ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - page 9

ž°¯œ¯™¯Ÿ
IX
ØÈÒȌÒÔÍ ÁÌÌ ÅÉÌ»ÎÍ ËÁÉ ÉËÁ;ÒÈÒÁ ÑÀÍÓÅÑÈÕ, ŒÅ ÒÅÌÉ˾ ÑË΍¾ ÒÈÍ ÅÊÅÀÐÅÑÈ
ÒÈÕ ËÁÌÀÒÅÐÈÕ Ä×ÍÁÒ¼Õ ÌÀÑÈÕ, Î× ÍÁ ÁÍÒÁÎËнÍÅÒÁÉ ÑÒÉÕ ÑÀÇÖÐÎÍÅÕ ÅÊÅ̽ÊÅÉÕ ÒÎ×
ÄÉÅÓÍÎÀÕ, Å×ÐԍÁÙËÎÀ ËÁÉ ÅÓÍÉËÎÀ ÎÉËÎÄΌ¼ŒÁÒÎÕ ÒÔÍ ËÁ;ÍÔÍ ÄÉËÁ½Î× ÒΠ΍νÎ
ÁÎÒÅÌŽ, ÅÍ Ò»ÌÅÉ, »ÍÁ ÅÍÉÁ½Î ËÁÉ ÁÄÉэÁÑÒÎ ÑÀÍÎÌÎ.
¡×Ò¼ ÒÈÍ ÉÄÉÁÉÒ»ÐÔÕ Ä×ÑÖÅм ÁÎÑÒÎ̼ ÒÎ× ÄÉËÁÑÒ¼ ÑÒÈÍ ÅÎÖ¼ ŒÁÕ ÁÍÁÄÅÉËÍÀ-
ÅÉ ÑÒÈÍ ÁÍ ÖŽÐÁÕ ŒÅÌ»ÒÈ ÒÎ× Î ¦. šÈŒÈÒÐÁ˾Î×ÌÎÕ ¼ÄÈ Á¾ ÒÎÍ Ò½ÒÌÎ ÒÈÕ, ÑÒÎÍ
΍νЍÁÐÁÒÑÑÎÍÒÁÉ ŸÀÍÒÁnjÁ, £Ÿš¡ ËÁÉ ÅÍÔÑÉÁ˾ ĽËÁÉÎ. ¥ ÁÐÓÅÑÈ ÁÎÆ-
ÑÅÔÍ Ò¾ÑÎ ÒÎ× Ÿ×ŒÂÎ×̽Î× ÒÈÕ £ÉËÐÁÒŽÁÕ ¾ÑÎ ËÁÉ ÒÎ× £šš¡ ËÁÉ ÒÎ× šÉËÁÑÒÈнÎ×
ÒÈÕ £×ÐԍÁÙË¼Õ µÍÔÑÈÕ, ËÁÓÏÕ ËÁÉ ÎÉ ÑË»ÃÅÉÕ ÒÎ× Ñ×ÇÇÐÁÆ»Á Î× ÄÉÁÒ׍ÏÍÎÍÒÁÉ
ÑÅ ËÓÅ Å;ÒÈÒÁ, ÁÍÁÄÅÉËÍÀÎ×Í Á×Ò¼ ÒÈ ÑÒÅͼ ÑÖ»ÑÈ ÒÔÍ ËÁ;ÍÔÍ ÄÉËÁ½Î× ËÁÉ ÒÁ×-
Ò¾ÖÐÎÍÁ ÁÎÒ׍ÏÍÎ×Í ÂÁÑÉË»Õ ÍΌÎÌÎÇÉÁË»Õ Ó»ÑÅÉÕ ÒÔÍ ÅÓÍÉËÏÍ ËÁÉ Å×ÐԍÁÙËÏÍ
ÄÉËÁÑÒÈнÔÍ. ¥ Ñ׌ÂÎ̼ ÒÈÕ ŒÅÌ»ÒÈÕ »ÇËÅÉÒÁÉ ÑÒÎ ¾ÒÉ ÅÉÖÅÉÐŽ ÍÁ ËÔÄÉË΍ÎɼÑÅÉ
»ÍÁÍ ÅÊÁÉÐÅÒÉË ÌÎÀÑÉΠ˾ьΠÍΌÉËÏÍ ÑË»ÃÅÔÍ Î× ËÁÒÁÇÐÆÅÒÁÉ ÑÅ ŒÅÇÌÎ
ÁÐÉӌ¾ ÄÉËÁÑÒÉËÏÍ ÁÎÆÑÅÔÍ ÄÉÁÆÎÐÅÒÉËÏÍ ÄÉËÁÑÒÈнÔÍ. £½ÍÁÉ »ÍÁ ÅÇÖŽÐȌÁ
ÄÀÑËÎÌÎ ÒΠ΍νΠΠÑ×ÇÇÐÁÆ»ÁÕ ÄÉÁÖÅÉнØÅÒÁÉ ŒÅ Ñ×ÑÒȌÁÒÉ˾ÒÈÒÁ ËÁÉ ËÁÓÁм
ÑË»ÃÈ, ÖÐÈÑɌ΍ÎÉÏÍÒÁÕ ÒÈÍ ÅŒÅÉнÁ ÒÎ× Á¾ ÒÈ ÄÉËÁÑÒÉ˼ ÒÎ× ÑÒÁÄÉÎÄÐΌ½Á ÑÒÎ
Ÿ×ŒÂÎÀÌÉÎ ÒÈÕ £ÉËÐÁÒŽÁÕ ÁÌÌËÁÉ ÒÁ ōÉÑÒȌÎÍÉË ÒÎ× ÅƾÄÉÁ.
