Background Image
Previous Page  15 / 28 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 15 / 28 Next Page
Page Background

ńŨŚũŤ ŅŢŬşūŠŦřũũŤ

27

2472/1997.

6

ĺůŮŦ, ŷ›Ŵŭ ›ŬūŧŸ›ůŢŦ Ş›ŷ ůū řŬťŬū 5 ›ŞŬ. 2 ŮůūŦŲ. Ţ ůūŰ ›Ŭū-

ŞũŞűŢŬťŚũůūŭ ũŷ—ūŰ, Ť ›ŞŬūŲś ůŤŭ ›ŨŤŬūűŷŬŤŮŤŭ ŢŜũŞŦ ťŢ—Ŧůś, Şŧŷ—Ş ŧŞŦ

ŲŴŬŜŭ ůŤ ŮŰŠŧŞůřťŢŮŤ ůūŰ Ű›ūŧŢŦ—ŚũūŰ, ŢűŷŮūũ ůŞ šŢšū—ŚũŞ ŢŜũŞŦ ŞũŞŠŧŞŜŞ

ŠŦŞ ůŤũ ŦŧŞũū›ūŜŤŮŤ ůūŰ Śũũū—ūŰ ŮۗűŚŬūũůūŭ ůūŰ ŢũřŠūũůūŭ, ۛŷ ůūũ ŷŬū

ŷůŦ ůū Ţũ ŨŷŠŴ Śũũū—ū ŮۗűŚŬūũ ۛŢŬŚŲŢŦ ›ŬūűŞũŹŭ ůŴũ šŦŧŞŦŴ—řůŴũ ŧŞŦ

ŮۗűŢŬŷũůŴũ ůūŰ ›ŬūŮŹ›ūŰ Ůůū ū›ūŜū ŞũŞűŚŬūũůŞŦ ůŞ šŢšū—ŚũŞ ŧŞŦ ŷůŦ šŢũ

ťŜŠūũůŞŦ ūŦ ťŢ—ŢŨŦŹšŢŦŭ ŢŨŢŰťŢŬŜŢŭ ůūŰ. ŎŦ ŷŬūŦ ŞŰůūŜ ŧŞů’ ŞŬŲśũ ůūŰŨřŲŦŮůūũ

űŞŜũŢůŞŦ ũŞ ŮŰũůŬŚŲūŰũ ŮůŦŭ ۛŷ ŢŪŚůŞŮŤ ›ŢŬŦ›ůŹŮŢŦŭ.

őŢ ŞũůŜťŢŮŤ —Ţ řŨŨŢŭ Śũũū—Ţŭ ůřŪŢŦŭ, ŷ›Ŵŭ Ť ŠŢŬ—ŞũŦŧś,

7

Ůůū ŢŨŨŤũŦŧŷ šŜŧŞŦū

šŢũ ›ŬūşŨŚ›ŢůŞŦ ŢŦšŦŧř Ť ۛūŲŬŚŴŮŤ ůūŰ Ţũŷŭ ŮŰţŸŠūŰ ũŞ ›ŞŬŚŲŢŦ Ůůūũ řŨŨūũ

›ŨŤŬūűūŬŜŢŭ ŠŦŞ ůŤũ ›ŢŬŦūŰŮŦŞŧś ůūŰ ŧŞůřŮůŞŮŤ. Œū ۛŷ ŢŪŚůŞŮŤ ţśůŤ—Ş šŢũ

űŞŜũŢůŞŦ ũŞ ŢŜŲŢ Ş›ŞŮŲūŨśŮŢŦ ůūũ ŦŮůūŬŦŧŷ ũū—ūťŚůŤ.

