Background Image
Previous Page  17 / 28 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 17 / 28 Next Page
Page Background

ńŨŚũŤ ŅŢŬşūŠŦřũũŤ

29

2. ŔŲŧůŰŚ—ţŪť ţŪť—śŭŵůť ũŸšŵ ű›ŬŠŬũŜŮ ŨŬŧŪŜŮ

ŲŬŭŬũŬšŧŨŜŮ ŢŜũŵůťŮ ŰŵŪ ůűŤŹšŵŪ

őŢ ›ŬŞŧůŦŧŷ ޛŜ›Ţšū, ŢűŷŮūũ ūŦ ŮŸţŰŠūŦ ۛūŲŬŢūŸũůŞŦ ũŞ Ű›ūşřŨūŰũ ŧūŦũś

űūŬūŨūŠŦŧś šśŨŴŮŤ, ŧřťŢ ŚũŞŭ Ş›ŷ ůūŰŭ ŮŰţŸŠūŰŭ ťŞ ŚŲŢŦ ŧř›ūŦŞ ›ŨŤŬūűŷ-

ŬŤŮŤ ŠŦŞ ůŤũ ›ŢŬŦūŰŮŦŞŧś ŧŞůřŮůŞŮŤ ůūŰ řŨŨūŰ. ĽŮūũ ŞűūŬř —řŨŦŮůŞ ůŤ šś-

ŨŴŮŤ ůŴũ ŢŦŮūšŤ—řůŴũ ůŴũ ŮŰţŸŠŴũ, ŮŸ—űŴũŞ —Ţ ůŤũ ŢŪŞŦŬŢůŦŧř Ş—űŜşūŨŤŭ

ŮŰũůŞŠ—ŞůŦŧŷůŤůŞŭ

11

šŦřůŞŪŤ, ›ūŰ ›ŢŬŦŨśűťŤŧŢ ŧŞŦ Ůůūũ ũŚū ʼnŔń, ۛŷŲŬŢūŭ

ۛūşūŨśŭ ůŤŭ űūŬūŨūŠŦŧśŭ šśŨŴŮŤŭ ŢŜũŞŦ ū ŮŸţŰŠūŭ ŧŞŦ ŠŦŞ ůŞ ŢŦŮūšś—ŞůŞ

ůŤŭ ŮŰţŸŠūŰ ůūŰ.

12

ŁũůŜťŢůŞ, ›řũůŴŭ, ŷŮūũ ŞűūŬř ŮůŤ šśŨŴŮŤ ŮůūŦŲŢŜŴũ ŞŧŦ-

ũśůŴũ, ŧřťŢ űŰŮŦŧŷ ›ŬŷŮŴ›ū ۛūŲŬŢūŸůŞŦ ũŞ ›ŬūşŞŜũŢŦ Şůū—Ŧŧř ŮůŤũ ŞũŴ-

ůŚŬŴ šśŨŴŮŤ.

13

őŢ ŧřťŢ ›ŢŬŜ›ůŴŮŤ, Ť ŢŦŧŷũŞ ›ūŰ ›ŬūŧŸ›ůŢŦ Ş›ŷ ůŦŭ ŞũŴůŚŬŴ šŤŨŹŮŢŦŭ, ŧŞŦ

ŮŰũŞŧŷŨūŰťŞ Ş›ŷ ůū ŢŧŧŞťŞŬŦŮůŦŧŷ ŮŤ—ŢŜŴ—Ş ůūŰ űŷŬūŰ, šŢũ ŢŜũŞŦ ›řũůŞ

›ŨśŬŤŭ, ŧŞťŹŭ ŢũšŚŲŢůŞŦ ũŞ —Ťũ Ş›ŢŦŧūũŜţŢůŞŦ —Ţ ŞŧŬŜşŢŦŞ Ť ›ŬŞŠ—ŞůŦŧś ›Ţ-

ŬŦūŰŮŦŞŧś ŧŞůřŮůŞŮŤ ůŴũ ŮŰţŸŠŴũ. őůŤũ ›ŬřŪŤ ůū ›ŬŷşŨŤ—Ş šŢũ ŞűūŬř ůŷŮū

ŮůŤ šśŨŴŮŤ ůŴũ ŮůūŦŲŢŜŴũ ŞŧŦũśůŴũ, ŞŨŨř ŮůŤ šśŨŴŮŤ ůŴũ ŢŦŮūšŤ—řůŴũ.

ņ Ş›ŷŧŬŰųŤ ŢŦŮūšŤ—řůŴũ, ŦšŜŴŭ Ş›ŷ ůŤũ řŮŧŤŮŤ ŢŨŢŸťŢŬūŰ Ţ›ŞŠŠŚŨ—Şůūŭ

ŢŜũŞŦ űŞŦũŷ—Ţũū šŰŮůŰŲŹŭ ŷŲŦ ٛřũŦū ŮůŤ ŲŹŬŞ —Şŭ, ŢũŹ šŢũ Ş›ūŧŨŢŜŢůŞŦ ŧŞŦ

ůŞ ŢŦŮūšś—ŞůŞ ũŞ ›ŬūŚŬŲūũůŞŦ Ş›ŷ ŧŞťŞŰůŚŭ ›ŞŬřũū—Ţŭ šŬŞŮůŤŬŦŷůŤůŢŭ (›.Ų.

