ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ - page 13

XIII
ž£°¦£³¯¨£®¡
¦¦. §ÁÒÁÂÎ̼ ÒÎ× ÁÑÆÁ̽ÑÒÐÎ×
................................................................................................ 121
¦¦¦. ³ÐÎÍÉË¾Õ ÐÎÑÄÉÎÐÉь¾Õ ׍ÎÖлÔÑÈÕ ËÁÒÁÂÎÌ¼Õ ÁÑÆÁ̽ÑÒÐÎ×
........................... 122
´ÐÓÐÎ 7 –
žÐÁnjÁÒ΍νÈÑÈ ÒÎ× ËÉÍÄÀÍÎ× - §ÁÒÁÂÎ̼ ÒÎ× ÁÑÆÁ̽ьÁÒÎÕ
....... 128
¦. ¡ÑÆÁÌÉÑÒÉË»Õ ÁÍÁËÎÉÍÏÑÅÉÕ ŒÅÒ ÒÈÍ Å»ÌÅ×ÑÈ
ÒÈÕ ÁÑÆÁÌÉÑÒÉË¼Õ ÅнÒÔÑÈÕ
.............................................................................................. 132
¦¦. ¡ÎÆ×Ǽ/ŒÅ½ÔÑÈ ÒÈÕ ØȌÉÕ, ËÌ×ÃÈ ÅʾÄÔÍ
............................................................... 147
¦¦¦. žÐ¾ËÌÈÑÈ ÒÈÕ ÁÑÆÁÌÉÑÒÉË¼Õ ÅнÒÔÑÈÕ (ÁÐ. 5)
....................................................... 149
IV. ²ÎÖлÔÑÈ ÒÎ× ÁÑÆÁÌÉÑÒ¼ ÐÎÕ ËÁÒÁÂÎ̼ ÒÎ× ÁÑÆÁ̽ьÁÒÎÕ
................................ 152
V. §ÁÒÁÂÎ̼ ÁÑÆÁ̽ьÁÒÎÕ ÑÒÁ ÁÑÆÁÌÉÑÒ¼ÐÉÁ ØÔ¼Õ
.......................................................... 157
´ÐÓÐÎ 8 –
šÉÐËÅÉÁ ËÁÉ ÌÀÑÈ ÒÈÕ ÑÀŒÂÁÑÈÕ
......................................................................... 158
I. ¥ ÁÑÆÁÌÉÑÒÉ˼ ÑÀŒÂÁÑÈ ÔÕ ÄÉÁÐË¼Õ ÅÍÎÖ¼. ¡ÑÆÁÌÉÑÒÉ˼
ÑÀŒÂÁÑÈ ÎÐÉь»ÍÎ× ÖоÍÎ×. ¡ÑÆÁÌÉÑÒÉ˼ ÅнÎÄÎÕ
................................................... 163
¦¦. œÀÑÈ ÁÑÆÁÌÉÑÒÉË¼Õ ÑÀŒÂÁÑÈÕ ÁÎнÑÒÎ× ÖоÍÎ×
.......................................................... 164
¦¦¦. ¡ÑÆÁÌÉÑÒÉ˼ ׍ÁÍÁÖÏÐÈÑÈ
............................................................................................... 165
IV. §ÁÒÁÇÇÅ̽Á ÒÈÕ ÁÑÆÁÌÉÑÒÉË¼Õ ÑÀŒÂÁÑÈÕ
......................................................................... 180
´ÐÓÐÎ 9 –
¡ÑÆÌÉÑÈ ÇÉÁ ÌÎÇÁÐÉÁь¾
...................................................................................... 187
¦. ™ÅÍÉË ............................................................................................................................................ 189
¦¦. ®ÎŒÎÒ׍É˼ ׍¾ÑÒÁÑÈ
.......................................................................................................... 196
¦¦¦. µÍÍΌÅÕ Ñ×Í»ÅÉÅÕ
................................................................................................................. 199
IV. ¢ÐÎÕ Á¾ÄÅÉÊÈÕ
..................................................................................................................... 203
V. AÑÆÌÉÑÈ ÇÉÁ ÌÎÇÁÐÉÁь¾ ¾ÎÉÎ× ÁͼËÅÉ
........................................................................ 203
´ÐÓÐÎ 10 –
žÁÐÁÇÐÁƼ
................................................................................................................... 208
¦. ™ÅÍÉË ............................................................................................................................................ 214
¦¦. ¥ ÁÐÁÇÐÁƼ ÑÒÉÕ ÁÌÌÎÄÁ»Õ ÍΌÎÓÅѽÅÕ
....................................................................... 215
¦¦¦. ¥ ÁÐÁÇÐÁƼ ÑÒÎ ÐÎÙÑÖÀÑÁÍ Ä½ËÁÉÎ ËÁÉ ÑÒÎ ŸÖ¡ÑƟ׌Â
...................................... 216
1...,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,...38
Powered by FlippingBook