8

ńũ ŷųŢŦ ŞŰůūŸ, ŮůŤũ

ŞũřŨŰŮŤ ›ūŰ ŞŧūŨūŰťŢŜ ŞŪŦūŨūŠūŸũůŞŦ ›ŬŹůŞ ūŦ ›ŨŤŬūűūŬŜŢŭ ›ūŰ ŢŜũŞŦ ťŢŴ-

ŬŤůŦŧř ůūŰŨřŲŦŮůūũ ŮŢ ťŚŮŤ ũŞ ŠũŴŬŜţŢŦ ū ŚũŞŭ ŮŸţŰŠūŭ ŠŦŞ ůŤũ ›ŢŬŦūŰŮŜŞ ůūŰ

řŨŨūŰ (ŢũŷůŤůŞ ňň). őůŤ ŮŰũŚŲŢŦŞ, Ţũůū›ŜţūũůŞŦ ūŦ —ŤŲŞũŦٗūŜ ›ūŰ ›ŞŬŚŲūŰũ

ŢŰťŚŴŭ ůŤ šŰũŞůŷůŤůŞ Ůůūũ ŚũŞ ŮŸţŰŠū ũŞ ŞũůŨśŮŢŦ ›ŢŬŞŦůŚŬŴ ›ŨŤŬūűūŬŜŢŭ

ŠŦŞ Ţ›Ŝ —ŚŬūŰŭ ›ŢŬŦūŰŮŦŞŧř ŮůūŦŲŢŜŞ ůūŰ řŨŨūŰ ŮŰţŸŠūŰ (ŢũŷůŤůŞ ňňň). ńűŷ-

Ůūũ ŧŬŦťŢŜ ŷůŦ ūŦ ›ŨŤŬūűūŬŜŢŭ ›ūŰ ŞũůŨūŸũůŞŦ —ŚŮŴ ůŴũ —ŤŲŞũŦٗŹũ ŞŰůŹũ

šŢũ ŞŬŧūŸũ ›ŬūŧŢŦ—ŚũūŰ ũŞ ŞŮŧŤťŢŜ ŞŠŴŠś ޛŞŬŧŹŭ ūŬŦٗŚũŤ, ůū ޛŷ—Ţũū

şś—Ş ŢŜũŞŦ Ť ŞũŞţśůŤŮŤ ũū—Ŧŧśŭ şřŮŤŭ ŠŦŞ ůŤ ťŢ—ŢŨŜŴŮŤ ŠŢũŦŧśŭ ŞŪŜŴŮŤŭ ŠŦŞ

›ŞŬūŲś ›ŨŤŬūűūŬŦŹũ ŠŦŞ ůū ŮŸũūŨū ůŴũ Ş›ūŧůŤ—řůŴũ ůūŰ ŮŰţŸŠūŰ ŧŞŦ Ť ŢŪŚ-

ůŞŮŤ ůŤŭ űŸŮŤŭ ŧŞŦ ůŤŭ ŚŧůŞŮśŭ ůŤŭ (ŢũŷůŤůŢŭ IV ŧŞŦ V). ŒŚŨūŭ (ŢũŷůŤůŞ VI),

ŮŰũūųŜţūũůŞŦ ůŞ Ş›ūůŢŨŚŮ—ŞůŞ ůŤŭ ŞũřŨŰŮŤŭ ŧŞŦ šŦŞůۛŹũŢůŞŦ —ŜŞ ›ŬŷůŞŮŤ

de lege ferenda

.

6. Œū ţśůŤ—Ş ŢŜũŞŦ ›Ŧū ŮŸũťŢůū Şũ ůŞ Ţũ ŨŷŠŴ ŮůūŦŲŢŜŞ ŮŰũšŚūũůŞŦ ŧŞŦ —Ţ ›ŢŬŞŦůŚŬŴ ŢŰ-

ŞŜŮťŤůŞ ›ŬūŮŴ›Ŧŧř šŢšū—ŚũŞ, ŷ›Ŵŭ ›.Ų. ŮۗşŞŜũŢŦ ŮůŤũ ›ŢŬŜ›ůŴŮŤ ŞũŞ›ŤŬŦŧśŭ ŮŸ-

ũůŞŪŤŭ, ޛŦšŷ—Şůūŭ ŞũŢŬŠŜŞŭ ŧŞŦ Ţũ ŠŚũŢŦ —Ţ šŢšū—ŚũŞ ŧūŦũŴũŦŧśŭ ›ŬŷũūŦŞŭ, ū›ŷůŢ ŧŞŦ

