ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ - page 21

XXI
2. ¥ ÁÍÅÊÁÐÒÈѽÁ ÒÔÍ ËÅÍÒÐÉËÏÍ ÒÐÁÅØÏÍ - ŒÅÌÏÍ ÒÎ× £×ÐԍÁÙËÎÀ
Ÿ×ÑÒ¼ŒÁÒÎÕ §ÅÍÒÐÉËÏÍ ±ÐÁÅØÏÍ
2.1 ¯É ÄÉÁÑÒÑÅÉÕ ÒÈÕ ÁÍÅÊÁÐÒÈѽÁÕ ÒÔÍ ËÅÍÒÐÉËÏÍ ÒÐÁÅØÏÍ
............................184
2.2 ›ÅьÉ˼ ÁÍÅÊÁÐÒÈѽÁ
.......................................................................................185
2.2.1 £ÉÑÁÇÔÇÉË»Õ ÁÐÁÒÈмÑÅÉÕ .......................................................................185
2.2.2 ¥ ÁÁǾÐÅ×ÑÈ Î× ÅÉÂÌÌÅÒÁÉ ÑÒÉÕ ËÅÍÒÐÉË»Õ ÒЍÅØÅÕ ËÁÉ ÒÁ Œ»ÌÈ
ÒÔÍ ÎÐÇÍÔÍ Ì¼ÃÈÕ ÁÎÆÑÅÔÍ Á×ÒÏÍ............................................................186
2.2.2.1 žÐÎÑԍÉ˾ ÅĽΠÅÆÁЌÎǼÕ
............................................................ 186
2.2.2.2 ›ÅŒÁÒÉ˾ ÅĽΠÅÆÁЌÎǼÕ
................................................................. 187
2.2.3 ¯É ׍ÎÖÐÅÏÑÅÉÕ Î× ÅÉÂÌÌÎÍÒÁÉ ÑÒÁ ÓÅьÉË ËÁÉ ÌÎɍ¾ÐÇÁÍÁ
ËÁÉ ÒÎ×Õ ÎÐÇÁÍÉьÎÀÕ ÒÈÕ µÍÔÑÈÕ ËÁÉ ÑÒÉÕ Ë×ÂÅÐͼÑÅÉÕ ÒÔÍ ËÐÁÒÏÍ ŒÅÌÏÍ.....187
2.2.3.1 žÐÎÑԍÉ˾ ÅĽΠÅÆÁЌÎǼÕ
............................................................. 187
2.2.3.2 ›ÅŒÁÒÉ˾ ÅĽΠÅÆÁЌÎǼÕ
................................................................. 187
2.3 œÅÉÒÎ×ÐÇÉ˼ ÁÍÅÊÁÐÒÈѽÁ
................................................................................188
2.4 žÐÎÑԍÉ˼ ÁÍÅÊÁÐÒÈѽÁ
.................................................................................188
2.4.1 ¨»ÌÈ £ËÒÅÌÅÑÒÉË¼Õ £ÉÒÐ΍¼Õ £§± ............................................................188
2.4.2 šÉÎÉËÈÒ»Õ ÅÓÍÉËÏÍ ËÅÍÒÐÉËÏÍ ÒÐÁÅØÏÍ ...................................................188
2.5 ¯ÉËÎÍΌÉ˼ ÁÍÅÊÁÐÒÈѽÁ: ÒÎ ËÅÆÌÁÉÎ ÒÈÕ £§±
.............................................189
2.5.1 £ÇÇÐÁƼ ÑÒÎ ËÅÆÌÁÉÎ .............................................................................189
2.5.1.1 ¯É ŒÅÐÉÄÉÎÀÖÎÉ ÒÎ× ËÅÆÁÌÁ½Î×
............................................................ 189
2.5.1.2 ¥ ËÌŽÄÁ ËÁÒÁÍΌ¼Õ ÇÉÁ ÒÈÍ ÅÇÇÐÁƼ ÑÒÎ ËÅÆÌÁÉÎ
(¡) ±Î ÐÔÒÎÇÅÍ»Õ Ä½ËÁÉÎ
............................................................................... 189
(¢) ±Î ÁÐÇÔÇΠĽËÁÉÎ
................................................................................. 190
2.5.2 §ÁÒÁÂÎ̼ ÅÇÇÅÇÐÁŒŒ»ÍÎ× ËÅÆÁÌÁ½Î×.......................................................193
2.5.2.1 §ÅÍÒÐÉË»Õ ÒЍÅØÅÕ ÒÔÍ ËÐÁÒÏÍ ŒÅÌÏÍ ŒÅ ;ŒÉьÁ ÒÎ Å×ÐÏ
................. 193
2.5.2.2 §ÅÍÒÐÉË»Õ ÒЍÅØÅÕ ÒÔÍ ËÐÁÒÏÍ ŒÅÌÏÍ ÇÉÁ ÒÁ ΍νÁ ÉÑÖÀÅÉ
ÁлËËÌÉÑÈ
.................................................................................................... 193
2.5.3 ¦ÄɾÒÈÒÅÕ ŒÅÐÉĽÔÍ ....................................................................................194
2.5.4 ¡ÀÊÈÑÈ ËÅÆÁÌÁ½Î×....................................................................................195
3. ¥ ÌÎÇÎÄÎѽÁ ÒÈÕ £§±
............................................................................................195
4. «šÉÁÓÅьÉ˼ ōÉËÎÉÍÔͽÁ» ÒÈÕ £§± ŒÅ ÒÁ ÌÌÁ ÓÅьÉ˾ÐÇÁÍÁ
ÒÈÕ µÍÔÑÈÕ
.............................................................................................................196
5. šÈŒÎѽÅ×ÑÈ ËÁÉ »ÌÅÇÖÎÕ ÒÔÍ ÖÐȌÁÒÎÎÉËÎÍΌÉËÏÍ ÌÎÇÁÐÉÁьÏÍ
ÒÎ× £Ÿ§± ËÁÉ ÒÈÕ £§±
5.1 šÈŒÎѽÅ×ÑÈ ÒÔÍ ÖÐȌÁÒÎÎÉËÎÍΌÉËÏÍ ÌÎÇÁÐÉÁьÏÍ ÒÎ× £Ÿ§±
ËÁÉ ÒÈÕ £§±
..............................................................................................................197
5.2 µÌÅÇÖÎÕ ÒÔÍ ÖÐȌÁÒÎÎÉËÎÍΌÉËÏÍ ÌÎÇÁÐÉÁьÏÍ ÒÈÕ £§±
ËÁÉ ÒÔÍ ÅÓÍÉËÏÍ ËÅÍÒÐÉËÏÍ ÒÐÁÅØÏÍ
...................................................................198
1...,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,...40
Powered by FlippingBook