¥ ØÔ¼ ÇÅÍÍ ËÁÓȌÅÐÉÍ ŒÅÇÌÈ ÎÉËÉ̽Á ÄÉÁÆÎÐÏÍ ËÁÉ Å½ÍÁÉ Â»ÂÁÉÎ ¾ÒÉ ÑÒÎ
Œ»ÌÌÎÍ ÎÉ ÄÉÁÆÎÐ»Õ Î× ÓÁ ÁÍÁËÀÃÎ×Í Á¾ ÒÈÍ Ë×ÐÔÒÉ˼ ÌÅÉÒÎ×ÐǽÁ ÒÎ× §ÐÒÎ×Õ
ÓÁ ÐÎËÁÌ»ÑÎ×Í Í»Á ËÁÉ ÅÍÄÉÁÆ»ÐÎÍÒÁ ÍΌÉË ØÈÒ¼ŒÁÒÁ Î× ÓÁ ÁÁÑÖÎ̼ÑÎ×Í
ÒÎÍ ÅÓÍÉ˾ ÄÉËÁÑÒ¼. ¥ ŒÅÌ»ÒÈ Á×Ò¼ ŒÎÐŽ ÍÁ ÁÎÄÅÉÖÓŽ ÎÌÀÒɌÎÕ ÎÄÈÇ¾Õ ËÁÉ
ÖмÑɌÎÕ ÂÎÈÓ¾Õ ÑÒÈÍ ÍÅ׌ÁÒÉ˼ ÅÐÇÁѽÁ ÅËŽÍÔÍ Î× ÓÁ ÓÅ̼ÑÎ×Í ÍÁ ÌÀÑÎ×Í
ÍΌÉË ÐÎÂ̼ŒÁÒÁ, ŒÅ ÄÉÓÅÑÈ ÇÉÁ Ñ×ÍÓ»ÑÅÉÕ ÎÉ ÎÎ½ÅÕ ÁÁÉÒÎÀÍ ËÁ̼ ÇÍÏÑÈ
ÒÎ× Ñ×;ÌÎ× ÒÈÕ ÅÓÍÉË¼Õ ËÁÉ Å×ÐԍÁÙË¼Õ ÍΌÎÓÅѽÁÕ ËÁÉ ÍΌÎÌÎǽÁÕ ÁÌÌ ËÁÉ ŒÅ
ÁÍÎÉÖÒ¾ Œ×Á̾ ÑÒÉÕ ÐÎË̼ÑÅÉÕ ÒÔÍ ËÁÉÐÏÍ.
¨ÉÖÌÈÕ ®. žÉËÐÁŒ»ÍÎÕ
ŸÀŒÂÎ×ÌÎÕ £ÉËÐÁÒŽÁÕ &
™ÅÍÉË¾Õ šÉÅ×Ó×ÍÒ¼Õ ÒÈÕ £ŸšÉ
£ÉË. §ÁÓÈÇÈÒ¼Õ ®ÎŒÉ˼Õ
ŸÖÎÌ¼Õ ¡ÐÉÑÒÎÒÅÌŽÎ× žÁÍ/Œ½Î× ›ÅÑ/ͽËÈÕ
1,2,3,4,5,6,7,8 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,...26
Powered by FlippingBook