Previous Page  27 / 30 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 27 / 30 Next Page
Page Background

25

ū

őŰũŚšŬŦū ń—›ūŬŦŧūŨŷŠŴũ 499

ŮŢŦŭ Ůůū ŢŬŹůŤ—Ş —Ţ ŞŬŦť. 11). ŏŨŤũ ŷ—Ŵŭ, Ş›ŞŦůūŸũ ŨŸŮŢŦŭ ŢŰŚŨŦŧůŢŭ ŧŞŦ šŦ-

ŞűūŬū›ūŦŤ—ŚũŢŭ, ŧŞŦ —řŨŦŮůŞ Ţũ ›ūŨŨūŜŭ ŞũŢŪřŬůŤůŞ Ş›ŷ ůūũ ŢůŞŦŬŦŧŷ ůŸ›ū

›ūŰ ŢũšŸŢůŞŦ ŧřťŢ űūŬř Ť ūŦŧūŠŢũŢŦŞŧś ޛŦŲŢŜŬŤŮŤ, Ůůū şŞť—ŷ ›ūŰ ťŢŴŬūŸũ

ŷůŦ ŧřůŦ ůŚůūŦū Ş›ŞŦůŢŜůŞŦ Ş›ŷ ůŦŭ ŦšŦŞŦůŢŬŷůŤůŢŭ ůŴũ ūŦŧūŠŢũŢŦŞŧŹũ ޛŦŲŢŦŬś-

ŮŢŴũ. ŊŸŮŢŦŭ, ›řũůŴŭ, ūŦ ū›ūŜŢŭ šŢũ ťŞ ťŚůūŰũ ŮŢ ŧŜũšŰũū ůŤũ ŞŮűřŨŢŦŞ ůūŰ

šŦŧŞŜūŰ (şŨ. ŲŞŬŞŧůŤŬŦŮůŦŧř ůŤũ Ş›řũůŤŮŤ Ůůū —Ţ ŞŬŦť. 12 ŢŬŹůŤ—Ş). őůŤũ

ŢũŷůŤůŞ ŞŰůś, ŮŰŠŧŢŧŬŦ—ŚũŞ, —Ţ ŦšŦŞŜůŢŬŞ ŢŸŠŨŴůůŤ ›ŨŢŦūųŤűŜŞ ūŦ ŮŸũŢšŬūŦ

›ŬūŧŬŜũūŰũ:

