ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ - page 12

XII
ž£°¦£³¯¨£®¡
III. žÅĽΠÅÆÁЌÎǼÕ
.................................................................................................................... 28
IV. £ÉÄÉ˼ ÐÀӌÉÑÈ
.......................................................................................................................... 29
V. ™ÅÍÉ˼ ÐÀӌÉÑÈ
............................................................................................................................ 31
VI. žÅÐÉÎÐÉьν ÑÒÎ ÅÆÁЌÎÑһΠĽËÁÉÎ
................................................................................. 33
VII. ŸÀÍÓÅÒÅÕ ÅÐɍÒÏÑÅÉÕ
............................................................................................................ 34
´ÐÓÐÎ 2 –
¡ÑÆÁÌÉÑÒ¼ÐÉÎ
.................................................................................................................. 35
¦. ¡ÍÒÉËŽŒÅÍÎ ÒÈÕ ÄÉÒÁÊÈÕ ËÁÉ ÅĽΠÅÆÁЌÎǼÕ
................................................................. 38
¦¦. ¡ÑÆÁÌÉÑÒ¼ÐÉÎ
............................................................................................................................. 39
¦¦I. £ÉÄÉ˾ÒÅÐÁ, ÎÉ ÁÑÆÁÌÉÑÒÉËν ¾ÐÎÉ
....................................................................................... 43
¦V. ±Î ÄÉËÁ½ÔŒÁ ÅÍÁÍÒ½ÔÑÈÕ Ì¾ÇÔ ÁÐÅËË̽ÑÅÔÍ Á¾ ÒÈÍ Á½ÒÈÑÈ ÁÑÆÌÉÑÈÕ
.............. 52
V. ±Î ÄÉËÁ½ÔŒÁ ÅÍÁÍÒ½ÔÑÈÕ Ì¾ÇÔ ŒÈ ÁÐÄÎÑÈÕ ÌÈÐÎÆÎÐÉÏÍ
ËÁÉ ÁÑÆÁÌÉÑÒÉËÏÍ ¾ÐÔÍ
........................................................................................................... 56
´ÐÓÐÎ 3 –
žÅÐÉÇÐÁƼ ÒÎ× ËÉÍÄÀÍÎ×
.......................................................................................... 61
I. £ËÒ½ŒÈÑÈ ÒÎ× ÁÑÆÁÌÉÑÒÉËÎÀ ËÉÍÄÀÍÎ× ËÁÉ ÐÎÑ׌ÂÁÒÉË»Õ ÄÈÌÏÑÅÉÕ
..............................65
II. °ÀӌÉÑÈ ËÁÉ ÁÍÒÉËŽŒÅÍÎ ÒÔÍ ÐÎÑ׌ÂÁÒÉËÏÍ ÄÈÌÏÑÅÔÍ
............................................ 69
II¦. µÍÍΌÅÕ Ñ×Í»ÅÉÅÕ ÒÈÕ ÁÐÂÁÑÈÕ
.................................................................................... 77
´ÐÓÐÎ 4 –
£½ÒÁÑÈ ÒÎ× ËÉÍÄÀÍÎ×
................................................................................................. 92
¦. ¥ ÁÐÖ¼ ÒÈÕ ÄÉÁÒ¼ÐÈÑÈÕ ÒÈÕ ÉÑÎÐÐ΍½ÁÕ ÒÔÍ ÅËÁÒ»ÐÔÓÅÍ ÁÐÎÖÏÍ
............................. 93
II. µÍÍΌÅÕ Ñ×Í»ÅÉÅÕ
..................................................................................................................... 96
´ÐÓÐÎ 5 –
¨Å½ÔÑÈ ËÁÉ »ÌÌÅÉÃÈ ÒÎ× ËÉÍÄÀÍÎ×
..................................................................... 100
¦. ¨Å½ÔÑÈ ÒÎ× ËÉÍÄÀÍÎ×
............................................................................................................. 102
¦¦. µÌÌÅÉÃÈ ÒÎ× ËÉÍÄÀÍÎ×
........................................................................................................... 110
´ÐÓÐÎ 6 –
§ÁÒÁÂÎ̼ ÒÎ× ÁÑÆÁ̽ÑÒÐÎ×
.................................................................................. 119
¦. £ÉÑÁÇÔÇÉË ................................................................................................................................. 121
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,...38
Powered by FlippingBook