Background Image
Previous Page  19 / 28 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 19 / 28 Next Page
Page Background

ńŨŚũŤ ŅŢŬşūŠŦřũũŤ

31

—Ţ ŷŨŞ ůŞ ŞŧŜũŤůŞ ŮůŤũ ńŨŨřšŞ,

19

—ŢŨŨūũůŦŧř Ť Ţũ ŨŷŠŴ ŚŬŢŰũŞ ťŞ —›ūŬūŸŮŢ

ũŞ ŠŜũŢůŞŦ ŧŢũůŬŦŧř, ŢũšŢŲū—ŚũŴŭ ŧŞŦ —ŚŮŴ ůūŰ šŦŞšŦŧůŸūŰ, ŲŴŬŜŭ ޛŦůŷ›ŦŞ

ŚŬŢŰũŞ.

őůŤũ ŞũŴůŚŬŴ şřŮŤ, ŧŞŦ ŞũŢŪřŬůŤůŞ Ş›ŷ ůŤũ ůśŬŤŮŤ ŮŰŮůś—Şůūŭ šŤ—ūŮŦŷ-

ůŤůŞŭ ŠŦŞ ŞŧŜũŤůŞ ŮŢ ŞŨŨūšŞ›Śŭ Śũũū—Ţŭ ůřŪŢŦŭ, ŮŢ ŦšŦŞŜůŢŬŞ ›ŬūŮŧŷ——ŞůŞ

›ŬūŮŧŬūŸŢŦ ŧŞŦ Ť ŞũŞţśůŤŮŤ ŞŧŜũŤůŤŭ ›ŢŬŦūŰŮŜŞŭ ůūŰ ŮŰţŸŠūŰ ›ūŰ şŬŜŮŧŢůŞŦ

Ůůū ŢŪŴůŢŬŦŧŷ, ŦšŜŴŭ ŷůŞũ Ť ŞŠūŬř ŞŧŦũśůŴũ ŢũůřŮŮŢůŞŦ Ůůū ›ŨŞŜŮŦū ޛŢũšŰ-

ůŦŧśŭ šŬŞŮůŤŬŦŷůŤůŞŭ.

2. Ň ţ›ŝŢţŧūť ţššŭŚŲŬű

ņ ŧůśŮŤ ›ŨŤŬūűūŬŦŹũ ŠŦŞ ›ŢŬŦūŰŮŦŞŧř ŮůūŦŲŢŜŞ ›ūŰ ŮŰũŜŮůŞũůŞŦ ŮŢ ŧŦũŤůř

›ŬřŠ—ŞůŞ ś Ş›ŞŦůśŮŢŦŭ ŢŜũŞŦ Şŧŷ—Ş šŰŮŲŢŬŚŮůŢŬŤ. őŤ—ŞũůŦŧś Ůůū ›ŨŞŜŮŦū

ŞŰůŷ ›ŞŬūŰŮŦřţŢůŞŦ Ť ŞŪŜŴŮŤ ޛŜšŢŦŪŤŭ ŢŠŠŬřűūŰ ›ūŰ ›ŬūşŨŚ›ŢůŞŦ ŮůŤũ Łʼn

902, Ţŧůŷŭ Şũ Ť Ţũ ŨŷŠŴ ŞŪŜŴŮŤ ŞŮŧŢŜůŞŦ Ůůū ›ŨŞŜŮŦū ۛřŬŲūŰŮŞŭ šŜŧŤŭ,

ū›ŷůŢ ŢűŞŬ—ūŮůŚŞ ťŞ ŢŜũŞŦ Ť ʼnŏūŨ¨ 450. ŒŞ ŚŠŠŬŞűŞ Ş›ŷ ůŞ ū›ūŜŞ —›ūŬŢŜ ũŞ

›ŬūŧŸ›ůūŰũ ŮůūŦŲŢŜŞ ŠŦŞ ůŤũ ›ŢŬŦūŰŮŦŞŧś ŧŞůřŮůŞŮŤ ůūŰ ŮŰţŸŠūŰ ŢŜũŞŦ ›ūŨ-

Ũř, ŷ›Ŵŭ ŢũšŢŦŧůŦŧř şŦşŨŦřŬŦŞ ůŞ—ŦŢŰůŤŬŜūŰ, Ş›ūšŢŦŧůŦŧř ŧŜũŤŮŤŭ ůŬŞ›ŢţŦŧŹũ

ŨūŠŞŬŦŞŮ—Źũ, ޛŦŮůūŨŚŭ, şŢşŞŦŹŮŢŦŭ —ŢŬŦٗřůŴũ, ޗ›ūŬŦŧř ś Ţ›ŞŠŠŢŨ—ŞůŦŧř

şŦşŨŜŞ ŧŞŦ Ţũ ŠŚũŢŦ ŮŰŮůŞůŦŧř ś Ş›ūšŢŦŧůŦŧř ŚŠŠŬŞűŞ šŦŧŞŦū›ŬŞŪŦŹũ.

ŸŮůŷŮū, ūŦ ›ŬūŶ›ūťŚŮŢŦŭ ŢűŞŬ—ūŠśŭ ůūŰ Łʼn 902 ŢŜũŞŦ ŦšŦŞŜůŢŬŞ ›ŢŬŦūŬŦŮůŦŧŚŭ.

