Previous Page  26 / 30 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 26 / 30 Next Page
Page Background

498 ńŬŴůŤ—ŞůūŨŷŠŦū

ũůūŭ šŦŧŞŜūŰ ŮŲŢůŦŧř —Ţ ůū šŦŧŞŜŴ—Ş ůŤŭ —ŢŦūųŤűŜŞŭ ũŞ Ţ›ŦşřŨŢŦ ůŤũ řŮŧŤ-

ŮŤ ůŤŭ ŢůŞŦŬŦŧśŭ ŞŠŴŠśŭ ŮŢ şřŬūŭ ůŴũ ŢůŞŦŬŦŧŹũ šŦūŦŧŤůŹũ (›.Ų. řŬťŬū 22ş

›ŞŬ. 1 Ţš. 1 ʼnŌ 2190/1920), ŦšŜŴŭ ŷůŞũ Ť ŢůŞŦŬŜŞ ŢŨŚŠŲŢůŞŦ ›ŨŢŦūųŤűŦŧř Ş›ŷ

—ŦŞ ūŦŧūŠŚũŢŦŞ. ŒŚŨūŭ ŢũŹ, ŚŮůŴ ŧŞŦ šŦŮůŞŧůŦŧř, ůū ŮŹ—Ş ůŴũ ŮŰũŚšŬŴũ ůřŮ-

ŮŢůŞŦ ۛŚŬ ůŤŭ ŧŞťŦŚŬŴŮŤŭ ŢŰťŸũŤŭ ŮŢ şřŬūŭ ůŴũ šŦūŦŧŤůŹũ ś ůŴũ ŢůŞŜŬŴũ —Ţ

ŧŰŬŜŞŬŲŤ ޛŦŬŬūś ŮůŤũ ūŦŧūŠŢũŢŦŞŧś ޛŦŲŢŜŬŤŮŤ ŷůŞũ Ť Ş›ūųŜŨŴŮŤ ůŤŭ ›Ţ-

ŬŦūŰŮŜŞŭ ůŤŭ ŧŞťŦŮůř ŞšŸũŞůŤ ůŤũ ŦŧŞũū›ūŜŤŮŤ ůŴũ šŞũŢŦŮůŹũ ůŤŭ, űŞŜũŢůŞŦ

ŷůŦ ŠŦŞ ůŤũ ޛŜůŢŰŪŤ ůūŰ ›ŬūŮůŞůŢŰůŦŧūŸ (ŠŦŞ ůūŰŭ šŞũŢŦŮůŚŭ) ŞŰůūŸ Ş›ūůŢŨŚ-

ٗŞůūŭ šŢũ ›ŬūŧŬŜũŢůŞŦ —Ţ ޗűŞũś ůŬŷ›ū Ť ŧŞůŞŮŧŢŰś ůŤŭ řŬŮŤŭ (›ŞŬŞ—ŚŬŦ-

ŮŤŭ) ůŤŭ ũū—Ŧŧśŭ ›ŬūŮŴ›ŦŧŷůŤůŞŭ, ›ŬūűŞũŹŭ ŨŷŠŴ ůŤŭ ŞũŞŮűřŨŢŦŞŭ šŦŧŞŜūŰ

›ūŰ ŮŰũūšŢŸŢŦ ůŤũ ŢűŞŬ—ūŠś ůŤŭ, ŞŨŨř Ť ũū—ūťŢůŦŧś ŧŞťŦŚŬŴŮŤ ůŤŭ Ţũ ŨŷŠŴ

ŢŰťŸũŤŭ, ›ŬūűŞũŹŭ —Ţ ŧř›ūŦŞ šŦřůŞŪŤ ›ŞŬޗűŢŬś ›Ŭūŭ ŞŰůśũ ůūŰ řŬťŬūŰ 98

›ŞŬ. 2 ůūŰ ŏůŴŲŢŰůŦŧūŸ ʼnŹšŦŧŞ (Ō 3588/2007), —Ţ ›Ŧū ŢŨŞŮůŦŧŚŭ ›ŬūŶ›ūťŚ-

ŮŢŦŭ ŧŞŦ ŢŰŬŸůŢŬū ›ŢšŜū ŢűŞŬ—ūŠśŭ. Ł›ŷ ›ŨŢŰŬřŭ ũū—ūťŢůŦŧśŭ ›ūŨŦůŦŧśŭ, ůū

ŢŸŨūŠū ŢŬŹůŤ—Ş ›ūŰ ťŚůūŰũ Ţũ ›ŬūŧŢŦ—ŚũŴ ūŦ Ş›ŞũůśŮŢŦŭ ŚŲŢŦ ũŞ ŧřũŢŦ —Ţ ůū

ŧŞůř ›ŷŮūũ ůŞ Ůۗ›ŢŬřٗŞůŞ ›ŢŬŦūŬŜţūũůŞŦ ŮůŦŭ ūŦŧūŠŢũŢŦŞŧŚŭ ޛŦŲŢŦŬśŮŢŦŭ,

ś, —›ūŬūŸũ ũŞ Ţ›ŢŧůŞťūŸũ ŞŰůūŸŮŦŞ ŧŞŦ ŮŢ ŧřťŢ ŢŜšūŭ ޛŦŲŢŜŬŤŮŤŭ, ŢűŷŮūũ Ť

ūŦŧūŠŢũŢŦŞŧś ޛŦŲŢŜŬŤŮŤ —›ūŬŢŜ ũŞ ŨřşŢŦ ůŤ —ūŬűś ›ūŨŨŹũ ŢůŞŦŬŦŧŹũ ůŸ›Ŵũ

ŧŞŦ ũŞ ŰŦūťŢůśŮŢŦ ū›ūŦūšś›ūůŢ —ŚŠŢťūŭ ŧŞŦ šū—ś.

3.

