ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ - page 14

XIV
ž£°¦£³¯¨£®¡
IV. ¥ ÁÐÁÇÐÁƼ ÑÒÁ ŸÖ»ÄÉÁ £ŒÎÐÉËÎÀ §ÏÄÉËÁ
................................................................ 216
V. ¥ ÁÐÁÇÐÁƼ ÑÅ ÌÌÁ ÍΌÎÓÅÒÉËËŽŒÅÍÁ. ›ÁÌÑÑÉÁ ÁÑÆÌÉÑÈ
............................. 217
VI. ¥ ÁÐÁÇÐÁƼ ÑÒÈÍ ÁÅÐ΍ÎÐÉ˼ ÁÑÆÌÉÑÈ
..................................................................... 217
VII. ¥ ÁÐÁÇÐÁƼ ÑÒÈÍ ÁÑÆÌÉÑÈ ÁÑÒÉË¼Õ Å×ÓÀÍÈÕ Á¾ ÁÒ×Ö¼ŒÁÒÁ Á×ÒÎËÉͼÒÔÍ
......... 217
VIII. Ÿ×ŒÌÈÐԌÁÒÉ˼ ÅÆÁЌÎǼ ÄÉÁÒÊÅÔÍ ¡§
................................................................ 220
IX. ¥ ÄÉËÐÉÑÈ ŒÅÒÁÊÀ ÒÔÍ ÅÉÄÏÍ ÁÑÆÌÉÑÈÕ ËÁÉ ÒÔÍ ÐÎÂÌōΌ»ÍÔÍ
ÁÐÁÇÐÁÆÏÍ
........................................................................................................................... 222
X. ¥ ÁÐÁÇÐÁƼ ÑÒÁ ÁÑÆÁÌÉÑÒÉˍÐÎÙ¾ÍÒÁ ÖÔÐ½Õ ÑÒÎÉÖŽΠËÉÍÄÀÍÎ×
......................... 224
XI. ¥ ÁÐÁÇÐÁƼ ÑÒÉÕ Ñ׌ÂÑÅÉÕ ÁÍÒÁÑÆÌÉÑÈÕ
................................................................. 225
XII. ¥ ÁÐÁÇÐÁƼ ÑÒÈÍ Å×ÓÀÍÈ Á¾ ÒÉÕ ÄÉÁÐÁnjÁÒÅÀÑÅÉÕ
ËÁÒ ÒÈ ÑÀÍÁÃÈ ÒÈÕ ÁÑÆÁÌÉÑÒÉË¼Õ Ñ׌ÂÑÅÔÕ
............................................................ 229
XIII. ¥ ÁÐÁÇÐÁƼ ÒÈÕ ÁÁÉÒ¼ÑÅÔÕ ÇÉÁ ÒÁ ÁÑÆÌÉÑÒÐÁ
.................................................... 229
XIV. ¥ ÁÐÁÇÐÁƼ ÑÒÈÍ ×ÎËÁÒÑÒÁÑÈ ÒÎ× ÁÑÆÁÌÉÑÒ¼
.................................................... 230
XV. £ÆÁЌÎÑһΠĽËÁÉÎ ËÁÉ ÁÐÁÇÐÁƼ ÁÁÉÒ¼ÑÅÔÍ
......................................................... 230
XVI. žÁÐÁÇÐÁƼ ËÁÉ ÒÏÖÅ×ÑÈ ÒÔÍ ŒÅÐÏÍ ÑÒÈ ÑÀŒÂÁÑÈ ÁÑÆÌÉÑÈÕ
.......................... 230
XVII. žÁÐÁÇÐÁƼ ËÁÉ ÁË×оÒÈÒÁ ÒÈÕ ÁÑÆÁÌÉÑÒÉË¼Õ Ñ׌ÂÑÅÔÕ
................................... 230
XVIII. µÍÁÐÊÈ ÒÎ× ÖоÍÎ× ÁÐÁÇÐÁƼÕ
................................................................................ 231
XIX. ŸÖÅÒÉËÏÕ ŒÅ ÒÎÍ ÖоÍÎ Î× ÇÅÍÍÉ»ÒÁÉ È ÁʽÔÑÈ ÔÕ ÁÆÅÒÈнÁ
ÒÈÕ ÁÐÁÇÐÁƼÕ
................................................................................................................... 232
XX. µÍÁÐÊÈ ÒÎ× ÖоÍÎ× ÁÐÁÇÐÁÆ¼Õ ÑÒÈÍ ÁÍÁÄÐΌÉ˼ ÁÑÆÌÉÑÈ
............................... 232
XXI. µÍÁÐÊÈ ÒÎ× ÖоÍÎ× ÁÐÁÇÐÁÆ¼Õ ËÁÉ ÇÍÏÑÈ ÒÈÕ ÅËÒÑÅÔÕ ÒÈÕ ØȌ½ÁÕ
................. 233
³³¦¦. ¥ »ÍÁÐÊÈ ÒÎ× ÖоÍÎ× ÒÈÕ ÁÐÁÇÐÁÆ¼Õ ÑÒÈÍ ÁÑÆÌÉÑÈ
ÁÑÒÉË¼Õ Å×ÓÀÍÈÕ
................................................................................................................. 234
XXIII. £ÉÄÉËÏÕ È »ÍÁÐÊÈ ÒÎ× ÖоÍÎ× ÒÈÕ ÁÐÁÇÐÁÆ¼Õ ÑÒÈÍ ÁÑÆÌÉÑÈ
ÁÑÒÉË¼Õ Å×ÓÀÍÈÕ Á¾ Á×ÒÎ˽ÍÈÒÁ
................................................................................ 236
XXIV. ¥ »ÍÁÐÊÈ ÒÎ× ÖоÍÎ× ÒÈÕ ÁÐÁÇÐÁÆ¼Õ ÑÒÈÍ ÁÍÒÁÑÆÌÉÑÈ
................................... 237
1...,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,...38
Powered by FlippingBook