ńŦšŦŧŷůŢŬŞ, ŷ›Ŵŭ ŠŜũŢůŞŦ šŢŧůŷ Ş›ŷ ůŤ ũū—ūŨūŠŜŞ, Śũũū—ū ŮۗűŚŬūũ ŠŦŞ ůŤũ

ޛŜšŢŦŪŤ ŢŠŠŬřűūŰ ŧŞůř ůŤũ Łʼn 902 šŢũ ۛřŬŲŢŦ ŷůŞũ

«… ť şŝŰťůť ţ›ŧŢţŝūţŵŮ

ţššŭŚŲŬű ş›ŬŠũś›ţŧ ůŰťŪ ş›ŬŨŚũűŴť šŧş ›ŭźŰť ŲŬŭŚ —ţ ŰťŪ ţ›ŝŢţŧūť Ũŭŧ-

ůŝ—ŵŪ ›ŭşš—şŰŧŨźŪ šţšŬŪŸŰŵŪ»

.

20

ŁũŢŪřŬůŤůŞ Ş›ŷ ŞŰůŷ, ū šŦŧŞŦūŸŲūŭ ŮŸ-

ţŰŠūŭ ťŞ ŞũůŦ—ŢůŹ›ŦţŢ ŞũۛŚŬşŨŤůŞ ›ŬūşŨś—ŞůŞ Ŵŭ ›Ŭūŭ ůŤũ ŢŪŢŦšŜŧŢŰŮŤ

ůūŰ ŢŠŠŬřűūŰ ůūŰ ū›ūŜūŰ ŞŪŦŹũŢŦ ůŤũ ޛŜšŢŦŪŤ, ŞűūŸ, ›ŬūŧŢŦ—ŚũūŰ ũŞ —Ťũ

Ş›ūŬŬŦűťŢŜ Ť ŮŲŢůŦŧś ŞŠŴŠś Ŵŭ ŞŷŬŦŮůŤ, Ť ũū—ūŨūŠŜŞ Ş›ŞŦůŢŜ ŰųŤŨŷ şŞť-

—ŷ ŞŧŬŜşŢŦŞŭ ůūŰ ›ŬūŮšŦūŬŦٗūŸ ŧŞťŹŭ ŧŞŦ ŞũŞűūŬř, ŚŮůŴ ŮŰũū›ůŦŧř, ůūŰ

›ŢŬŦŢŲū—ŚũūŰ ůūŰ ŢŠŠŬřűūŰ. ńũšŢŦŧůŦŧř ŞũŞűŚŬŢůŞŦ Ŵŭ ›ŞŬřšŢŦŠ—Ş Ş›ŷ ůŤ

ũū—ūŨūŠŜŞ Ť ›ŢŬŜ›ůŴŮŤ ŞŠŴŠśŭ ŠŦŞ ůŤũ ޛŜšŢŦŪŤ ޗ›ūŬŦŧŹũ şŦşŨŜŴũ Ť ū›ūŜŞ

Ş›ūŬŬŜűťŤŧŢ, ޛŢŦšś ū ŢũřŠŴũ šŢũ ›ŬūŮšŦŷŬŦţŢ ůūũ ŞŬŦť—ŷ ůŴũ ŮŢŨŜšŴũ ůūŰ

ޗ›ūŬŦŧūŸ şŦşŨŜūŰ ›ūŰ ţŤůūŸŮŢ ũŞ ůūŰ Ţ›ŦšŢŦŲťūŸũ.

21

ŁũůŜŮůūŦŲŢŭ šŰŮŲŚŬŢŦŢŭ

19. łŨ. řŬťŬ. 4 Ş›ŷűŞŮŤŭ 168/3Ş/17.7.2003 (Ŕńʼn łĶ 1042 2003) ůūŰ ŎŬŠŞũŦٗūŸ ʼnůŤ—Şůū-

ŨūŠŜūŰ ŧŞŦ ŕŞŬůūŠŬŞűśŮŢŴũ ńŨŨřšūŭ (Ŏʼnŕń), ŷ›Ŵŭ ŚŲŢŦ —ŢůŞŠŢũŚŮůŢŬŞ ůŬū›ū›ūŦŤťŢŜ ŧŞŦ

ŦŮŲŸŢŦ.

20. łŨ. Łŏ 9/2005, ŕŬň¨ 2005, 715·

ĹŪŦŧ—Ŭ

, ŮŢ őńŁʼn řŬťŬ. 902 ŞŬ. 9·

ł›. ńţŵŭšŧŚŢť

, ńũū-

ŲŦŧŷ ¨ŜŧŞŦū. ńŦšŦŧŷ —ŚŬūŭ, ůŷ—. ňň, 2007, § 38 ŞŬ. 16·

ŐşŶůŝŢŬű

, ņ ޛŜšŢŦŪŤ ŢŠŠŬřűŴũ...,

Ů. 129-130.

21. ĺůŮŦ ŲŞŬŞŧůŤŬŦŮůŦŧř Ť ŋŏŬŊŢş 8/1981, ¨ 1981, 39 ޛ. ŁũŞŨŰůŦŧŷůŢŬŞ şŨ.

ĹŪŦŧ—Ŭ

, ŮŢ

őńŁʼn, řŬťŬ. 902 ŞŬ. 21, —Ţ ›ŞŬřťŢŮŤ ›ŨśťūŰŭ ŮŲŢůŦŧŹũ šŦŧŞŮůŦŧŹũ Ş›ūűřŮŢŴũ.