ŋŢ ůŦŭ Ş›ŞũůśŮŢŦŭ ›ūŰ šŜũūũůŞŦ ŮůŤ šŢŸůŢŬŤ ŢũŷůŤůŞ ŢŬŴůŤ—řůŴũ, Ť ū›ūŜŞ

ŞűūŬř ůŤũ ŢůŞŦŬŦŧś šŦŞŧŰşŚŬũŤŮŤ ūŦŧūŠŢũŢŦŞŧśŭ ޛŦŲŢŜŬŤŮŤŭ, ŞŪŦūŨūŠŢŜ-

ůŞŦ, şŚşŞŦŞ, Ŵŭ ŲŬśŮŦ—Ť Ť ŰŦūťŚůŤŮŤ «ŧŹšŦŧŞ ŧŞŨŹũ ›ŬŞŧůŦŧŹũ», ū ū›ūŜūŭ

ťŞ ŨŞ—şřũŢŦ ۛŷųŤ ůūŰ ŢŦšŦŧŹŭ ůŦŭ ŞũřŠŧŢŭ ůŴũ «—Ť ŢŦŮŤŠ—ŚũŴũ» ūŦŧūŠŢũŢŦ-

ŞŧŹũ ޛŦŲŢŦŬśŮŢŴũ. ŏŨŤũ ŷ—Ŵŭ, ūŦ ŮŸũŢšŬūŦ, ŮŢ ŞũůŜťŢŮŤ —Ţ ůŤũ šŦŢťũŹŭ ŧŰ-

ŬŜŞŬŲŤ ůřŮŤ, šŰٛŦŮůūŸũ Ş›ŚũŞũůŦ ŮůŤũ ŞŰůūŬŬŸť—ŦŮŤ. ŏŬūůŦ—ūŸũ ŚůŮŦ, ŧŞůř

›ŨŢŦūųŤűŜŞ, ũŞ ŞũŞťŚŮūŰũ ůŤũ Ţŧ›ŷũŤŮŤ Ţũŷŭ ůŚůūŦūŰ ŧŹšŦŧŞ Ůůūũ ũū—ūťŚ-

ůŤ ŧŞŦ ŷŲŦ ŮůūŰŭ ŦšŦŴůŦŧūŸŭ ŢŧŢŜũūŰŭ űūŬŢŜŭ ›ūŰ Ţŧ›ŬūŮŴ›ūŸũ ůūŰŭ ūŦŧŢŜūŰŭ

ޛŦŲŢŦŬŤ—ŞůŦŧūŸŭ űūŬŢŜŭ. ńšŹ ťŞ ›ŬŚ›ŢŦ ũŞ Ţ›ŦŮŤ—ŞũťŢŜ ŷůŦ ůū ŲŞŬŞŧůŤŬŦŮůŦ-

ŧŷůŢŬū ›ŞŬřšŢŦŠ—Ş «ŧŹšŦŧŞ ŧŞŨśŭ ›ŬŞŧůŦŧśŭ» ›ūŰ ŰŦūťŢůśťŤŧŢ —Ţ ůŤ —ūŬűś

