Previous Page  28 / 30 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 28 / 30 Next Page
Page Background

500 ńŬŴůŤ—ŞůūŨŷŠŦū

ũůŞŦ Ş—ŦŮťŜ ŮůŤũ ޛŦŲŢŜŬŤŮŤ, ŷůŞũ šŢũ ›ŬŷŧŢŦůŞŦ ŠŦŞ ŢůŞŜŬūŰŭ ś —ŦŮťŴůūŸŭ. ŁũůŦ-

ťŚůŴŭ, ›ŞŬř ůū ŠŢŠūũŷŭ ŷůŦ Ş›ŷ ůŦŭ ūŦŧŢŜŢŭ ŢŦŮŤŠśŮŢŦŭ ŧŞůŞšŢŜŲťŤŧŢ ŷůŦ ůū ŦŮŲŸ-

ūũ ŧŨŤŬūũū—Ŧŧŷ šŜŧŞŦū šŢũ ŧŞŨŸ›ůŢŦ ŦŧŞũū›ūŦŤůŦŧř ůŦŭ ŞũřŠŧŢŭ ›ūŰ šŤ—ŦūŰŬŠŢŜ

—ŦŞ (ŚŠŧŞŦŬŞ ŧŞŦ ŧŞŨř ŮŲŢšŦŞŮ—ŚũŤ) šŦŞšūŲś ŮůŤũ ޛŦŲŢŜŬŤŮŤ, ŦšŜŴŭ ŨŷŠŴ ůŤŭ

ޛފŷŬŢŰŮŤŭ ůŴũ ŧŨŤŬūũū—ŦŧŹũ ŮۗşřŮŢŴũ ŧŞů’ řŬťŬū 368 Łʼn ŮŢ ŮŰũšŰŞŮ—ŷ

—Ţ ůūũ ŞũŞŧŨŤůŷ ůŤŭ šŦŞťśŧŤŭ, ūŦ ŮŸũŢšŬūŦ ŞũůŦ—ŢůŹ›ŦŮŞũ ŠŢũŦŧŹŭ šŦŮůŞŧůŦŧř

ůū ŢũšŢŲŷ—Ţũū ŲŞŨřŬŴŮŤŭ ůŤŭ ޛފŷŬŢŰŮŤŭ ůŴũ ŧŨŤŬūũū—ŦŧŹũ ŮۗşřŮŢŴũ ŧŞŦ

ŦšŜŴŭ ůŤŭ šŰũŞůŷůŤůŞŭ ŠŦŞ ŢũšŢŲŷ—ŢũŤ ›ŞŬŞŜůŤŮŤ —ŢŨŨūũůŦŧūŸ ŧŨŤŬūũŷ—ūŰ Ş›ŷ

ůū šŦŧŞŜŴ—ř ůūŰ ŮůŤ ũŷ—Ŧ—Ť —ūŜŬŞ Şŧŷ—Ť ŧŞŦ ŷůŞũ ŧŨŤŬūũū—ŢŜůŞŦ ūŦŧūŠŢũŢŦŞŧś

ޛŦŲŢŜŬŤŮŤ (şŨ. ŢŬŴůś—ŞůŞ —Ţ ŞŬŦť. 19 ŧŞŦ 20 ŞũůŜŮůūŦŲŞ).

5.