— ŞűŢũŷŭ ũŞ ūŬŦŮťūŸũ ŢŦšŦŧŚŭ šŦŞůřŪŢŦŭ ŠŦŞ ůŤũ řŬŮŤ šŦŞűŴũŦŹũ ŮŢ ›ŢŬŜ-

›ůŴŮŤ šŦ—ŢŨūŸŭ ūŦŧūŠŢũŢŦŞŧśŭ ŢůŞŦŬŢŜŞŭ, ŧŞťŹŭ Ť ŢűŞŬ—ūŠś ůŴũ ŠŢũŦŧŹũ

šŦŞůřŪŢŴũ ŮůŦŭ ›ŢŬŦ›ůŹŮŢŦŭ ŞŰůŚŭ šŢũ —›ūŬŢŜ ›řũůŞ ũŞ Ş›ūšŹŮŢŦ ŞŮűŞŨś

ŧŞŦ ŦŧŞũū›ūŦŤůŦŧř Ş›ūůŢŨŚŮ—ŞůŞ (›.Ų. Ş›ūŧŨŢŦٗŷŭ ŢůŞŜŬūŰ ŮŢ šŦ—ŢŨś ›Ŭū-

ŮŴ›Ŧŧś ŢůŞŦŬŜŞ;),

— ŧŞŦ ŞűŢůŚŬūŰ, ŮŢ ›ŢŬŜ›ůŴŮŤ šŦŢũŚŪŢŴũ —ŢůŞŪŸ ůŴũ ŢůŞŜŬŴũ, ũŞ ŢŜũŞŦ šŰ-

ũŞůś Ť ŢűŞŬ—ūŠś ůūŰ řŬťŬūŰ 483 ʼnŏūŨ¨ ŠŦŞ ůŤũ ޛŦšŜŧŞŮŤ ůŤŭ ūŦŧūŠŢũŢŦ-

Şŧśŭ ޛŦŲŢŜŬŤŮŤŭ, ŧŞŦ —řŨŦŮůŞ ŞũŢŪŞŬůśůŴŭ ůŤŭ ŢůŞŦŬŦŧśŭ ůŤŭ —ūŬűśŭ, ŮŢ

ŢŧŢŜũūũ Ş›ŷ ůūŰŭ ŢůŞŜŬūŰŭ/—ŢůŷŲūŰŭ, ›ūŰ «ŢŜũŞŦ ›Ŧū ŦŧŞũŷŭ ũŞ ůŤ ŮŰũŢŲŜŮŢŦ

ŧŞůř ůŬŷ›ū ޛŴűŢŨś». ŇۗŜţūŰ—Ţ ŷůŦ ŧŞŦ Ůůū ›ŨŞŜŮŦū ůūŰ ŦŮŲŸūũůūŭ šŦŧŞŜūŰ,

ũū—ūŨūŠŜŞ ŧŞŦ —ŚŬūŭ ůŤŭ ޛŦŮůś—Ťŭ ůřŮŮūũůŞŦ ۛŚŬ ůŤŭ ŞũŞŨūŠŦŧśŭ ŢűŞŬ-

—ūŠśŭ ůŤŭ ʼnŏūŨ¨ 483 Ůůū ŮůřšŦū ůŤŭ ŢŧŧŞťřŬŦŮŤŭ Şŧŷ—Ť ŧŞŦ ŮŢ ›ŬūŮŴ›ŦŧŚŭ

ŢůŞŦŬŜŢŭ, ŷ›Ŵŭ Ť ū—ŷŬŬŰť—Ť, ›ūŰ šŦŞťŚůūŰũ ũū—Ŧŧś ›ŬūŮŴ›ŦŧŷůŤůŞ ŧŞŦ šŢũ

ŢŜũŞŦ Ş›ŨŹŭ ŧūŦũŴũŜŢŭ. ŁŪŜţŢŦ —řŨŦŮůŞ ũŞ ŢŪŞŬťŢŜ ŷůŦ ūŦ ŮŸũŢšŬūŦ, ŚŲūũůŞŭ

ޛŜŠũŴŮŤ ŷůŦ —ŢŬŦŧŚŭ űūŬŚŭ ŮůŤũ ›ŬřŪŤ ŧřůŦ ůŚůūŦū —›ūŬŢŜ ũŞ Ţ›ŦşřŨŨūŰũ ūŦ

ŜšŦŢŭ ūŦ ޛŦůŞŠŚŭ ůŤŭ ŧŞŨśŭ ›ŜŮůŤŭ, ţŤůūŸũ ›ŞŬŞ›ŚŬŞ —Ţ ŦšŦŞŜůŢŬŞ «›ŢŦŮůŦŧś»

›ŨŢŦūųŤűŜŞ ū ŢůŞŜŬūŭ, Ůůūũ ū›ūŜū ťŞ ŚŲŢŦ ޛŦšŦŧŞŮťŢŜ Ť ūŦŧūŠŢũŢŦŞŧś ޛŦŲŢŜ-

ŬŤŮŤ, ũŞ ŚŲŢŦ -ŞũřŨūŠŞ —Ţ ůŦŭ ›ŢŬŦŮůřŮŢŦŭ ůŤŭ ŮŰŠŧŢŧŬŦ—ŚũŤŭ ›ŢŬŜ›ůŴŮŤŭ

›ŬūűŞũŹŭ- ůŤ šŰũŞůŷůŤůŞ ũŞ ŧŞůŞşřŨŢŦ ůŤũ Ş›ūţŤ—ŜŴŮŤ ›ūŰ ūűŢŜŨŢŦ ŮůūŰŭ

ŨūŦ›ūŸŭ šŦŧŞŦūŸŲūŰŭ ŷŲŦ Ţűř›ŞŪ, ŞŨŨř ů—Ť—ŞůŦŧŹŭ (ŮŢ šŷŮŢŦŭ).

