūŦ ŬŰť—ŜŮŢŦŭ ůūŰ ŦŮŲŸū-