ΑΝΑΛΥΣΗ DNA ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ - page 9

¢§´ª§·³¬§²¥
¢´³ ³³£
............................................................................................................... VII
¢´°µ³ ¬§´³£
µ³ §¶´°¢¥¤«³ Ÿ§£¬ª«³ ¢ ¥ª£ª³ £·§µª«¥
¬§ µ©² ¥²¥ ¶£© DNA £µ©² ¢³ª²ª«© žª«©
I. ¥Ñ±ÐÛÕÌ DNA ÏÅÍ ’ÒÍÑÍÏÀ ÈÁÏÌ: ÖÒ ÉÛÔؒÅÝÏ ×ÉՑÍÏÂ
’ÐÅÁÕÍÒ
1. §ÍÕÅËØËÀ
.................................................................................................................. 3
2. µÒ ÉÛÔؒÅÝÏ ×ÉՑÍÏ ’ÐÅÁÕÍÒ
............................................................................ 5
3. µÅ ’ÔÒÆÐÀ‘ÅÖÅ ÖÒÛ ÉÛÔؒÅÝÏÒÄ ×ÉՑÍÏÒÄ ’ÐÅÍÕÁÒÛ
...................................... 7
(Å) µÅ ÉËÏÐÀ‘ÅÖÅ ËÍÅ ÖŠҒÒÁŠɒÍÖÔ¿’ÉÖÅÍ Ì ÅѱÐÛÕÌ ËÉÑÉÖÍÏÒÄ ÛÐÍÏÒÄ
.................. 7
(Æ) µÅ ±ÖґŠÕÉ Æ±ÔÒÙ ÖØÑ Ò’ÒÁØÑ ‘’ÒÔÉÁ ÑÅ ÈÍÅÖÅÚ×ÉÁ ÅѱÐÛÕÌ
ËÉÑÉÖÍÏÒÄ ÛÐÍÏÒÄ
.................................................................................................... 8
(Ë) ³ ÕÏҒÂÙ ËÍÅ ÖÒÑ Ò’ÒÁÒ ‘’ÒÔÉÁ ÑÅ ÈÍÅÖÅÚ×ÉÁ ÅѱÐÛÕÌ ËÉÑÉÖÍÏÒÄ
ÛÐÍÏÒÄ
................................................................................................................... 10
(È) ³Í ÉËËÛÀÕÉÍ٠ے ÖÍ٠ҒÒÁÉÙ ÈÍÅÖ±ÕÕÉÖÅÍ Ì ÅѱÐÛÕÌ ÖÒÛ ËÉÑÉÖÍÏÒÄ
ÛÐÍÏÒÄ
................................................................................................................... 11
(É) ³ ÖÔ’ÒÙ ÐÀÇÌÙ ÖÒÛ ËÉÑÉÖÍÏÒÄ ÛÐÍÏÒÄ
.................................................................. 12
(ÕÖ) µÅ ÅÔÚÉÁÅ ËÉÑÉÖÍÏÓÑ Å’ÒÖےؑ±ÖØÑ À ’ÔÒÊÁÐ DNA
.......................................... 15
(i) ¥ÔÚÉÁÅ DNA ÅÖ‘ØÑ ’ÒÛ ¿ÚÒÛÑ Å×ØØ×ÉÁ
................................................... 15
(ii) ¥ÔÚÉÁÅ DNA ÅÖ‘ØÑ ’ÒÛ ÕۑÊØÑÒÄÑ ÕÖÌ ÈÍÅÖÀÔÌÕÌ
ÖØÑ ËÉÑÉÖÍÏÓÑ ÖÒÛÙ ÈÉÈґ¿ÑØÑ
................................................................... 18
(iii) ¥ÔÚÉÁÅ DNA ÅÖ‘ØÑ ’ÒÛ ¿ÚÒÛÑ ÏÅÖÅÈÍÏÅÕ×ÉÁ
.......................................... 19
(Ü) © ÈÍÅÈÍÏÅÕÁÅ ÉÑ̑¿ÔØÕÌÙ ÖÒÛ ’ÔÒÕӒÒÛ Å’Â ÖÒ Ò’ÒÁÒ ’ÔÒ¿ÔÚÉÖÅÍ
ÖÒ ËÉÑÉÖÍÏÂ ÛÐÍÏÂ
.................................................................................................... 24
(Ì) © ɒÍÖÀÔÌÕÌ ÖØÑ ÅÔÚÉÁØÑ DNA
........................................................................... 25
4. £Û‘’ÉԱՑÅÖÅ - ¢ÔÒÖ±ÕÉÍÙ
.................................................................................. 26
1,2,3,4,5,6,7,8 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,...26
Powered by FlippingBook