ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ - page 19

XIX
™. ›ÅьÉË»Õ ÄÉÁÒÊÅÉÕ
1. ¥ ¯ÉËÎÍΌÉ˼ ËÁÉ šÈŒÎÑÉÎÍΌÉ˼ £ÉÒÐ΍¼
1.1 ›ÅьÉ˼ ÓŌÅ̽ÔÑÈ
........................................................................................145
1.2 ŸÀÍÓÅÑÈ
............................................................................................................146
1.4 §ÁÓ¼ËÎÍÒÁ
........................................................................................................148
2. £ÊÎ×ѽÁ ÄÐÑÈÕ ÒÎ× Ÿ×ŒÂÎ×̽Î× ËÁÉ ÒÔÍ ËÐÁÒÏÍ ŒÅÌÏÍ
ÑÅ ÅнÒÔÑÈ «ÁÄÐÍÅÉÁÕ» ÒÈÕ £ÉÒÐ΍¼Õ
.............................................................151
£®¯±¥±¡ IV
š¯¨¥ §¡¦ œ£¦±¯²°™¦¡ ±¯² £²°¬ž¡ §¯² Ÿ²Ÿ±¥¨¡±¯Ÿ
§£®±°¦§¬® ±°¡ž£¤¬®
¡. £ÉÑÁÇÔÇÉË»Õ ÁÐÁÒÈмÑÅÉÕ
1. ¥ ÑÀÍÓÅÑÈ ÒÎ× £Ÿ§±
.............................................................................................155
2. ¥ ÍΌÉ˼ ÆÀÑÈ ÒÎ× £Ÿ§±
......................................................................................156
3. ¯É ÑÒ¾ÖÎÉ ÒÎ× £Ÿ§±
3.1 £ÉÑÁÇÔÇÉË»Õ ÁÐÁÒÈмÑÅÉÕ
..............................................................................156
3.2 ¥ ÑÒÁÓÅоÒÈÒÁ ÒÔÍ ÒɌÏÍ ËÁÉ È ÑȌÁѽÁ ÒÈÕ
.................................................157
3.2.1 Ÿ×ÍÎÌÉ˼ ÓÅÏÐÈÑÈ....................................................................................157
3.2.2 ¯ ÎÑÎÒÉË¾Õ ÎÐÉь¾Õ ÒÈÕ ÑÒÁÓÅоÒÈÒÁÕ ÒÔÍ ÒɌÏÍ...................................158
3.2.2.1 £ÉÑÁÇÔÇÉË»Õ ÁÐÁÒÈмÑÅÉÕ
.................................................................. 158
3.2.2.2 ±Á ÖÁÐÁËÒÈÐÉÑÒÉË ÒÎ× ÎÐÉьÎÀ
.......................................................... 158
3.2.2.3 ¯ ŒÅÑ΍оÓÅьÎÕ ÐÎÑÁÍÁÒÎÌÉь¾Õ
................................................... 159
4. ¯É ÖÐȌÁÒÎÎÉËÎÍΌÉË»Õ ÄÉÁÒÊÅÉÕ ÒÎ× £Ÿ§±
4.1 £ÉÑÁÇÔÇÉË»Õ ÁÐÁÒÈмÑÅÉÕ
..............................................................................160
4.2 §ÁÒÁÍΌ¼ ÒÎ× ÍΌÉьÁÒÉËÎÀ ÅÉÑÎļŒÁÒÎÕ ÒÔÍ ÅÓÍÉËÏÍ ËÅÍÒÐÉËÏÍ
ÒÐÁÅØÏÍ
.................................................................................................................161
4.2.1 ¯ÐÉь¾Õ ËÁÉ Œ»ÓÎÄÎÉ ×ÎÌÎÇÉьÎÀ ..........................................................161
4.2.1.1 ±Î ÐÔÒÎÇÅÍ»Õ Ä½ËÁÉÎ
......................................................................... 161
4.2.1.2 ±Î ÁÐÇÔÇΠĽËÁÉÎ
........................................................................... 162
4.2.2 šÉÁÄÉËÁѽÁ ËÁÒÁÍΌ¼Õ .............................................................................162
4.3 §ÁÒÁÍΌ¼ ËÁÓÁÐÏÍ ËÅÐÄÏÍ ËÁÉ ØȌÉÏÍ ÒÈÕ £§±
...........................................162
4.3.1 §ÁÒÁÍΌ¼ ËÁÓÁÐÏÍ ËÅÐÄÏÍ ....................................................................162
4.3.2 §ÁÒÁÍΌ¼ ØȌÉÏÍ ......................................................................................163
¢. ¥ £×ÐԍÁÙ˼ §ÅÍÒÐÉ˼ ±ÐÅØÁ
1. £ÉÑÁÇÔÇÉË»Õ ÁÐÁÒÈмÑÅÉÕ
..................................................................................164
1...,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,...40
Powered by FlippingBook