ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ - page 22

XXII
6. šÉËÁÑÒÉË¾Õ »ÌÅÇÖÎÕ
................................................................................................198
£®¯±¥±¡ V
±¡ ¯°™¡®¡ œ¥«¥Ÿ ¡ž¯©¡Ÿ£¬®
±¥Ÿ £²°¬ž¡ §¥Ÿ §£®±°¦§¥Ÿ ±°¡ž£¤¡Ÿ
¡. £ÉÑÁÇÔÇÉË»Õ ÁÐÁÒÈмÑÅÉÕ
...........................................................................199
¢. ±Î šÉÎÉËÈÒÉ˾ Ÿ×ŒÂÎÀÌÉÎ
1. ŸÀÍÓÅÑÈ ÒÎ× ÎÐÇÍÎ× ËÁÉ ÅÊÎ×ѽÅÕ ÒÎ× žÐλÄÐÎ×
1.1 ŸÀÍÓÅÑÈ
............................................................................................................201
1.2 £ÊÎ×ѽÅÕ ÒÎ× žÐλÄÐÎ×
..................................................................................201
2. ¡ÐŒÎÄɾÒÈÒÅÕ
2.1 Ÿ×ÍÎÌÉ˼ ÓÅÏÐÈÑÈ
..........................................................................................202
2.2 µËÒÁÑÈ ÅÊÎ×ѽÁÕ ÅËÖÏÐÈÑÈÕ ÁЌÎÄÉÎÒ¼ÒÔÍ ÑÒÈÍ £ËÒÅÌÅÑÒÉ˼
£ÉÒÐ΍¼
................................................................................................................205
3. ¯É Ñ×ÍÅÄÐÉÑÅÉÕ ÒÎ× ÎÐÇÍÎ×
3.1 žÐ¾ÑԍÁ Î× ÄÉËÁÉÎÀÍÒÁÉ ÍÁ ÁнÑÒÁÍÒÁÉ
....................................................206
3.2 Ÿ×Ö;ÒÈÒÁ Ñ×ÍÅÄÐÉÑÅÔÍ
................................................................................207
3.3 ±¾ÎÕ Ñ×ÍÅÄÐÉÑÅÔÍ
.......................................................................................208
3.4 ¯ÐÇÍÔÑÈ Ñ×ÍÅÄÐÉÑÅÔÍ
...............................................................................208
4. šÉÁÄÉËÁѽÁ ̼ÃÈÕ ÁÎÆÑÅÔÍ
4.1 šÉËÁ½ÔŒÁ üÆÎ×
..............................................................................................209
4.2 ¡ÁÐÒ½Á
.............................................................................................................210
4.3 ¥ ÁÐÖ¼ ÒÈÕ ÉÑÎÒɌ½ÁÕ ÒÈÕ Ã¼ÆÎ× ËÁÉ ÎÉ ÅÊÁÉлÑÅÉÕ ÒÈÕ
..................................210
4.3.1 ±Î ÁÐÖÉ˾ ËÁÓÅÑÒÏÕ ..................................................................................210
4.3.2 ±Î ËÁÓÅÑÒÏÕ ŒÅÒ ÒÈÍ ÒÅÌÅ×ÒÁ½Á ÄÉÅÀÐ×ÍÑÈ ÒÈÕ £×ÐԍÁÙË¼Õ µÍÔÑÈÕ ......211
4.4 ¥ ÁÐÖ¼ ÒÈÕ ÁÌ¼Õ ÌÅÉÎÃÈƽÁÕ ËÁÉ ÎÉ ÅÊÁÉлÑÅÉÕ ÒÈÕ
....................................213
4.5 £ÉÄÉË»Õ ÄÉÁÄÉËÁѽÅÕ
...........................................................................................214
™. ¥ £ËÒÅÌÅÑÒÉ˼ £ÉÒÐ΍¼
1. ŸÀÍÓÅÑÈ ËÁÉ ÄÉÐËÅÉÁ ÓÈÒŽÁÕ
.............................................................................216
2. ¡ÐŒÎÄɾÒÈÒÅÕ
2.1 Ÿ×ÍÎÌÉ˼ ÓÅÏÐÈÑÈ
..........................................................................................219
2.2 £ËÖÏÐÈÑÈ ÁЌÎÄÉÎÒ¼ÒÔÍ
................................................................................220
3. ¯É Ñ×ÍÅÄÐÉÑÅÉÕ ÒÎ× ÎÐÇÍÎ×
3.1 žÐ¾ÑԍÁ Î× ÄÉËÁÉÎÀÍÒÁÉ ÍÁ ÁнÑÒÁÍÒÁÉ
....................................................220
1...,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,...40
Powered by FlippingBook