ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 2014 - page 11

XI
ž£°¦£³¯¨£®¡
ž°¯œ£™¯¨£®¡...........................................................................................................
VII
¦.š¦§¡¦¯&›£Ÿ¨¯¦
1. šÉÅÓͼĽËÒ×ÁÅÍ»ÐÇÅÉÁÕËÁÉ ÐÔÒÎÇÅÍŽÕÑ׌ÂÁÒÉË»Õ׍ÎÖÐÅÏÑÅÉÕËÐÁÒÏÍ
š.¡ØÁнÁ
................................................................................................................
3
2. ¥ÑÀŒÂÁÑȌÅÒÁÆÎÐÕÆ×ÑÉËÎÀÁÅнÎ×: £ÍÍÎÉÎÌÎÇÉËÇÍÔньÁÒÁ, Ñ׌ÂÁÒÉË»Õ
׍ÎÖÐÅÏÑÅÉÕ ÒÔ͌ÅÐÏÍËÁÉ Ñ×Í»ÅÉÅÕÁÍόÁÌÈÕ ÅÊ»ÌÉÊÈÕ ÒÈÕÑÀŒÂÁÑÈÕ
œ. ŸÉÄÈоÎ×ÌÎÕ&¡. °ÎÀÑÑÎÕ
...........................................................................
25
3. Ÿ×ÍÒÎÍÉÑÒÉ˾™ÐÁÆŽΚȌ΍ÐÁÑÉÏ͚ÉÁÑ×ÍÎÐÉÁË¼Õ ¦ÑÖÀÎÕ ÒÈÕ®ÎÒÉÎÁÍÁÒÎÌÉ˼Õ
£×ÐύÈÕ (SouthEastEuropeCoordinatedAuctionOffice): ÎоÌÎÕ ÒÎ×ÑÒÈÍ
ÅÍ΍νÈÑÈ ÒÔÍÁÇÎÐÏÍÈÌÅËÒÐÉьÎÀ
¡Ó.§×ÐÉÁ˾Î×ÌÎÕ& ¦.§ÅÌŌ»ÍÈÕ
.....................................................................
57
4. £ÓÍÉËν ËÁÉ ÅÍÔÑÉÁËν ËÁ;ÍÅՍÎ×ÄÉ»Î×Í ÒÎ×՚ÉÁÖÅÉÐÉÑһ՚ÉËÒÀÔÍ
¨ÅÒÁÆÎÐÕ©×ÑÉËÎÀ¡ÅнÎ×
Ÿ.¨ÉÖÅÌËÈ&¨.§ÎÍÒÎÇÉÏÐÇÈÕ
.........................................................................
79
5. žÉÑÒ΍νÈÑȚÉÁÖÅÉÐÉÑÒÏ͟×ÑÒȌÒÔͨÅÒÁÆÎÐÕ¥ÌÅËÒÐÉ˼գͻÐÇÅÉÁÕËÁÉ
©×ÑÉËÎÀ¡ÅнÎ×ÑÒÈÍ£×ÐԍÁÙ˼µÍÔÑÈ:¡ÍÁÑ˾ÈÑÈÒÔÍË×ÐɾÒÅÐÔÍØÈÒȌÒÔÍ
¨.§¾ÌÉÁ&¡.¢ÁÐÅÌ ........................................................................................
101
¦¦. °²›¨¦Ÿ¥,¡®±¡™¬®¦Ÿ¨¯Ÿ&§°¡±¦§¥ž¡°£¨¢¡Ÿ¥
1. °ÀӌÉÑÈ, ÁÎÐÐÀӌÉÑÈ, ËÁÒÁËÅЌÁÒÉь¾ÕËÁÉ ÅÐÉÆÅÐÅÉ΍νÈÑÈ:
Ÿ×ÇËÐÉÒÉ˼ÓÅÏÐÈÑÈ ÒÔÍÄÉËÒÀÔÍËÁÉ ÁÇÎÐÏÍÅÍ»ÐÇÅÉÁÕÑÒÉÕ¥.ž.¡.
™.žÁ×̽ÄÈÕ
........................................................................................................
141
2. AÍÒÁÇÔÍÉь¾ÕÑÒÉÕÑÖÅÒÉË»ÕÁÇÎлÕÈÌÅËÒÐÉË¼Õ ÅÍ»ÐÇÅÉÁÕÑÒÈÍ£ÌÌÄÁ:
Î×Ò΍½Á¼ÐÁnjÁÒÉ˾ÒÈÒÁ;
¨.žÎÌ»ŒÈÕ
........................................................................................................
157
3. §¾ŒÂÎÉ Ÿ×ÍÁÌÌÁÇÏÍ©×ÑÉËÎÀ¡ÅнÎ×:œÅÉÒÎ×ÐǽÁËÁÉ ÐÎ΍ÒÉË»Õ
¨. ŸÖÎÉÍ...........................................................................................................
183
4. £ÍÅÐÇÅÉÁ˚½ËÒ×ÁËÁɲÎÄΌ»Õ: Ð¾ÑÆÁÒÅÕÍΌÉË»Õ ÅÊÅ̽ÊÅÉÕ
³. Ÿ×ÍÎÄÉ;Õ
......................................................................................................
203
5. ¥ÖÐȌÁÒÎľÒÈÑÈ ÒÔÍÅÍÅÐÇÅÉÁËÏÍ׍ÎÄΌÏÍ׍¾ Ò΍ньÁ
ÒÔÍËÁ;ÍÔÍÇÉÁ ÒÉÕËÐÁÒÉË»Õ ÅÍÉÑÖÀÑÅÉÕ
›. ™ÁÌÍÈÕ
..........................................................................................................
225
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,...24
Powered by FlippingBook