šŢٗŢŰůŦŧūŸ ũū—ūťŢůŦŧūŸ ŧŢŦ—ŚũūŰ (Ō 3016/2002 ŠŦŞ ůŤũ ŢůŞŦŬŦŧś šŦŞŧŰşŚŬ-

ũŤŮŤ), šŢũ űŞŜũŢůŞŦ ũŞ ›ŬūŮŚűŢŬŢ ūŰŮŦŞŮůŦŧŚŭ ŨŸŮŢŦŭ ŮůŞ ţŤůś—ŞůŞ ŢůŞŦŬŦŧśŭ

šŦŞŧŰşŚŬũŤŮŤŭ ›ūŰ ŞũŞűŸūũůŞŦ Ůůū ›ŨŞŜŮŦū ůŴũ ŢŨŨŤũŦŧŹũ ޛŦŲŢŦŬśŮŢŴũ ŧŞŦ

ŢŜŲŢ ›ūŨŸ —ŦŧŬś ›ŬŞŧůŦŧś ŧŞŦ ũū—ūŨūŠŦŞŧś ŮŰũŢŦŮűūŬř.

4.

Ł›ūůŦ—ŹũůŞŭ ůŦŭ Ş›ŞũůśŮŢŦŭ ›ūŰ šŷťŤŧŞũ ŮůŞ ŢŬŴůś—ŞůŞ ůŤŭ ůŬŜůŤŭ ŢũŷůŤ-

ůŞŭ («šŦŞšūŲś ŮůŤũ ūŦŧūŠŢũŢŦŞŧś ޛŦŲŢŜŬŤŮŤ ŧŞŦ ŮŰũŞűś ţŤůś—ŞůŞ ŧŨŤŬūũū—Ŧ-

ŧūŸ šŦŧŞŜūŰ»), Ůۗ›ŢŬŞŜũŢŦ ŧŞũŢŜŭ ŷůŦ ūŦ ŮŸũŢšŬūŦ šŢũ ›ŬūŧŬŜũūŰũ şŚşŞŦŞ ŚũŞ

ŮŰŨŨśşšŤũ ŢŦšŦŧŷ (ŢũŦŞŜū) šŜŧŞŦū ūŦŧūŠŢũŢŦŞŧŹũ ޛŦŲŢŦŬśŮŢŴũ (ŧřůŦ ůŚůūŦū ťŞ

śůŞũ řŨŨŴŮůŢ ŧŞŦ ›ŬŞŧůŦŧŹŭ ŞšŸũŞůū ŨŷŠŴ ůŤŭ ŢůŞŦŬŦŧśŭ ›ūŨۗūŬűŜŞŭ ›ūŰ

ůū ŲŞŬŞŧůŤŬŜţŢŦ) ś Ş›ūŧŨŜŮŢŦŭ Ş›ŷ ůŦŭ ŠŢũŦŧŚŭ šŦŞůřŪŢŦŭ, Şŧŷ—Ť ŧŞŦ ŷůŞũ ŞŰ-

ůŚŭ šŢũ ޗűŞũŜţūũůŞŦ Ŵŭ ůŢŨūŨūŠŦŧŹŭ ޛŦşŢşŨŤ—ŚũŢŭ (şŨ. ŢũšŢŦŧůŦŧř Ş›Şũůś-