ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ - page 15

XV
2.1.1 ¯É ÄÉÁÄÉËÁÑÒÉË»Õ ÐÎڍÎÓ»ÑÅÉÕ ..................................................................48
2.1.2 ±Î ÅĽΠÅÆÁЌÎǼÕ....................................................................................49
2.2 ¯É ÄÉÁÒÊÅÉÕ ÒÈÕ Ÿœ££
.........................................................................................50
3. ¯É ÌÎɍ»Õ ÍΌÉË»Õ ÐÊÅÉÕ ÒÎ× ÁÐÁÇÏÇÎ× Å×ÐԍÁÙËÎÀ ÄÉËÁ½Î×
3.1 ®ÎŒÉË»Õ ÐÊÅÉÕ ÂÑÅÉ ÒÈÕ Ÿ£§
..........................................................................53
3.2 ®ÎŒÉË»Õ ÐÊÅÉÕ ÂÑÅÉ ÒÈÕ Ÿœ££
........................................................................55
£®¯±¥±¡ ¦¦
¥ ¨£±¡¢¡Ÿ¥ Ÿ±¯ ±°¦±¯ Ÿ±¡š¦¯ ±¥Ÿ ¯¦§¯®¯¨¦§¥Ÿ
§¡¦ ®¯¨¦Ÿ¨¡±¦§¥Ÿ £®¬Ÿ¥Ÿ §¡¦ ¥ £¦Ÿ¡™¬™¥ ±¯² £®¦¡¦¯²
£²°¬ž¡ §¯² ®¯¨¦Ÿ¨¡±¯Ÿ
¡. ¥ ŒÅÒÂÁÑÈ ÑÒÎ ÒнÒÎ ÑÒÄÉÎ ÒÈÕ ¯®£
1. ±Á ÄÀÎ ÐÏÒÁ ÑÒÄÉÁ ÒÈÕ ÎÉËÎÍΌÉË¼Õ ËÁÉ ÍΌÉьÁÒÉË¼Õ »ÍÔÑÈÕ
1.1 £ÉÑÁÇÔÇÉË»Õ ÁÐÁÒÈмÑÅÉÕ
................................................................................57
1.2 ±Î ÐÏÒÎ ÑÒÄÉÎ
................................................................................................58
1.3 ±Î ÄÅÀÒÅÐÎ ÑÒÄÉÎ
.............................................................................................60
1.3.1 ™ÅÍÉË»Õ ÁÐÁÒÈмÑÅÉÕ ..................................................................................60
1.3.2 ±Î £×ÐԍÁÙ˾ ®ÎŒÉьÁÒÉ˾ ¸ÄÐ׌Á ...........................................................61
1.3.2.1 ¸ÄÐ×ÑÈ, ÑÀÍÓÅÑÈ ËÁÉ ÄÉνËÈÑÈ
.............................................................. 61
1.3.2.2 §ÁÓ¼ËÎÍÒÁ ÒÎ× £®¦
............................................................................... 61
(Á) £ÉÑÁÇÔÇÉË»Õ ÁÐÁÒÈмÑÅÉÕ
.......................................................................... 62
(Â) žÐÎÅÒÎɌÁѽÁ ÇÉÁ ÒÈ ŒÅÒÂÁÑÈ ÑÒÎ ÒнÒÎ ÑÒÄÉÎ ÒÈÕ ¯®£
............................. 63
(Ç) ´ÌÌÁ ËÀÐÉÁ ËÁÓ¼ËÎÍÒÁ
................................................................................ 65
(Ä) Ÿ×ŒÂÎ×ÌÅ×ÒÉË ËÁÓ¼ËÎÍÒÁ
.......................................................................... 66
(Å) œÅÉÒÎ×ÐÇÉË ËÁÉ ÒÅÖÍÉË ËÁÓ¼ËÎÍÒÁ
.............................................................. 67
1.3.3 ¥ ®ÎŒÉьÁÒÉ˼ £ÉÒÐ΍¼.............................................................................67
1.3.3.1 ŸÀÍÓÅÑÈ
.............................................................................................. 67
1.3.3.2 §ÁÓ¼ËÎÍÒÁ
........................................................................................... 68
2. ¥ ÄÉÁÄÉËÁѽÁ ŒÅÒÂÁÑÈÕ ÑÒÎ ÒнÒÎ ÑÒÄÉÎ ÒÈÕ ÎÉËÎÍΌÉ˼Õ
ËÁÉ ÍΌÉьÁÒÉË¼Õ »ÍÔÑÈÕ
2.1 ¯ ËÁÓÎÐÉь¾Õ ÒÈÕ ÈŒÅÐΌÈͽÁÕ »ÍÁÐÊÈÕ ÒÎ× ÒнÒÎ× ÑÒÁĽÎ×
.......................68
2.1.1 ¯É ÄÉÁÒÊÅÉÕ ÒÈÕ Ÿ×ÍÓ¼ËÈÕ...........................................................................68
2.1.2 ¯É ÁÎÆÑÅÉÕ ÒÎ× £×ÐԍÁÙËÎÀ Ÿ×ŒÂÎ×̽Î× ÒÈÕ ¨ÁÄнÒÈÕ ........................69
2.2 ¥ ×ÉÎÓÅÒÈÓŽÑÁ ÄÉÁÄÉËÁѽÁ
...............................................................................70
2.2.1 ¯É ÄÉÁÒÊÅÉÕ ÒÈÕ Ÿ£§ ....................................................................................70
2.2.2 ¯É ÅËÓ»ÑÅÉÕ ÒÈÕ £ÉÒÐ΍¼Õ ËÁÉ ÒÎ× £®¦........................................................70
1...,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,...40
Powered by FlippingBook