ŋŢ ŪŢŧřťŞŬŤ, ŢŪřŨŨūŰ, ŞŨŨř ŷŲŦ ůŷŮū ŧŞůŞŨŰůŦŧś ›ŨŢŦūųŤűŜŞ ŷŮū ŮůŞ Ş—Ś-

ŮŴŭ ›ŬūŤŠūŸ—ŢũŞ ŢŬŴůś—ŞůŞ, šŦŞ›ŦŮůŹťŤŧŢ Ť ŞũřŠŧŤ ũū—ūťŢůŦŧśŭ ›ŞŬŚ—şŞ-

ŮŤŭ ›Ŭūŭ ůŬŢŦŭ Şŧŷ—Ť ŧŞůŢŰťŸũŮŢŦŭ: ŏŬŹůūũ, - ŧŞů’ Ş›ŷŧŨŦŮŤ Ş›ŷ ůūũ ŧŞũŷ-

ũŞ ůŤŭ Łʼn 1166, ŮŸ—űŴũŞ —Ţ ůūũ ū›ūŜū «Ť ޛŦŧŞŬ›ŜŞ ŢŜũŞŦ Ş—ŢůŞşŜşŞŮůŤ» - ũŞ

›ŬūşŨŢűťŢŜ šŰũŞůŷůŤůŞ ůūŰ Ţ›ŦŲŢŦŬŤ—ŞůŜŞ ũŞ ŮŰŮůśŮŢŦ —ŢůŞşŦşřŮŦ—Ť ޛŦŧŞŬ-

›ŜŞ ŮůŦŭ —ŢůūŲŚŭ ůŤŭ ūŦŧūŠŢũŢŦŞŧśŭ ůūŰ Ţ›ŦŲŢŜŬŤŮŤŭ, ŧřůŦ ›ūŰ ťŞ šŦŢŰŧŷŨŰũŢ ůŤ

ŲŬŤ—ŞůūšŷůŤŮś ůūŰ. ¨ŢŸůŢŬūũ, ŮůŦŭ ŧŢűŞŨŞŦūŰŲŦŧŚŭ ūŦŧūŠŢũŢŦŞŧŚŭ ŢůŞŦŬŜŢŭ ũŞ

›ŬūşŨŢűťŢŜ Ť šŰũŞůŷůŤůŞ ŚŧšūŮŤŭ —ŦŞŭ —ūŬűśŭ «ŲŬŰŮśŭ —ŢůūŲśŭ» —Ţ ŞŰŪŤ—ŚũŞ

šŦŧŞŦŹ—ŞůŞ ųśűūŰ Ű›ŚŬ ůūŰ ŦšŬŰůś ůŤŭ, ŹŮůŢ ŞŰůŷŭ, Şũ ޛŦťŰ—ŢŜ, ũŞ —›ūŬŢŜ ũŞ

šŦŞůŤŬśŮŢŦ ůūũ ŚŨŢŠŲū ůŤŭ ޛŦŲŢŜŬŤŮŤŭ —ŚŲŬŦ ůū ťřũŞůŷ ůūŰ ŧŞŦ, ůŬŜůūũ, ũŞ ůŸŲŢŦ

ŢŦšŦŧśŭ ũū—ūťŢůŦŧśŭ ŬŸť—ŦŮŤŭ Ť ŮŲŚŮŤ —ŢŨŹũ ůŤŭ ūŦŧūŠŚũŢŦŞŭ ›ūŰ Ş›ŞŮŲūŨūŸ-