ŨŞťŬޗ›ŷŬŦū), ŠŢŠūũŷŭ ›ūŰ, ŮŸ—űŴũŞ —Ţ ůŤũ ŧŬŞůūŸŮŞ ř›ūųŤ, ŢŜũŞŦ ŧŞů’ ŞŬ-

Ųśũ ŞšŦřűūŬū Ŵŭ ›Ŭūŭ ůŤũ ŞŪŜŴŮŤ Ůۗ—ŢůūŲśŭ ŮůŞ Ş›ūŧůś—ŞůŞ.

14

ń›ŜŮŤŭ, Ţŧ

ůŴũ ›ŬŞŠ—řůŴũ, —Ţ ůūũ ůŬŷ›ū ŞŰůŷ šŢũ —›ūŬūŸũ ũŞ ŞũůŨŤťūŸũ ›ŨŤŬūűūŬŜŢŭ

ŠŦŞ ›ŢŬŦūŰŮŦŞŧř ŮůūŦŲŢŜŞ ŧŞŦ ŢŦŮūšś—ŞůŞ ůūŰ ŮŰţŸŠūŰ ›ūŰ űūŬūŨūŠūŸũůŞŦ

ŮůŤũ ŞŨŨūšŞ›ś.

¨ŰũŞůŷůŤůŞ ŠŦŞ ŢũŤ—ŚŬŴŮŤ —Ţ ůūũ ŞũŴůŚŬŴ ůŬŷ›ū Ţŧ ůŴũ ›ŬŞŠ—řůŴũ šŢũ

ŰűŜŮůŞůŞŦ ŷůŞũ ūŦ ŮŸţŰŠūŦ ۛūşřŨŨūŰũ ŲŴŬŦŮůŚŭ űūŬūŨūŠŦŧŚŭ šŤŨŹŮŢŦŭ. ŒūŸ-

ůū ŮۗşŞŜũŢŦ ŧŞůř ůŤ šŦřŮůŞŮś ůūŰŭ, ŠŢŠūũŷŭ ›ūŰ ŚŲŢŦ ŦšŦŞŜůŢŬŤ ŮŤ—ŞŮŜŞ Şũ

ŠŜũŢŦ šŢŧůś Ť ř›ūųŤ ůŤŭ ũū—ūŨūŠŜŞŭ ŧŞůř ůŤũ ū›ūŜŞ ŧŬŜŮŦ—ū ŲŬūũŦŧŷ ŮŤ—ŢŜū

ŠŦŞ ůūũ ۛūŨūŠŦٗŷ ůŤŭ ůŢŨŦŧśŭ ›ŢŬŦūŰŮŜŞŭ ŢŜũŞŦ, ŷ›Ŵŭ śšŤ ŞũŞűŚŬťŤŧŢ, ū

11. łŨ. ŦšŜŴŭ őŰũśŠūŬū ůūŰ ŏūŨŜůŤ, ńŦšŦŧś ĺŧťŢŮŤ ŠŦŞ ůŤ ŔūŬūŨūŠŜŞ ŧŞůūŜŧŴũ ŢŪŴůŢŬŦŧūŸ.

ŅŤůś—ŞůŞ ŧŞťūŬŦٗūŸ ŧŞŦ —ŢůŞşūŨśŭ ůŤŭ űūŬūŨūŠŦŧśŭ ŧŞůūŦŧŜŞŭ, 2014, Ů. 9, šŦŞťŚŮŦ—Ť

Ůůū

http://www.synigoros.gr/resources/docs/eidikh-ek8esh.pdf

12. łŨ. řŬťŬ. 67 ›ŞŬ. 4 ůūŰ ũŚūŰ ʼnŔń (Ō 4172/2013). ŁũůŜŮůūŦŲŤ śůŞũ ŧŞŦ Ť ŬŸť—ŦŮŤ ůūŰ

řŬťŬ. 61 ›ŞŬ. 2 ůūŰ ›ŬūŵŮŲŸŮŞũůūŭ ʼnŔń (Ō 2238/1994).

13. łŨ. řŬťŬ. 23 ›ŞŬ. 1 Ţš. 4 Ō 3427/2005, ŷ›Ŵŭ ůŬū›ū›ūŦśťŤŧŢ Ş›ŷ ůū řŬťŬ. 321 ›ŞŬ.

2. ł. Ō 4072/2012.

14. łŨ.

ŊŬűŪŬűšśŭť-ŌşŪŵũţŢŚŨť

, ŎŦŧ¨ ň

5

, Ů. 240-241·

Œ›űŭŧŢŚŨť

, ŎŦŧūŠŢũŢŦŞŧŷ ¨ŜŧŞŦū, 2006,

ŞŬ. 53.3.3. ŏŬşŨ.

ōŧŨŬũŸ›ŬűũŬ

, Ōū—ūŨūŠŦŞŧŚŭ ŢŪŢŨŜŪŢŦŭ ŮůŞ Ş›ūŧůś—ŞůŞ ůŴũ ŮŰţŸŠŴũ

3

,

2011, Ů. 72-73. ŁũůŜťŢůŞ

Őş›şųŭŝůŰŬű

, ŎŦŧ¨, Ů. 107.