ņ ›ŬūůŜ—ŤŮŤ ŞŰůś ůŴũ ŮŰũŚšŬŴũ ŠŦŞ ŨŸŮŢŦŭ ŢŰŚŨŦŧůŢŭ ŧŞŦ ŮۗşŞůŚŭ —Ţ ůŤ

šŦŞůśŬŤŮŤ ŧŞŨūŸ ŧŨŜ—Şůūŭ Ůůū ŢŮŴůŢŬŦŧŷ ůŤŭ ūŦŧūŠŢũŢŦŞŧśŭ ޛŦŲŢŜŬŤŮŤŭ, ›ūŰ

Ş›ūůŢŨŢŜ ›ŬūŶ›ŷťŢŮŤ Ţŧ ůŴũ Ŵũ ūŰŧ řũŢŰ ŠŦŞ ůŤ —ŞŧŬūŤ—ŚŬŢŰŮś ůŤŭ, ŢŧšŤ-

ŨŹũŢůŞŦ ŧŞŦ ŮůŦŭ Ş›ŞũůśŮŢŦŭ ›ūŰ šŜũūũůŞŦ ŮůŞ ŢŬŴůś—ŞůŞ ůŤŭ ›Ś—›ůŤŭ ŢũŷůŤ-

ůŞŭ, ŞũŞűūŬŦŧř —Ţ ůŤ Ůŧū›Ŧ—ŷůŤůŞ ũŞ ŧŞťŦŢŬŴťŢŜ Ť šŦŞ—ŢŮūŨřşŤŮŤ ŧŞůř ůŤũ

ޛŜŨŰŮŤ šŦŞűūŬŹũ ŮŲŢůŦţŷ—ŢũŴũ —Ţ ūŦŧūŠŢũŢŦŞŧŚŭ ޛŦŲŢŦŬśŮŢŦŭ. ŎŦ ŮŸũŢšŬūŦ,

ŮŰŠŧŢŧŬŦ—ŚũŞ, ťŢŴŬūŸũ ŷůŦ Ť šŦŞ—ŢŮūŨřşŤŮŤ, ŧŞŦ —řŨŦŮůŞ Ť ۛūŲŬŢŴůŦŧś, Ŵŭ

ŞũŞŠŧŞŜū ›ŬūŧŞůŞŬŧůŦŧŷ ŮůřšŦū ›ŬŦũ ůŤ šŦŧŞŮůŦŧś ޛŜŨŰŮŤ, ŢŜũŞŦ ޛŴűŢŨśŭ

ůŷŮū ŮŢ ›ŬūŨŤ›ůŦŧŷ ŮůřšŦū (ŧŞůř ůū ŮŲŢšŦŞŮ—ŷ ůŤŭ šŦŞšūŲśŭ) ŷŮū ŧŞŦ ŠŦŞ ůŤũ

ޛŜŨŰŮŤ ŢũšŢŲŷ—ŢũŤŭ šŦŞ—řŲŤŭ ›ūŰ ťŞ ŪŢٛřŮŢŦ ŞũŞűūŬŦŧř —Ţ šŦŞšūŲś.

6.

