ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ - page 16

XVI
2.2.2.1 ±Î ÅÐÉÅÖ¾ŒÅÍÎ ÒÔÍ ÅËÓ»ÑÅÔÍ
.............................................................. 70
2.2.2.2 £ÉÄÉ˾ÒÅÐÁ: ÒÁ ËÐÉÒ¼ÐÉÁ ÎÉËÎÍΌÉË¼Õ ÑÀÇËÌÉÑÈÕ
..................................... 72
(Á) ŸÒÁÓÅоÒÈÒÁ ÒɌÏÍ
...................................................................................... 72
(Â) šÈŒÎÑÉÎÍΌÉ˼ ËÁÒÑÒÁÑÈ ÖÔÐ½Õ ×ÅÐÂÎÌÉ˾ ÄȌÎÑÉÎÍΌÉ˾ »ÌÌÅɌŒÁ
....... 73
(Ç) Ÿ×ŒŒÅÒÎÖ¼ ÑÒÎ ŒÈÖÁÍÉь¾ Ñ×ÍÁÌÌÁnjÁÒÉËÏÍ ÉÑÎÒɌÉÏÍ ÒÎ× £®Ÿ
................... 74
(Ä) ŸÀÇËÌÉÑÈ ÅÉÒÎ˽ÔÍ
..................................................................................... 74
2.2.3 ¥ ŸÀÑÒÁÑÈ ÒÎ× Ÿ×ŒÂÎ×̽Î×........................................................................74
2.2.4 ¥ ¡¾ÆÁÑÈ ÒÎ× Ÿ×ŒÂÎ×̽Î× ÑŠō½ÅÄÎ ¡ÐÖÈÇÏÍ ËÐÁÒÏÍ
¼ Ë×ÂÅÐͼÑÅÔÍ ....................................................................................................75
2.3 £Í»ÐÇÅÉÅÕ ŒÅÒ ÒÈ Ì¼ÃÈ ÒÈÕ Á¾ÆÁÑÈÕ ÇÉÁ ÒÈÍ »ÍÁÐÊÈ
ÒÎ× ÒнÒÎ× ÑÒÁĽÎ×
.............................................................................................78
2.3.1 Ÿ×ÍÎÌÉ˼ ÓÅÏÐÈÑÈ......................................................................................78
2.3.2 ›»ÑÉÑÈ Ñ׌ÌÈÐԌÁÒÉË¼Õ ÍΌÎÓÅѽÁÕ ....................................................78
2.3.3 šÉÎÐÉь¾Õ ÒÔÍ ÁÐÖÉËÏÍ ŒÅÌÏÍ ÒÈÕ £ËÒÅÌÅÑÒÉË¼Õ £ÉÒÐ΍¼Õ ÒÈÕ £§± ..........82
2.3.4 ›ÅьÉË»Õ ÄÉÅ×ÓÅÒ¼ÑÅÉÕ ................................................................................84
2.3.5 §ÁÓÎÐÉь¾Õ ÒÔÍ ÁŒÅÒËÌÈÒÁ ÑÒÁÓÅÐÏÍ Ñ×ÍÁÌÌÁnjÁÒÉËÏÍ ÉÑÎÒɌÉÏÍ........84
2.3.6 œ¼ÃÈ Œ»ÒÐÔÍ ÇÉÁ ÒÈÍ ÒÁÖŽÁ ÅÉÑÁÇÔǼ ÒÎ× Å×ÐÏ .......................................86
¢. ¥ ÅÉÑÁÇÔǼ ÒÎ× ÅÍÉÁ½Î× Å×ÐԍÁÙËÎÀ ÍΌ½ÑŒÁÒÎÕ
1. £ÉÑÁÇÔÇÉË»Õ ÁÐÁÒÈмÑÅÉÕ
....................................................................................88
2. ¯É ÎÌÉÒÉË»Õ ÐÔÒÎÂÎ×̽ÅÕ
2.1 ¥ žÐÑÉÍÈ ¢½ÂÌÎÕ ÒÈÕ £ÉÒÐ΍¼Õ (1995)
..........................................................89
2.2 ¯É ÁÎÆÑÅÉÕ ÒÎ× £×ÐԍÁÙËÎÀ Ÿ×ŒÂÎ×̽Î× ÒÈÕ ¨ÁÄнÒÈÕ (1995)
................89
3. ±Î ÁÐÇÔÇΠĽËÁÉÎ
3.1 §ÁÍÎÍÉьν ÒÎ× Ÿ×ŒÂÎ×̽Î×
.............................................................................92
3.2 Ÿ×ÑÒÑÅÉÕ ÒÈÕ £ÉÒÐ΍¼Õ
....................................................................................94
3.3 ®ÎŒÉË»Õ ÐÊÅÉÕ ÒÈÕ £§±
....................................................................................95
3.4 ¡ÎÆÑÅÉÕ ÒÎ× Ÿ×ŒÂÎ×̽Î× ÑÖÅÒÉˌŠÍΌÉьÁÒÉË»Õ ÑÖ»ÑÅÉÕ
ŒÅ ÒнÒÅÕ ÖÏÐÅÕ
.........................................................................................................95
3.4.1 ¡ÎÆÑÅÉÕ Î× ÁÆÎÐÎÀÍ Ñ׌ÆÔͽÅÕ Åн ÍΌÉьÁÒÉËÏÍ ÑÖ»ÑÅÔÍ
ŒÅ ÒнÒÅÕ ÖÏÐÅÕ.....................................................................................................95
3.4.2 ¡ÎÆÑÅÉÕ Î× ÁÆÎÐÎÀÍ ÒÁ ׍ÅЍ¾ÍÒÉÁ ÅÄÆÈ ÒÈÕ ™ÁÌ̽ÁÕ ......................97
3.4.3 ¡ÎÆÑÅÉÕ Î× ÁÆÎÐÎÀÍ ÄÉÅÓÍÅ½Õ Ñ×ÍÁÌÌÁnjÁÒÉË»Õ ÑÖ»ÑÅÉÕ .....................98
4. £ÉÄÉË: ÎÉ ÄÉÁÒÊÅÉÕ ÒÔÍ §ÁÍÎÍÉьÏÍ 1103/97 ËÁÉ 974/98
ÒÎ× Ÿ×ŒÂÎ×̽Î×
4.1 ±Î ÍΌÉьÁÒÉ˾ ËÁÓÅÑÒÏÕ ËÁÒ ÒÈ ŒÅÒÁÂÁÒÉ˼ ÅнÎÄÎ (1999-2001)
..........101
4.1.1 ¥ ÁÍÒÉËÁÒÑÒÁÑÈ ÒÔÍ ÅÓÍÉËÏÍ ÍΌÉьÒÔÍ ÒÔÍ Ñ׌ŒÅÒÅÖ¾ÍÒÔÍ
ËÐÁÒÏÍ ŒÅÌÏÍ ËÁÉ ÒÎ× ECU Á¾ ÒÎ Å×ÐÏ...........................................................101
1...,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,...40
Powered by FlippingBook