ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ - page 13

ž£°¦£³¯¨£®¡
£®¯±¥±¡ ¦
¯ ¯°¦Ÿ¨¯Ÿ ±¯² š¦§¡¦¯² ±¥Ÿ ¯¦§¯®¯¨¦§¥Ÿ
§¡¦ ®¯¨¦Ÿ¨¡±¦§¥Ÿ £®¬Ÿ¥Ÿ §¡¦ ¯¦ ž¥™£Ÿ ±¯²
¡. ¥ Ÿ×ÍÓ¼ËÈ ÒÎ× ¨ÁÑÒÐÉÖÒ ÔÕ ÂÑÈ ÒÎ× ÄÉËÁ½Î×
ÒÈÕ ÎÉËÎÍΌÉË¼Õ ËÁÉ ÍΌÉьÁÒÉË¼Õ »ÍÔÑÈÕ
1. ¥ ÎÐŽÁ ÐÎÕ ÒÈÍ Å×ÐԍÁÙ˼ ÍΌÉьÁÒÉ˼ ÅÍ΍νÈÑÈ
1.1 £ÉÑÁÇÔÇÉË»Õ ÁÐÁÒÈмÑÅÉÕ
..................................................................................1
1.2 ¥ »ËÓÅÑÈ ÒÈÕ £ÉÒÐ΍¼Õ Delors
...........................................................................4
1.2.1 ¯É ÐÎÒÑÅÉÕ ÒÈÕ »ËÓÅÑÈÕ..............................................................................4
1.2.2 ¥ ÎÌÉÒÉ˼ ×ÉÎÓ»ÒÈÑÈ ÒÔÍ ÐÎÒÑÅÔÍ ÒÈÕ »ËÓÅÑÈÕ ......................................5
1.3 ¯É ÓŌÅÌÉÏÄÅÉÕ ÅÉÌÎÇ»Õ ÒÈÕ Ÿ×ÍÓ¼ËÈÕ ÒÎ× ¨ÁÑÒÐÉÖÒ
.....................................6
2. ¥ ōÉÌÎǼ ÇÉÁ ÁÐÌÌÈÌÈ ÐÎÏÓÈÑÈ ÒÔÍ ÄÉÁÄÉËÁÑÉÏÍ ÍΌÉьÁÒÉ˼Õ
ËÁÉ ÎÉËÎÍΌÉË¼Õ ÅÍ΍νÈÑÈÕ
1.1 £ÉÑÁÇÔÇÉË»Õ ÁÐÁÒÈмÑÅÉÕ
..................................................................................7
2.2 ¯ÐÉь¾Õ ÒÈÕ ÎÉËÎÍΌÉË¼Õ ËÁÉ ÍΌÉьÁÒÉË¼Õ »ÍÔÑÈÕ
..........................................9
2.2.1 ¥ ÍΌÉьÁÒÉ˼ »ÍÔÑÈ....................................................................................9
2.2.1.1 µÍÍÎÉÁ ËÁÉ ÅÐÉÅÖ¾ŒÅÍÎ
........................................................................... 9
2.2.1.2 ¥ ÁÍÇËÈ ÄÉÁŒ¾ÐÆÔÑÈÕ ×ÅÐÅÓÍÉËÏÍ ÄΌÏÍ
........................................ 10
2.2.2 ¥ ÎÉËÎÍΌÉ˼ »ÍÔÑÈ ...................................................................................11
2.3 ¯ÐÉь¾Õ ÒÎ× ÄÉËÁ½Î× ÒÈÕ ÎÉËÎÍΌÉË¼Õ ËÁÉ ÍΌÉьÁÒÉË¼Õ »ÍÔÑÈÕ
...................12
¢. To ÐÔÒÎÇÅÍ»Õ Å×ÐԍÁÙ˾ ĽËÁÉÎ ÔÕ ÈǼ ÒÎ× ÄÉËÁ½Î×
ÒÈÕ ÎÉËÎÍΌÉË¼Õ ËÁÉ ÍΌÉьÁÒÉË¼Õ »ÍÔÑÈÕ
1. Ÿ×ÍÎÌÉ˼ ÓÅÏÐÈÑÈ
..................................................................................................14
2. ¯É ÄÉÁÒÊÅÉÕ ÒÈÕ Ÿ×ÍÓ¼ËÈÕ ÇÉÁ ÒÈÍ £×ÐԍÁÙ˼ µÍÔÑÈ ÒÎ× 1992
ËÁÉ ÎÉ ÅÅÌÓÎÀÑÅÕ ÒÐ΍΍ÎɼÑÅÉÕ ŒÅ ÒÈ Ÿ×ÍÓ¼ËÈ ÒÈÕ œÉÑÑÁÂÏÍÁÕ
2.1 ¯É ÄÉÁÒÊÅÉÕ ÒÈÕ Ÿ££ (1992)
................................................................................15
2.2 ¯É ÄÉÁÒÊÅÉÕ ÒÈÕ Ÿ££
...........................................................................................15
3. ¯É ÄÉÁÒÊÅÉÕ ÒÈÕ Ÿ×ÍÓ¼ËÈÕ ÇÉÁ ÒÈÍ ¸ÄÐ×ÑÈ ÒÈÕ £×ÐԍÁÙË¼Õ §ÎÉ;ÒÈÒÁÕ
ËÁÉ ÎÉ ÅÅÌÓÎÀÑÅÕ ÒÐ΍΍ÎɼÑÅÉÕ ŒÅ ÒÈ Ÿ×ÍÓ¼ËÈ ÒÈÕ œÉÑÑÁÂÏÍÁÕ
3.1 ¯É ÄÉÁÒÊÅÉÕ ÒÈÕ Ÿ£§
...........................................................................................17
3.1.1 ¯É ÂÁÑÉË»Õ ÄÉÁÒÊÅÉÕ....................................................................................17
3.1.1.1 Ÿ×ÍÎÌÉ˼ ÓÅÏÐÈÑÈ
............................................................................... 17
1...,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,...40
Powered by FlippingBook