ŠŦŞ ůŤũ ޛŢŪŢŬŠŞŮŜŞ ůūŰŭ Ş›ŞŦůŢŜůŞŦ řšŢŦŞ Ş›ŷ ůŤũ ŁŬŲś ŏŬūŮůŞŮŜŞŭ ŏŬūŮŴ›ŦŧŹũ ¨Ţ-

šū—ŚũŴũ (Łŏ¨ŏŕ), ŮŸ—űŴũŞ —Ţ ůū řŬťŬ. 7 Ō 2472/1996. ŏřũůŴŭ, ŷůŞũ Ť ›ŞŬūŲś ůŤŭ

›ŨŤŬūűŷŬŤŮŤŭ šŦŞůřŮŮŢůŞŦ Ş›ŷ ůūũ ŢŦŮŞŠŠŢŨŚŞ, ŧŞů’ ŢűŞŬ—ūŠś ůŤŭ Łʼn 1445, Ť Łŏ¨ŏŕ

ŮůŤũ Ş›ŷűŞŮŤ 2/2009 Ş›ūűřũťŤŧŢ ŷůŦ Ť Łʼn 1445 ۛŢŬŦŮŲŸŢŦ ůūŰ řŬťŬ. 7 Ō 2472/1996.

ņ ř›ūųŤ ŞŰůś ŚŲŢŦ, ŴŮůŷŮū, ŧŞůŞŮůŢŜ ŞũůŦŧŢŜ—Ţũū ŧŬŦůŦŧśŭ. łŨ. ŦšŜŴŭ

ŒŵŰťŭŸ›ŬűũŬ

,

http://elawyer.blogspot.gr/2009/02/blog-post_2340.html.

7. łŨ. § 1379 ŠŢŬ—Łʼn. ŁŪŦūŮŤ—ŢŜŴůŤ ŢŜũŞŦ Ť ũū—ūťŢůŦŧś ůřŮŤ ŠŦŞ šŦŢŸŬŰũŮŤ ůūŰ ›ŢšŜūŰ ŢűŞŬ-

—ūŠśŭ ůŤŭ Ţũ ŨŷŠŴ šŦřůŞŪŤŭ, ůŷŮū —Ţ ůŤũ ůŬū›ū›ūŜŤŮŤ ůūŰ 1976 (şŨ. Erste Gesetz zur

Reform des Ehe- und Familienrechts, BGBl. I, Ů. 1421 ŧŞŦ ŮŲŢůŦŧř

Thiele

, ŮŢ Staudingers

Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, 2007, § 1379 ŞŬ. 9) ŷŮū ŧŞŦ —Ţ ůŤũ ›Ŧū ›Ŭŷ-

ŮűŞůŤ ůŬū›ū›ūŜŤŮś ůŤŭ ůū 2009 (şŨ. Gesetz zur Anderungs des Zugewinnsausgleichs- und

Vormundschaftsrechts, BGBl I, Ů. 1696).

8. Œū Ţũ ŨŷŠŴ ţśůŤ—Ş šŢũ ŞũŞűŚŬŢůŞŦ ŧŞťŷŨūŰ ŮůŤũ ŁŦůŦūŨūŠŦŧś ĺŧťŢŮŤ ůūŰ Ō 1329/1983.

łŨ. ŧŞŦ ŮŲŢůŦŧś ޛŦŮś—ŞũŮŤ

Kerameus

, Auskunftsanspruch bei der Geltendmachung des

Zugewinnausgleichs nach griechischem Ehegüterrecht, IPrax 1990, 228 ޛ., ŮŢ 229.