ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ - page 20

XX
2. ¥ £§±: ÍΌÉ˼ ÐÎÑԍÉ˾ÒÈÒÁ – »ÄÐÁ – ÐÎ;ŒÉÁ ËÁÉ ÁÑ×̽ÅÕ
2.1 ®ÎŒÉ˼ ÐÎÑԍÉ˾ÒÈÒÁ
...................................................................................165
2.2 µÄÐÁ
..................................................................................................................165
2.3 žÐÎ;ŒÉÁ ËÁÉ ÁÑ×̽ÅÕ
......................................................................................165
3. §ÁÍÎÍÉÑÒÉ˼ ÁЌÎÄɾÒÈÒÁ ÒÔÍ ÎÐÇÍÔÍ ÒÈÕ £§±
3.1 £ÉÑÁÇÔÇÉË»Õ ÁÐÁÒÈмÑÅÉÕ
..............................................................................166
3.1.1 ¯É ËÁÒÈÇÎнÅÕ ÒÔÍ ÍΌÉËÏÍ ÐÊÅÔÍ ÒÈÕ £×ÐԍÁÙË¼Õ §ÅÍÒÐÉ˼Õ
±ÐÅØÁÕ: Ñ×ÍÎÌÉ˼ ÓÅÏÐÈÑÈ ............................................................................166
3.1.2 £ÊÎ×ѽÁ ōÉÂÎÌ¼Õ Ë×ÐÏÑÅÔÍ....................................................................167
3.2 ¯É ÍΌÉË»Õ ÐÊÅÉÕ ÂÑÅÉ ÒÔÍ ÄÉÁÒÊÅÔÍ ÒÈÕ Ÿœ££
........................................167
3.2.1 §ÁÍÎÍÉьν................................................................................................167
3.2.2 ¡ÎÆÑÅÉÕ.................................................................................................169
3.2.3 Ÿ×ÑÒÑÅÉÕ ..................................................................................................169
3.2.4 ™ÍόÅÕ .......................................................................................................170
3.3 ¯É ÍΌÉË»Õ ÐÊÅÉÕ ÂÑÅÉ ÒÔÍ ÄÉÁÒÊÅÔÍ ÒÎ× §ÁÒÁÑÒÁÒÉËÎÀ
.........................173
3.3.1 §ÁÒÅ×Ó×ÍÒ¼ÐÉÅÕ ™ÐÁŒŒ»Õ ..........................................................................173
3.3.2 ¯ÄÈǽÅÕ ....................................................................................................173
3.3.3 £ÑÔÒÅÐÉË»Õ ¡ÎÆÑÅÉÕ ..............................................................................174
™. ¯É ÅÓÍÉË»Õ ËÅÍÒÐÉË»Õ ÒЍÅØÅÕ
1. ¯É ËÅÍÒÐÉË»Õ ÒЍÅØÅÕ ÒÔÍ ËÐÁÒÏÍ ŒÅÌÏÍ ŒÅ ;ŒÉьÁ ÒÎ Å×ÐÏ
1.1 ¯É ÅÓÍÉË»Õ ËÅÍÒÐÉË»Õ ÒЍÅØÅÕ ÔÕ ÁÍÁ¾ÑÁÑÒΠҌ¼ŒÁ ÒÎ× £Ÿ§±
.................175
1.2 Ÿ×Í»ÅÉÅÕ ÑÅ ÅнÒÔÑÈ ŒÈ Ñ׌Œ¾ÐÆÔÑÈÕ ÅÓÍÉË¼Õ ËÅÍÒÐÉ˼Õ
ÒЍÅØÁÕ ŒÅ ÄÅьÅ×ÒÉË»Õ ÍΌÉË»Õ ÐÊÅÉÕ
............................................................177
1.3 ŸÖ»ÑÈ £§± ËÁÉ ÅÓÍÉËÏÍ ËÅÍÒÐÉËÏÍ ÒÐÁÅØÏÍ: È ÁÐÖ¼ ÒÈÕ ÁÎË»ÍÒÐÔÑÈÕ
....177
1.4 £ÊÎ×ѽÁ ÅËÒ»ÌÅÑÈÕ Á×Ò¾ÍΌÔÍ ÌÅÉÒÎ×ÐÇÉÏÍ
..................................................177
2. ¯É ËÅÍÒÐÉË»Õ ÒЍÅØÅÕ ÒÔÍ ËÐÁÒÏÍ ŒÅÌÏÍ ÇÉÁ ÒÁ ΍νÁ ÉÑÖÀÅÉ
ÁлËËÌÉÑÈ
2.1 £ÉÑÁÇÔÇÉË»Õ ÁÐÁÒÈмÑÅÉÕ
..............................................................................178
2.2 ¯É ōɌ»ÐÎ×Õ ÁÐÅËË̽ÑÅÉÕ
..............................................................................179
2.3 ¥ Ó»ÑÈ ÑÒÎ £Ÿ§±
..............................................................................................181
š. ¥ »ÍÒÁÊÈ ÒÈÕ £×ÐԍÁÙË¼Õ §ÅÍÒÐÉË¼Õ ±ÐÅØÁÕ ËÁÉ ÒÔÍ ÅÓÍÉËÏÍ
ËÅÍÒÐÉËÏÍ ÒÐÁÅØÏÍ ÑÒÎ ÓÅьÉ˾ ÑÀÑÒȌÁ ÒÈÕ £×ÐԍÁÙ˼Õ
µÍÔÑÈÕ
1. Ÿ×ÍÎÌÉ˼ ÓÅÏÐÈÑÈ
................................................................................................184
1...,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,...40
Powered by FlippingBook