ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - page 13

Ÿ¥¨£¦¬¨¡ ±¯² Ÿ²™™°¡©£¡
XIII
ÑÈ ÒÎ× ÎÎ½Î× Å×ÖÁÐÉÑÒÏ ÒÈ ®ÎŒÉ˼ ¢ÉÂÌÉÎÓ¼ËÈ. £½ÑÈÕ ÓÅЌ»Õ Å×ÖÁÐÉÑÒ½ÅÕ ÑÒÎÍ
ŸÀŒÂÎ×ÌÎ £ÉËÐÁÒŽÁÕ ËÁÉ ™ÅÍÉ˾ šÉÅ×Ó×ÍÒ¼ ÒÈÕ £ÓÍÉË¼Õ ŸÖÎÌ¼Õ šÉËÁÑÒÉËÏÍ œÅÉ-
ÒÎ×ÐÇÏÍ ¨ÉÖÌÈ žÉËÐÁŒ»ÍÎ ÇÉÁ ÒÈÍ ÒɌ¼ ÍÁ ÐÎÌÎǽÑÅÉ ÒÈ ŒÅÌ»ÒÈ. §ÁÉ Â»ÂÁÉÁ, ÑÒÈ
ÑÀØ×Ǿ ŒÎ×, ÇÉÁ ÒÈ ÑÒ¼ÐÉʼ ÒÈÕ ÑÒÈÍ ÐÁnjÒÔÑÈ ÒÎ× ÅÇÖÅÉмŒÁÒÎÕ ËÁÉ ¾ÖÉ Œ¾ÍÎ.
©ÅÂÐÎ×ÐÉÎÕ 2014
¦ÔÍÍÈÕ ™. šÈŒÈÒÐÁ˾Î×ÌÎÕ
1...,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,...26
Powered by FlippingBook