ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ - page 18

XVIII
ž£°¦£³¯¨£®¡
´ÐÓÐÎ 22 –
¡ÑÆÌÉÑÈ ÉÑÒÏÑÅÔÍ ËÁÉ ÅÇÇ×¼ÑÅÔÍ
............................................................ 423
I. ¡ÑÆÌÉÑÈ ÉÑÒÏÑÅÔÍ
.............................................................................................................. 424
II. ¡ÑÆÌÉÑÈ ÅÇÇ×¼ÑÅÔÍ
............................................................................................................ 430
´ÐÓÐÎ 23 –
¡ÑÆÌÉÑÈ ÅÐÉÂÁÌÌÎÍÒÉËÏÍ ØȌÉÏÍ
............................................................... 432
¦. ™ÅÍÉË ............................................................................................................................................ 435
¦¦. ¥ ÁÑÆÌÉÑÈ ÅÐÉÂÁÌÌÎÍÒÉËÏÍ ØȌÉÏÍ
.............................................................................. 437
¦¦¦. ¥ ÁÑÆÌÉÑÈ ÒÈÕ ÅÐÉÂÁÌÌÎÍÒÉË¼Õ Å×ÓÀÍÈÕ ËÁÒ ÒÈÍ ¯ÄÈǽÁ 2004/35
ËÁÉ ÒÎ ÑÖÅÒÉ˾ .Ä. 148/2009
............................................................................................. 444
´ÐÓÐÎ 24 –
¡ÑÆÌÉÑÈ ÄÉÁË΍¼Õ ÌÅÉÒÎ×ÐǽÁÕ ÅÉÖŽÐÈÑÈÕ
........................................... 461
¦. ¡ÑÆÌÉÑÈ ÄÉÁË΍¼Õ ÌÅÉÒÎ×ÐǽÁÕ ÅÉÖŽÐÈÑÈÕ
.................................................................. 462
¦¦. £ÐŒÈÍÅ×ÒÉË¾Õ ÑÖÎÌÉÁь¾Õ
.................................................................................................... 462
´ÐÓÐÎ 25 –
¡ÑÆÌÉÑÈ ÁÑÒÉË¼Õ Å×ÓÀÍÈÕ
................................................................................. 464
¦. £ÉÑÁÇÔÇÉË ................................................................................................................................. 466
¦¦. œÅÉÒÎ×ÐǽÁ ÒÈÕ ÑÀŒÂÁÑÈÕ
..................................................................................................... 470
¦¦¦. £ÉÄÉË»Õ ŒÎÐÆ»Õ ÁÑÆÌÉÑÈÕ ÅÁÇÇÅ̌ÁÒÉË¼Õ ÁÑÒÉË¼Õ Å×ÓÀÍÈÕ
.................................. 477
´ÐÓÐÎ 26 –
²ÎÖÐÅÔÒÉ˼ ÁÑÆÌÉÑÈ ÁÑÒÉË¼Õ Å×ÓÀÍÈÕ
.................................................... 479
¦. £ÉÑÁÇÔÇÉË ................................................................................................................................. 481
¦¦. œÅÉÒÎ×ÐǽÁ ÒÈÕ ÑÀŒÂÁÑÈÕ
..................................................................................................... 482
±Œ¼ŒÁ ±Ð½ÒÎ
¡ÑÆÌÉÑÈ ÐÎÑύÔÍ
§£©¡œ¡¦¯ ¡•
™ÅÍÉË»Õ ÄÉÒÁÊÅÉÕ
´ÐÓÐÎ 27 –
µÍÍÎÉÁ - ¡ÑÆÁÌÉÑÒ¼ÐÉÎ - ¡ÑÆÌÉÑÈ ÎÑÎÀ
................................................. 490
¦. ¡ÑÆÌÉÑÈ ÎÑÎÀ ¼ ÁÑÆÌÉÑÈ ØȌÉÏÍ
................................................................................ 491
1...,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,...38
Powered by FlippingBook