ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - page 16

XVI
ž£°¦£³¯¨£®¡
¨£°¯Ÿ ±°¦±¯
- ¯¦ §¡±’ ¦š¦¡® £™™²¥Ÿ£¦Ÿ
1. ¯É ÁÐÖ»Õ ÒÈÕ ÍΌɌ¾ÒÈÒÁÕ, ÒÈÕ ŒÈ ÁÍÁÄÐΌÉ˾ÒÈÒÁÕ ËÁÉ
ÒÈÕ ÑÁƼÍÅÉÁÕ ÒÎ× Ë×ÐÔÒÉËÎÀ ;ŒÎ×
................................................................ 87
2. ¥ ÁÐÖ¼ ÒÈÕ ÁÍÁÄÐΌÉË¼Õ ÅÆÁЌÎÇ¼Õ ÒÎ× Å×ÍÎÙ˾ÒÅÐÎ×
Ë×ÐÔÒÉËÎÀ ;ŒÎ×
............................................................................................. 107
3. ¥ ÁÐÖ¼ ÒÈÕ ×ÎËÅɌÅÍÉË¼Õ (ÐÎÑԍ΍ÁÇÎÀÕ ËÁÉ ÒÁÉьÁÒÉ˼Õ) Å×ÓÀÍÈÕ
.......... 116
4. ¥ ÁÐÖ¼ ÒÈÕ ÁÍÁÌÎÇÉ˾ÒÈÒÁÕ
.............................................................................. 132
5. ¥ ÁÐÖ¼ ne bis in idem
...................................................................................... 160
6. ±Î ÒÅˌ¼ÐÉÎ ÁÓÔ¾ÒÈÒÁÕ
.................................................................................... 180
7. ¯É ÁÐÖ»Õ ÒÈÕ ÉѾÒÈÒÁÕ ËÁÉ ÒÈÕ ÖÐÈÑÒ¼Õ ÄÉνËÈÑÈÕ
........................................... 201
8. ±Î ÄÉËÁ½ÔŒÁ ŒÈ Á×ÒÎÅÍÎÖ΍νÈÑÈÕ
................................................................. 221
9. ¥ ÐÎÑÒÁѽÁ ÒÈÕ ËÁÒÎÉ˽ÁÕ, ÒÈÕ ÉÄÉÔÒÉË¼Õ ÑÆÁ½ÐÁÕ
ËÁÉ ÒÎ× ÁÎÐмÒÎ× ÒÔÍ ÅÉËÎÉÍÔÍÉÏÍ
............................................................ 233
10. ±Î ÄÉËÁ½ÔŒÁ ÐÎÈÇÎÀŒÅÍÈÕ ÁËоÁÑÈÕ ËÁÉ Ð¾ÑÂÁÑÈÕ
ÑÒÎ ÄÉÎÉËÈÒÉ˾ ÆËÅÌÎ
................................................................................... 245
11. ±Î ÄÉËÁ½ÔŒÁ »ÍÄÉËÈÕ ÐÎÑÒÁѽÁÕ ËÁÉ Ä½ËÁÉÈÕ Ä½ËÈÕ
..................................... 264
¡œ©¡¢¥±¦§¯ £²°£±¥°¦¯
................................................................................. 289
1...,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 17,18,19,20,21,22,23,24,25,...26
Powered by FlippingBook