ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ - page 16

XVI
ž£°¦£³¯¨£®¡
´ÐÓÐÎ 15 –
¡ÑÆÌÉÑÈ ŒÅ ÅÐÉÑѾÒÅÐÎ×Õ ÁÑÆÁÌÉÑÒ»Õ
.................................................... 292
¦. £ÉÑ˾ÈÑÈ ÒÎ× Ð×ӌÉÑÒÉËÎÀ ÌÁÉѽÎ×
............................................................................. 296
¦¦. žÎÌÌÁÌ¼ ÁÑÆÌÉÑÈ (¼ Äɍ̼ ÁÑÆÌÉÑÈ)
........................................................................ 302
¦¦¦. Ÿ×ÍÁÑÆÌÉÑÈ
.......................................................................................................................... 315
¦V. šÉÁÄÎÖÉ˼ ÁÑÆÌÉÑÈ
.............................................................................................................. 319
V. šÉÌ¼ ÁÑÆÌÉÑÈ
........................................................................................................................ 320
VI. žÎÌÌÁÌ¼ ÓÁÌÑÑÉÁ ÁÑÆÌÉÑÈ ËÁÉ ÁÑÆÌÉÑÈ ÁÅÐÎÑËÆÎ×Õ
................................... 321
VII. £ÍÔÑÉÁ˼ Ñ×ÍÁÑÆÌÉÑÈ
..................................................................................................... 322
VIII. £ÆÁЌÎÑһΠĽËÁÉÎ ÑÒÈÍ ÁÑÆÌÉÑÈ ŒÅ ÅÐÉÑѾÒÅÐÎ×Õ ÁÑÆÁÌÉÑÒ»Õ
.................... 322
´ÐÓÐÎ 16 –
²ÎÌÎÇÉь¾Õ ÒÎ× ÁÑÆÁ̽ьÁÒÎÕ
....................................................................... 325
¦. ™ÅÍÉË»Õ ÁÐÁÒÈмÑÅÉÕ: žÅÐÉÅÖ¾ŒÅÍÎ ÒÎ× ÐÓÐÎ× 16 ¡ÑÆ®
.......................................... 327
¦¦. ¥ ÒлÖÎ×ÑÁ ¼, ËÁҍÅнÒÔÑÈ, Ñ×ÍÈÓÉь»ÍÈ ÁʽÁ ÒÎ× ÐnjÁÒÎÕ
(ÐÓÐÎ 16 ÁÐ. 1 ¡ÑÆ®)
........................................................................................................ 327
¦¦¦. ¥ Ñ׌ÆÔͽÁ ÁÎÒ½ŒÈÑÈÕ ÒÈÕ ÁÑÆÁÌÉÑÒÉË¼Õ ÁʽÁÕ
(ÐÓÐÎ 16 ÁÐ. 3 ¡ÑÆ®)
........................................................................................................ 331
´ÐÓÐÎ 17 –
²ÁÑÆÌÉÑÈ - ²ÅÐÁÑÆÌÉÑÈ
............................................................................. 338
¦. £ÉÑÁÇÔÇÉË»Õ ÁÐÁÒÈмÑÅÉÕ: ¡ÑÆÁÌÉÑÒÉ˾ ÎѾ - ¡ÑÆÁÌÉÑÒÉ˼ ÁʽÁ -
Ÿ×ÑÖÅÒÉь¾Õ ÁÑÆÁÌÉÑÒÉËÎÀ ÎÑÎÀ ËÁÉ ÁÑÆÁÌÉÑÒÉË¼Õ ÁʽÁÕ
(Ì¼ÐÈÕ ÁÑÆÌÉÑÈ, ׍ÁÑÆÌÉÑÈ, ׍ÅÐÁÑÆÌÉÑÈ)
........................................................ 342
¦¦. ¡ÍÒÉËŽŒÅÍÎ ÐÀӌÉÑÈÕ ËÁÉ ÅĽΠÅÆÁЌÎÇ¼Õ ÒÎ× ÐÓÐÎ× 17 ¡ÑÆ®
......................... 345
¦¦¦. ¥ ׍ÁÑÆÌÉÑÈ ÅÉÄÉ˾ÒÅÐÁ (ÁÐ. 1)
................................................................................... 349
IV. ¥ ׍ÅÐÁÑÆÌÉÑÈ ÅÉÄÉ˾ÒÅÐÁ (ÁÐ. 2 ËÁÉ 3)
..................................................................... 354
V. ±Î ÐÓÐÎ 17 ¡ÑÆ® ÔÕ Í¾ŒÉŒÈ ÂÑÈ ÅÉÄÉËÎÀ ËÁÓ¼ËÎÍÒÎÕ
ÒÎ× ÁÑÆÁÌÉÑÒ¼ ÇÉÁ ÌÈÐÎƾÐÈÑÈ ÒÎ× Ì¼ÒÈ ÒÈÕ ÁÑÆÌÉÑÈÕ;
..................................... 366
´ÐÓÐÎ 18 –
¡ÍÎÉËÒ¼ ÁÑÆÌÉÑÈ
..................................................................................................... 369
¦. žÐÎÅÉÑÁÇÔÇÉË.......................................................................................................................... 370
¦¦. µÍÍÎÉÁ
......................................................................................................................................... 371
¦¦¦. ¡ÑÆÌÉÑÒÐÎ
............................................................................................................................. 374
1...,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,...38
Powered by FlippingBook