őŢ ŷ,ůŦ ŞűūŬř ůŞ ŢŬŴůś—ŞůŞ ůŤŭ ůŚůŞŬůŤŭ ŢũŷůŤůŞŭ, ›ūŰ ŞũŞűŚŬūũůŞŦ ŮŢ

ťŚ—ŞůŞ űūŬūŨŷŠŤŮŤŭ ŧŞůř ůŤ šŦŞšūŲś ūŦŧūŠŢũŢŦŞŧśŭ ޛŦŲŢŜŬŤŮŤŭ, ůū ŧūŦũŷ

ůūŰ ŮŰũŢšŬŜūŰ ůřŲťŤŧŢ ŪŢŧřťŞŬŞ Ű›ŚŬ ůŤŭ ŢŰũūŵŧŷůŢŬŤŭ űūŬūŨūŠŦŧśŭ —ŢůŞ-

ŲŢŜŬŦŮŤŭ, ŷůŞũ Ť —ŢůŞşŜşŞŮŤ ůŤŭ ޛŦŲŢŜŬŤŮŤŭ ŨŞ—şřũŢŦ ŲŹŬŞ ŷŲŦ ŞŦůŜŞ ťŞũř-

ůūŰ, ŞŨŨř (ŢŠŧŞŜŬŴŭ) ŨŷŠŴ šŴŬŢřŭ/ŠūũŦŧśŭ ›ŞŬūŲśŭ ŧŞťŹŭ ŧŞŦ ŷůŞũ ŞŰůś ŠŜ-

ũŢůŞŦ ŨŷŠŴ ŮŰũůŞŪŦūšŷůŤŮŤŭ ůūŰ —ŢůŞşŦşřţūũůūŭ ŠūũŚŞ (ŢŬŴůś—ŞůŞ 21, 22),

›ŷŮū —řŨŨūũ ŷůŞũ ŨŞ—şřũŢŦ ŲŹŬŞ Ű›ŷ ůūũ ŷŬū ůŤŭ «šŦŞŧŬřůŤŮŤŭ», ůŤŭ —Ť ›Ţ-

ŬŞŦůŚŬŴ šŤŨŞšś —ŢůŞşŜşŞŮśŭ ůŤŭ ŠŦŞ ŚũŞ ŢŨřŲŦŮůū ŲŬūũŦŧŷ šŦřŮůŤ—Ş.

7.

ŒŚŨūŭ, ŮůŤũ ŚŧůŤ ŢũŷůŤůŞ ŢŬŴůŤ—řůŴũ ŮŲŢůŦŧř —Ţ ůŤũ ūŦŧūŠŢũŢŦŞŧś ޛŦŲŢŜ-

ŬŤŮŤ ŮŢ ŢŰŬŴ›Şŵŧŷ ޛŜ›Ţšū, Ť ŮŰũůŬŦ›ůŦŧś ›ŨŢŦūųŤűŜŞ ůŴũ ŮŰũŚšŬŴũ ůřŲťŤ-

ŧŢ Ű›ŚŬ ůŤŭ ŞũřŨŤųŤŭ ŢŦšŦŧŹũ ũū—ūťŢůŦŧŹũ ›ŬŴůūşūŰŨŦŹũ ŠŦŞ ůŦŭ ūŦŧūŠŢũŢŦŞ-

ŧŚŭ ޛŦŲŢŦŬśŮŢŦŭ (—Ţ ś ŲŴŬŜŭ šŦŞŧŬŞůŦŧś šŬřŮŤ). ņ ř›ūųŤ ŞŰůś ůŴũ ŮŰũŚšŬŴũ

űŞŜũŢůŞŦ ũŞ şŬŜŮŧŢůŞŦ ŮŢ ›ŨśŬŤ ŞũůŦŮůūŦŲŜŞ —Ţ ůŤũ ūŨūŚũŞ ŞŰŪŞũŷ—ŢũŤ ŢũŴŮŦŞ-

ŧś ›ŬŷũūŦŞ ŠŦŞ ůŤũ ޛŜŨŰŮŤ ţŤůŤ—řůŴũ ŮŢ Ţ›ŦŲŢŦŬśŮŢŦŭ ūŦ ū›ūŜŢŭ, Şũ ŧŞŦ šŢũ ůŞŰ-

ůŜţūũůŞŦ ūŬūŨūŠŦŧř —Ţ ůŦŭ ūŦŧūŠŢũŢŦŞŧŚŭ, ŚŲūŰũ ŞŬŧŢůř ŧūŦũř ŮůūŦŲŢŜŞ —Ţ ŞŰůŚŭ

ŧŞŦ ›ŞŬūŰŮŦřţūŰũ ›ŞŬޗűŢŬś ›ŬūşŨś—ŞůŞ (›.Ų. ūŦ —ŦŧŬū—ŢŮŞŜŢŭ ޛŦŲŢŦŬśŮŢŦŭ).

ŌŜŧūŭ ŒŚŨŨŤŭ, ʼnŞťŤŠŤůśŭ Ł.ŏ.Ň.

¨Ť—śůŬŤŭ ŁŰŠŤůŜšŤŭ, Łũ. ʼnŞťŤŠŤůśŭ ¨.ŏ.Ň.